Nieuw in Vakstudienieuws Vandaag

Hof Amsterdam handhaaft de drie aan X opgelegde naheffingsaanslagen parkeerbelasting. De parkeervergunning uit zijn eigen auto is niet bruikbaar voor de huurauto. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen...
Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X met haar keerbewegingen gebruik heeft gemaakt van de haven in de gemeente Meppel. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden...
Hof Amsterdam oordeelt dat X zijn administratie heeft verwaarloosd op een wijze die voor een administratieplichtige ondernemer onaanvaardbaar is. De inspecteur heeft de bewijslast dan ook terecht...
Hof ’s-Hertogenbosch verwerpt het standpunt van X dat niet hij maar zijn schoonvader rechthebbende was van de tegoeden op de rekeningen bij KBL. De inspecteur heeft de KBL-correcties voor de IB/PVV...
Hof ’s-Hertogenbosch beslist dat het ‘bescheid’ dat aan X door de aannemer is uitgereikt aangemerkt kan worden als een factuur. Dit leidt tot aftrek van voorbelasting ondanks dat de overeengekomen...
Meer VN Vandaag

Internationaal

Governments have dismantled, or are in the process of amending, nearly 100 preferential tax regimes as part of the OECD/G20 BEPS standards to improve the...
Judgment of the Court of Justice in the case Lombard Ingatian Lizing. The concepts of ‘cancellation' and ‘refusal' in Article 90(1) of Council Directive 2006/112/EC of 28...
Opinion of Advocate General Saugmansgaard Øe in the case T - 2. Suagmansgaard Øe proposes that the Court of Justice answers the questions referred by the Vrhovno sodišče as...
Judgment of the Court of Justice in the case X. Article 145(2) of Commission Regulation (EEC) No 2454/93, read in conjunction with Article 29(1) and (3) of Council...
Judgment of the Court of Justice in the case Shields & Sons Partnership. Article 296(2) of Council Directive 2006/112/EC must be interpreted as laying down exhaustively...
Meer Internationaal

Recente columns

Niet eerder stond het onderscheid tussen belastingontwijking en belastingontduiking zozeer in het brandpunt van de publieke belangstelling als nu. BNN-VARA...
Gisteren betoogde ik op deze plaats dat de verhoging van het ab-tarief naar 28,5% die het kabinet voor dga's in petto heeft, volstrekt onnodig is. Door de...
Meer columns

Corporate nieuws

DRV Accountants & Adviseurs blikt in het jaarverslag 2016 terug op een succesvol jaar. De omzet steeg van € 40,9 miljoen in 2015 naar € 46,7 miljoen in...
De omzet van PwC Nederland steeg afgelopen boekjaar met 3% naar € 767 miljoen. Dit staat in het jaarbericht van 2016/2017. Verder is ook het...
KroeseWevers verhuist per 2 oktober 2017 naar Hanzeweg 1b in Deventer. Vanuit dit nieuwe pand wil KroeseWevers haar cliënten, relaties en medewerkers een...
De omzet van EY Nederland steeg afgelopen boekjaar met 9 procent, van €727 miljoen naar €796 miljoen terwijl de winst met 9 procent groeide van €135 miljoen...
Dhr. prof. mr. S.C.W. Douma (1976) wordt op 1 oktober 2017 benoemd tot hoogleraar Internationaal en Europees Formeel Belastingrecht aan de Faculteit der...
Meer corporate nieuws

Uitvergroot

Het dagelijkse leven wordt in plaats van eenvoudiger steeds ingewikkelder. Deze trend is ironisch genoeg aanleiding om een ingewikkelde regeling voor eenvoudige...
Bart van Walderveen bekruipt het gevoel dat het fiscale instrument te lichtvaardig wordt ingezet om wenselijke beloningsverhoudingen in de Nederlandse economie te...
Edwin Heithuis vraagt zich af of de kleine belastingen niet kunnen worden vervangen door de 1%-norm. Elke belasting die minder opbrengt dan 1% van de totale...
Het belang van de schatkist staat bij de inkeerregeling voorop. Maar die vraagt eerder om verruiming dan om afschaffing van de inkeerregeling. De...
Het multilaterale instrument is een bijzonderheid en beoogt (versnelde) harmonie. In hoeverre het instrument zal leiden tot harmonieuze muziek, of ook tot ruis of...
Meer Uitvergroot

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

Goedendag, weet iemand wat dit betekend als je dividend uit je eigen BV wilt uitkering aan jezelf? Lijkt op een enorm... 2017-10-09 11:00:45.0
Vraag m.b.t. V-N 2004/29.4 pag. 9/9 van belanghebbende HR 39.160. r.o. 3.2 zegt dat ik goed heb aangegeven en niet... 2017-09-30 08:55:05.0
Er zijn nog steeds mogelijkheden: http://efkbelastingadviseurs.nl/nl-... 2017-09-27 13:56:10.0
De link naar de arresten van HvJ EU ("nieuwsbron") is de laatste tijd niet meer juist. 2017-09-25 08:39:32.0
De A-G merkt op dat het hof ook een brief van de ontvanger (d.d. 6 juli 2012), waarin invorderingsrentebedragen worden... 2017-09-18 15:28:20.0

Dossier Prinsjesdag 2017

Ook dit jaar heeft de redactie een dossier samengesteld met daarin alle relevante berichten, artikelen en columns over het Belastingplan 2018 en andere fiscale plannen. Bezoek het dossier >>>

                   

Fiscaal nieuws

De Europese Commissie kondigde onlangs een ingrijpende...
Zo beleidsarm als het pakket Belastingplan 2018...
Alle delen van de Vakstudie, het fiscale naslagwerk met...
Meer fiscaal nieuws

Actueel

Nadat demissionair minister Kamp de kopers van zonnepanelen had beloofd dat de salderingsregeling tot 2023 in stand zou blijven, staat in het regeerakkoord...
Er is momenteel veel aan de hand in btw-land. Waar het nieuwe kabinet het lage btw-tarief wil verhogen van 6% naar 9%, kwam de Europese Commissie begin...
Op grond van de OESO-modelwetgeving inzake ‘Country-by-Country Reporting' (hierna: CbCR) dienen groepsentiteiten voor het einde van het verslagjaar een...
1  2  3  4  5   Volgende

Recente Fiscale ergernissen

Fiscaal recht is luxe recht. Fiscaal recht gaat doorgaans over luxeproblemen van mensen en bedrijven die niet (te) veel belasting willen betalen. Fiscaal recht...
Ik ben niet zo van definities en afbakeningen, meer een gevoelsmens. Iets voelt goed of juist niet. Als het juist (of zelfs helemaal) niet goed voelt, klopt er...
In het Financieele Dagblad van 22 juni 2017 staat een stuk met de kop ‘Baas fiscus: naleving wetten en regels volstaat niet voor belastingadviseurs'. Ik ben...
Belastingrente betalen is nooit leuk. Belastingrente betalen over een bedrag dat de fiscus gewoon schuldig is, of was, is een van mijn grote ergernissen, zo stelt...
Art. 10a lid 5 onderdeel a Wet Vpb. 1969 is onjuist geformuleerd. Nu zijn wel meer wetsbepalingen ongelukkig, maar het ergerlijke aan deze bepaling is, zo vindt...
Meer Fiscale ergernissen

Agenda

Meer agenda

Downloads

Meer downloads

Nieuws van leden

Meer nieuws van leden