Nieuw in Vakstudienieuws Vandaag

A-G Niessen is van mening dat het oordeel van het hof geen blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting. Het ligt namelijk in lijn met het civiele arrest Thuiszorg/PGGM en de fiscale jurisprudentie.
De Hoge Raad oordeelt dat het hof niet goed heeft gemotiveerd dat er in de carrousel 'ploffers' zaten. Op grond van de stukken van het geding is zonder nadere motivering niet duidelijk op welk...
De Hoge Raad oordeelt dat Nederland heffingsbevoegd is voor het jaar 2004. X bv werd in 2004 namelijk nog niet geleid door de formele directie, maar door A, vanuit zijn woonplaats.
Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de inspecteur niet aannemelijk maakt dat X met het verstrekken van de lening een risico heeft aanvaard dat een onafhankelijke derde niet zou hebben genomen. B bv...
De Hoge Raad oordeelt dat de Nederlandse socialezekerheidswetgeving van toepassing is op X. X behoudt namelijk tijdens de periode van onbetaald verlof de hoedanigheid van werknemer in de zin van de...
Meer VN Vandaag

Internationaal

At the meeting of 23 January 2018 the Council is expected to remove a number of jurisdictions from the EU list of non-cooperative jurisdictions in taxation matters. This follows...
On 11 December 2017, interested parties were invited to provide comments on a discussion draft on model mandatory disclosure rules. The model rules...
Het Amerikaanse technologieconcern IBM heeft afgelopen kwartaal een verlies in de boeken gezet. Dat komt door een papieren verlies als gevolg van de recente...
De Amerikaanse bank Morgan Stanley heeft een voorziening van bijna 1 miljard dollar (817 miljoen euro) genomen om de gevolgen van de belastingwijziging van de...
Judgment of the Court of Justice in the case Wind 1014 and Daell. Article 56 TFEU must be interpreted as precluding a Member State's legislation and administrative...
Meer Internationaal

Recente columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor agrarische ondernemers is de landbouwvrijstelling. Deze vrijstelling zorgt ervoor dat de waardestijging van...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele serie documenten openbaar over allerlei bedrijven en vermogende particulieren die op legale of...
Meer columns

Corporate nieuws

De raad van bestuur van EY Nederland wordt voor een periode van drie jaar uitgebreid met twee nieuwe leden, Mirjam Sijmons en Nico Pul. Mirjam...
Houthoff zet in op een stevige uitbreiding van haar belastingadviespraktijk. Per 1 januari is Paulus Merks gestart als nieuwe partner. Deze uitbreiding volgt...
Vandaag introduceert mth accountants & adviseurs haar nieuwe merkpositionering die onder andere tot uiting komt in een nieuwe identiteit en merkbelofte....
PlasBossinade heeft per 1 januari 2018 Paulien Waninge als vennoot benoemd. Paulien Waninge is gespecialiseerd in fiscaal recht, insolventierecht...
Bij Baker Tilly Berk is Maurice van Slooten (vestiging Velsen) tot partner benoemd. Maurice van Slooten (38) behaalde in 2004 zijn studie Fiscale...
Meer corporate nieuws

Uitvergroot

De Staatssecretaris van Financiën houdt er rekening mee dat de per-elementbenadering van toepassing is op de fiscale-eenheidsregeling in Nederland en heeft...
Recent is een aantal documenten over het ‘‘nalevingstekort'' vrijgegeven. Daaruit komt naar voren dat veel belastingplichtigen nog steeds een deel van de...
Het aantrekken van fiscale boegbeelden acht ik een goede HR-tactiek om de gewenste (en broodnodige) toename van kandidaten met specifieke fiscale kennis te...
Ik wil rond de feestdagen nog maar eens benadrukken dat collectiviteit de achilleshiel van belastingheffing is. Collectief betalen is niet (altijd) leuk, maar wel...
Een van de kennelijk meest brisante fiscale maatregelen van het nieuwe kabinet betreft de afschaffing van de dividendbelasting. Naar mijn mening is afschaffing...
Meer Uitvergroot

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

Bij een vermogensmutatiebelasting, met een vrijstelling per natuurlijk persoon, komen dit soort problemen niet op. De... 2018-01-15 09:42:10.0
Bij een vermogensmutatiebelasting, met een vrijstelling per natuurlijk persoon, komen dit soort problemen niet op. De... 2018-01-15 09:41:40.0
En de EU-communisten blijven maar doorgaan. Het houdt niet op. Niet vanzelf. Stefan Molyneux (youtube) "Being... 2018-01-12 09:26:44.0
Dat is een uitspraak van rechter Soeteman, die kan je toch niet serieus nemen?! 2018-01-08 19:09:09.0
v/h Elsevier (heeft nu een andere naam) is miv 2018 (dus de aangifte over 2017) gestopt met zijn Belastinggids èn met de... 2017-12-30 16:21:16.0

                   

Fiscaal nieuws

De Stevensprijs leeft! De belangstelling onder jonge...
Meer fiscaal nieuws

Actueel

Op 19 december 2017 heeft de Europese Commissie een amendement gepubliceerd om de zogenoemde Vierde anti-witwasrichtlijn (2015/849) aan te passen. In de...
On 11 December 2017, interested parties were invited to provide comments on a discussion draft on model mandatory disclosure rules. The model rules...
Het Amerikaanse technologieconcern IBM heeft afgelopen kwartaal een verlies in de boeken gezet. Dat komt door een papieren verlies als gevolg van de recente...
1  2  3  4  5   Volgende

Recente Fiscale ergernissen

Madeleine Merkx ergert zich aan internetconsultaties die worden gebruikt om belastingwetgeving snel door te voeren. Sinds enkele jaren legt het...
Heiko Lohuis ergert zich aan conditionele wetgeving met terugwerkende kracht. Henk heeft een schat van een zoon, Frits. Frits is nu bijna 17 en krijgt...
Fiscaal recht is luxe recht. Fiscaal recht gaat doorgaans over luxeproblemen van mensen en bedrijven die niet (te) veel belasting willen betalen. Fiscaal recht...
Ik ben niet zo van definities en afbakeningen, meer een gevoelsmens. Iets voelt goed of juist niet. Als het juist (of zelfs helemaal) niet goed voelt, klopt er...
In het Financieele Dagblad van 22 juni 2017 staat een stuk met de kop ‘Baas fiscus: naleving wetten en regels volstaat niet voor belastingadviseurs'. Ik ben...
Meer Fiscale ergernissen

Agenda

Meer agenda

Downloads

Meer downloads

Nieuws van leden

Meer nieuws van leden