Nieuw in Vakstudienieuws Vandaag

Hof ’s-Hertogenbosch verklaart het bezwaar van X tegen de informatiebeschikking alsnog ontvankelijk. De bezwaarschriften gericht tegen de voorlopige aanslagen IB/PVV 2013, 2014 en 2015 moeten volgens...
De wrakingskamer van Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de uitlatingen van een raadsheer in een krantenartikel geen grond voor wraking opleveren.
De Wet implementatie EU-richtlijn toegang belastingautoriteiten tot antiwitwasinlichtingen is in het Staatsblad gepubliceerd en treedt op 1 januari 2018 in werking.
Rechtbank Gelderland oordeelt dat niet aannemelijk is, gezien de aard van de stukken, dat deze stukken niet bestaan. Uit recente onderzoeken naar stichtingen particulier fonds komt namelijk naar voren...
Hof Den Haag stelt vast dat de naheffingsaanslag is opgelegd naar de tarieven 2015 in plaats van de tarieven 2016. Omdat de tarieven in 2015 lager lagen dan in 2016, is de naheffingsaanslag niet tot...
Meer VN Vandaag

Internationaal

Open registers of beneficial owners, effective whistle-blower protection and rules for intermediaries are a must to fight tax evasion, say MEPs. The measures are among 211...
New measures to step up EU fight against money laundering and narrow the scope for organised crime were agreed by the Civil Liberties Committee on Monday. EU-wide...
Een voorstel om Nederland officieel als belastingparadijs te bestempelen heeft het in het Europees Parlement niet gehaald. Het initiatief van Paul Tang (PvdA) om...
Het Duitse plan om tolheffing voor personenwagens in te voeren, kost Nederlandse automobilisten jaarlijks tussen de 60 en 100 miljoen euro. Dat blijkt uit...
Facebook gaat zijn belastingstructuur aanpassen zodat het technologiebedrijf voortaan lokaal belasting gaat betalen in landen waar inkomsten worden behaald in...
Meer Internationaal

Recente columns

Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele serie documenten openbaar over allerlei bedrijven en vermogende particulieren die op legale of...
Lijfrenten. In het regeerakkoord zoek je er tevergeefs naar. En tóch staat lijfrenten wel degelijk wat te wachten. In punt 2.5 van het...
Meer columns

Corporate nieuws

Zijne Majesteit de Koning heeft vanmorgen op Paleis Noordeinde achtereenvolgens mevrouw mr. A.E.M. Röttgering, de heer mr. P.A.G.M. Cools en mevrouw mr. H.M....
Met ingang van deze maand maken de vestigingen van Van Noord Accountants & Belastingadviseurs deel uit van advies- en accountantsorganisatie Accon avm. De...
Peter Josten (44) is per 13 november toegetreden als partner in de belastingadviespraktijk van Houthoff. Josten maakt de overstap vanuit PwC. De toetreding...
Accountants- en advieskantoor Baker Tilly Berk moet een groot deel van de schade betalen die een ondernemer heeft geleden als gevolg van een fiscale...
Met de aanstelling van Therèse van 't Westende als algemeen directeur van het Register Belastingadviseurs (RB), is de leiding van de beroepsvereniging van...
Meer corporate nieuws

Uitvergroot

Een van de kennelijk meest brisante fiscale maatregelen van het nieuwe kabinet betreft de afschaffing van de dividendbelasting. Naar mijn mening is afschaffing...
Zo aan het eind van het jaar geef ik graag toe aan de neiging van een afstandje naar twee OESO-boeken te kijken. Het zal intrigerend zijn ook in 2018 de...
Al jaren klinken geluiden over mogelijke concurrentievervalsing door onder andere de detacheringsrichtlijn. Verdwijnt die door de voorgestelde maatregelen? Nee,...
Aftrekposten kunnen in de toekomst nog slechts tegen het basistarief van (afgerond) 37% worden vergolden. Dit zou volgens het Regeerakkoord gaan gelden voor ‘alle...
Waarom kiest de wetgever voor een openbaar UBO-register? Naar de werkelijke redenen blijft het gissen. Denkbaar is dat de systemen van het Handelsregister een...
Meer Uitvergroot

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

Dit doet het vertrouwen in de rechtspraak geen goed. Waarom beschermt de rechter de belastingplichtige niet (meer) ? 2017-12-11 08:47:26.0
De ontvanger heeft in de procedure uitdrukkelijk verklaard dat het schrijven van 6 juli 2012 niet als een wettelijke... 2017-12-10 12:41:49.0
Meneer Hoogstraten, De ontwikkelingen van de richlijnen die u beschrijft zijn helaas een uiting de EU geschiedenis. De... 2017-12-03 15:49:40.0
Is de gehanteerde bewijslastverdeling (ook) juist voor zover het de boete betreft? 2017-11-27 13:35:40.0
Dat wordt dan een enkeltje bedriegelijke bankbreuk voor de dames en heren van Loyens & Loeff. 2017-11-24 09:44:33.0

                   

Fiscaal nieuws

Het nieuwe Amerikaanse belastingplan zal president Trump...
Het nieuwe innovatiebox-besluit geeft antwoord op...
De huidige belastingrenteregeling maakt de Belastingdienst...
Meer fiscaal nieuws

Actueel

Een voorstel om Nederland officieel als belastingparadijs te bestempelen heeft het in het Europees Parlement niet gehaald. Het initiatief van Paul Tang (PvdA) om...
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft op 7 december 2017 uitspraak gedaan in de zaak P. Plaisier B.V. v. the Netherlands. Deze zaak heeft...
Het Duitse plan om tolheffing voor personenwagens in te voeren, kost Nederlandse automobilisten jaarlijks tussen de 60 en 100 miljoen euro. Dat blijkt uit...
1  2  3  4  5   Volgende

Recente Fiscale ergernissen

Madeleine Merkx ergert zich aan internetconsultaties die worden gebruikt om belastingwetgeving snel door te voeren. Sinds enkele jaren legt het...
Heiko Lohuis ergert zich aan conditionele wetgeving met terugwerkende kracht. Henk heeft een schat van een zoon, Frits. Frits is nu bijna 17 en krijgt...
Fiscaal recht is luxe recht. Fiscaal recht gaat doorgaans over luxeproblemen van mensen en bedrijven die niet (te) veel belasting willen betalen. Fiscaal recht...
Ik ben niet zo van definities en afbakeningen, meer een gevoelsmens. Iets voelt goed of juist niet. Als het juist (of zelfs helemaal) niet goed voelt, klopt er...
In het Financieele Dagblad van 22 juni 2017 staat een stuk met de kop ‘Baas fiscus: naleving wetten en regels volstaat niet voor belastingadviseurs'. Ik ben...
Meer Fiscale ergernissen

Agenda

Meer agenda

Downloads

Meer downloads

Nieuws van leden

Meer nieuws van leden