Nieuw in Vakstudienieuws Vandaag

A-G Wattel is van mening dat mevrouw X haar blote eigendom niet jaarlijks belast hoeft op te waarderen. Bij koop van een onroerende zaak van een derde (zoals in casu) verplicht goed koopmansgebruik...
Rechtbank Den Haag oordeelt dat X bv recht heeft op de afdrachtvermindering onderwijs. X bv maakt voldoende aannemelijk dat de beroepspraktijkvorming ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de inspecteur terecht een waarde van € 70.378 in aanmerking heeft genomen voor de recreatiewoning. Op de WOZ-waarde van € 114.000 is daarbij een bedrag van € 43.622...
Hof Den Haag oordeelt dat X niet aannemelijk maakt dat het door de wetgever voor langere tijd veronderstelde rendement van 4% voor particuliere beleggers niet meer haalbaar is. Ook maakt X niet...
Hof Den Bosch bevestigt het oordeel van de rechtbank dat slechts eenmaal een immateriële schadevergoeding toegekend moet worden aangezien alle zaken betrekking hebben op hetzelfde onderwerp
Meer VN Vandaag

Internationaal

The EFTA Surveillance Authority (ESA) has approved a six-month prolongation of the Norwegian special tax system for shipping. The current tax scheme was originally approved...
The Platform for Collaboration on Tax (PCT) – a joint initiative of the International Monetary Fund (IMF), Organisation for Economic Co-operation and Development...
Mr. Tomas Balco has been appointed Head of the Transfer Pricing Unit in the Centre for Tax Policy and Administration. He will take up his duties on 4 September...
Public comments are invited on the following discussion drafts: - Attribution of Profits to Permanent Establishments, which deals with work in relation to Action...
Over 200 delegates from 83 countries and jurisdictions as well as 12 international and regional organisations met in Noordvijk, The Netherlands for the Third...
Meer Internationaal

Recente columns

Frank Elsweier vraagt zich af of een op Duitse leest geschoeide Gewerbesteuer iets voor Nederland zou kunnen zijn. In een brief van 24 juni 2016...
Terwijl de datum van 1 juli met rasse schreden nadert zijn er nog grote onduidelijkheden over de fiscale behandeling van DGA-pensioenpolissen. Er is daarom...
Meer columns

Corporate nieuws

216 gaat nieuwe en later ook bestaande klanten bedienen volgens een nieuwe aanpak. Als financieel dienstverlener zet 216 kennis, innovatie en technologie in...
De omzet van BDO Accountants & Adviseurs steeg in 2016 met 7,6 procent naar 249,4 miljoen euro. Dat blijkt uit het Jaarverslag 2016 van BDO Holding B.V....
Het Openbaar Ministerie heeft een tuchtklacht ingediend tegen de voormalig bestuursvoorzitter Romke van der V. van het belastingadvieskantoor Baker Tilly...
Marnix Weusten (59) is per 1 juni aangesteld als partner bij BDO Accountants & Adviseurs. Bij BDO Belastingadvies gaat hij zich als Head of Knowledge...
Met ingang van 1 september 2017 breidt Alfa Accountants en Adviseurs haar activiteiten uit naar Oost-Brabant. De organisatie neemt op deze datum De Raam...
Meer corporate nieuws

Uitvergroot

Het onderzoek door wetenschappers die ook verbonden zijn aan belastingadvieskantoren is doorgaans van uitstekende kwaliteit. Maar daar gaat het helaas niet om....
De schier eindeloze herhaling van vragen over rulings vanuit de Tweede Kamer stemt soms wel droevig. Belangrijk is dat rulings altijd zien op toepassing van de...
De tijden zijn ontegenzeggelijk veranderd. In de ijver om belastingontwijking te bestrijden, raakt het rechtszekerheidsbeginsel meer en meer op de achtergrond....
Ronald den Ouden vraagt zich af of de regel dat geen commentaar wordt gegeven op zaken die onder de rechter zijn, ook van toepassing is of zou moeten zijn op...
Dick van den Hoeven vindt dat het de hoogste tijd is om een aantal aftrekposten in de inkomstenbelasting de nek om te draaien. De recent verschenen evaluatie van...
Meer Uitvergroot

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

Dag David, Dat is een andere discussie dan ik probeer aan te gaan. Ik heb op zichzelf geen moeite met het verkondigen... 2017-06-23 13:35:37.0
Inderdaad, wetenschap is een vluchtig iets. We moeten, denk ik, een cognitieve revolutie ontketenen. Zoals Einstein... 2017-06-22 10:36:21.0
Je kan je afvragen of belastingwetenschap wel wetenschap. M.i. wordt het begrip wetenschap veel te ruim opgevat. Een te... 2017-06-21 11:48:38.0
Het is zeer terecht, dat voor deze aspecten aandacht wordt gevraagd. Dat ook de heren van de Coördinatiegroep... 2017-06-19 09:36:05.0
Ik heb een algemene vraag betreffende bovenstaande uitspraak. Is de belasting in cassatie gegaan. Is dit een bindende... 2017-06-14 12:29:56.0

                   

Fiscaal nieuws

Het plan om de btw-herzieningsregeling uit te breiden naar...
Het politieke akkoord in de Ecofinraad eind mei 2017 over...
Het reële coöperatieve bedrijfsleven zal niet geraakt...
Meer fiscaal nieuws

Actueel

Veel regels zijn voor een groeiende groep Nederlanders te ingewikkeld geworden. Zij lopen een verhoogd risico om in de schulden te raken, blijkt uit een onderzoek...
Tweede Kamerlid Van Weyenberg (D66) wil van de Staatssecretarissen van SZW en Financiën weten waarom het noodzakelijk is om de opbouw van het huidige pensioen...
'Misbruik moet zeker voorkomen worden, maar laten we het kind niet met het badwater weggooien.' Dat is de reactie van VNO-NCW en MKB-Nederland op de uitspraak...
1  2  3  4  5   Volgende

Recente Fiscale ergernissen

In het Financieele Dagblad van 22 juni 2017 staat een stuk met de kop ‘Baas fiscus: naleving wetten en regels volstaat niet voor belastingadviseurs'. Ik ben...
Belastingrente betalen is nooit leuk. Belastingrente betalen over een bedrag dat de fiscus gewoon schuldig is, of was, is een van mijn grote ergernissen, zo stelt...
Art. 10a lid 5 onderdeel a Wet Vpb. 1969 is onjuist geformuleerd. Nu zijn wel meer wetsbepalingen ongelukkig, maar het ergerlijke aan deze bepaling is, zo vindt...
Het is geen strikt fiscale ergernis, maar toch: het nodeloze gebruik door de Hoge Raad van de uitdrukking ‘niet onbegrijpelijk' bij de verwerping van...
In het licht van het rechtszekerheidsbeginsel levert de onbeperkte navorderingstermijn voor buitenlands vermogen, zoals deze in art. 66, lid 3, Successiewet 1956...
Meer Fiscale ergernissen

Actuele noten in de BNB

U wordt doorverwezen naar de Kluwer Navigator

Agenda

Meer agenda

Downloads

Meer downloads

Nieuws van leden

Meer nieuws van leden