Nieuw in Vakstudienieuws Vandaag

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de BOF overdrachtsbelasting ook van toepassing is bij de verkrijging van aandelen in een onroerendezaaklichaam. Volgens het hof is namelijk voldaan aan de...
Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat het vaststellen van een herziene NiNbi-beschikking er niet toe leidt dat ook de oorspronkelijke NiNbi-beschikking niet meer geldig is. Volgens het hof zijn namelijk...
Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de tweede aangifte als een verzoek om herziening van de voorlopige aanslag moet worden aangemerkt, en dat de wetgever voor de berekening van de belastingrente bewust...
De Staatssecretaris van Financiën heeft de Algemene douaneregeling, de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 en de Uitvoeringsregeling accijns per 1 oktober 2017 gewijzigd om...
Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat België is gebonden aan een door de Svb afgegeven detacheringsverklaring. X is in Nederland premieplichtig voor de in België verrichte werkzaamheden.
Meer VN Vandaag

Internationaal

Vanaf 1 januari 2017 is er nieuwe wetgeving van kracht rond de Spaanse erfbelasting in Andalusië van een nalatenschap voor echtgenoot en directe familieleden. ...
Handels- en productiebedrijven vrezen een tekort aan douanespecialisten die door internationale veranderingen zoals de brexit, juist steeds belangrijker worden....
The Platform for Collaboration on Tax – a joint initiative of the IMF, OECD, UN and World Bank Group – is seeking public feedback on a draft toolkit designed to...
Request for a preliminary ruling from the Finanzgericht Düsseldorf in the case Medtronic. Is the combined nomenclature in Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 of...
The European Parliament extended by an additional period of 3 months the term of office of the Committee of Inquiry to investigate alleged contraventions and maladministration in the...
Meer Internationaal

Recente columns

Sinds jaar en dag roept het kabinet dat het belastingstelsel in Nederland eenvoudiger moet worden. Gepleit wordt voor één tarief voor iedereen, de zogenoemde...
Frank Elsweier vraagt zich af of een op Duitse leest geschoeide Gewerbesteuer iets voor Nederland zou kunnen zijn. In een brief van 24 juni 2016...
Meer columns

Corporate nieuws

De samenwerking van AAGORA Accountants & Adviseurs met accountant- en adviesorganisatie CROP is beklonken. Vanaf 1 oktober 2017 worden de medewerkers van...
Hertoghs Advocaten heeft een vestiging geopend in Amsterdam. Het kantoor is gevestigd aan de Raadhuisstraat 15. Naast vestigingen in Breda en...
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag een transactie bekendgemaakt met KPMG-gebouw Amstelveen II B.V. Deze transactie betreft de door het OM gemaakte...
PwC heeft 9 nieuwe partners en 36 nieuwe directors benoemd met ingang van 1 juli. Het merendeel heeft zich binnen het accountants- en advieskantoor...
Alfa Accountants en Adviseurs neemt met ingang van 1 november 2017 EQUITY Accountants & Adviseurs over. Daardoor krijgt Alfa er een vestiging bij in...
Meer corporate nieuws

Uitvergroot

KEI, het grote moderniseringsprogramma van de rechtspraak, moet erin resulteren dat de rechtspraak een betere aansluiting krijgt bij de digitalisering van de...
Peter Hoogstraten gaat in op een voor hem toenemende discrepantie tussen het recht en het rechtsgevoel in de fiscaliteit. Als de wetssystematiek goed...
Marco Gomes Vale Viga vraagt zich na bestudering van het Baštová-arrest en de uitspraak van Rechtbank Noord-Holland van 9 juni 2017 af wat waar is van de stelling...
Er is nog geen nieuwe regering, maar fiscale wetenschappers hebben voorstellen gepresenteerd over een grondige herziening van het belastingstelsel. Anna van Aalst...
Kan de Belastingdienst op korte termijn allerlei hervormingen wel aan? Deze vraag stelt Hans Röben als hij na een buitenlandse reis de kranten doorneemt en ziet...
Meer Uitvergroot

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

Ik vermoed dat de gedachte van het HvJ is dat het prijzengeld geen vergoeding voor een prestatie is omdat het winnen van... 2017-08-17 18:30:06.0
Weet je Thomas, de ZZP'er klaagt dan misschien wel niet of nooit, maar jij klaagt wel en dat bevreemd mij. Vervang het... 2017-08-16 08:44:07.0
Bovenstaande betreft Wet IB 2001. Zou dit voor Wet VPB 1968 ook gelden, als de Hoge Raad het advies van de A-G volgt? 2017-08-02 11:48:42.0
Ik betaalde de maximale premie ZvW over zowel mijn pensioeninkomsten als over mijn werkzaamheden die ik tegelijkertijd... 2017-07-31 15:00:56.0
Prima arrest Henk. Volledig in lijn met eerder arrest inzake valutaverlies op een omgezette Zwitserse hypotheek weer... 2017-07-17 17:05:01.0

                   

Fiscaal nieuws

Het wetsvoorstel 'btw-behandeling van vouchers' is...
Met een internetconsultatie zet het demissionaire kabinet...
Er zijn drie nieuwe onderwerpen toegevoegd aan de lijst...
Meer fiscaal nieuws

Actueel

Hof Den Bosch oordeelt dat het deel van de hypotheekrente en premies levensverzekering dat een man voor zijn ex-partner betaalt, niet is aan te merken als...
Hof Arnhem-Leeuwarden beslist dat een man over zijn Duits pensioen de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet verschuldigd is, omdat hij in...
Er zijn nieuwe normbedragen vastgesteld voor de geautomatiseerde kwijtscheldingstoets van de belastingen van gemeenten en waterschappen. Aan de...
1  2  3  4  5   Volgende

Recente Fiscale ergernissen

Fiscaal recht is luxe recht. Fiscaal recht gaat doorgaans over luxeproblemen van mensen en bedrijven die niet (te) veel belasting willen betalen. Fiscaal recht...
Ik ben niet zo van definities en afbakeningen, meer een gevoelsmens. Iets voelt goed of juist niet. Als het juist (of zelfs helemaal) niet goed voelt, klopt er...
In het Financieele Dagblad van 22 juni 2017 staat een stuk met de kop ‘Baas fiscus: naleving wetten en regels volstaat niet voor belastingadviseurs'. Ik ben...
Belastingrente betalen is nooit leuk. Belastingrente betalen over een bedrag dat de fiscus gewoon schuldig is, of was, is een van mijn grote ergernissen, zo stelt...
Art. 10a lid 5 onderdeel a Wet Vpb. 1969 is onjuist geformuleerd. Nu zijn wel meer wetsbepalingen ongelukkig, maar het ergerlijke aan deze bepaling is, zo vindt...
Meer Fiscale ergernissen

Actuele noten in de BNB

U wordt doorverwezen naar de Kluwer Navigator

Agenda

Meer agenda

Downloads

Meer downloads

Nieuws van leden

Meer nieuws van leden