Nieuw in Vakstudienieuws Vandaag

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de nabetaling terecht tot het inkomen van 2010 is gerekend, ook al heeft de betaling deels betrekking op 2009. De advocaatkosten van de heer X zijn...
Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in navolging van Rechtbank Gelderland dat de borgstelling van X onzakelijk is.
Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de ontvanger terecht betekeningskosten aan X in rekening heeft gebracht vanwege het niet tijdig betalen van een voorlopige aanslag IB/PVV.
Rechtbank Den Haag oordeelt dat de verhuurderheffing niet in strijd is met art. 14 EVRM en art. 26 IVBPR. De keuze om verhuurders van tien of minder woningen buiten de heffing te laten is namelijk...
Hof Arnhem-Leeuwarden acht twee referentieobjecten van de gemeente minder bruikbaar bij de WOZ-waardering van de woonboerderij van X omdat sprake is van een ‘verkoop in één’.
Meer VN Vandaag

Internationaal

Het Europese Hof van Justitie wikkelt zaken sneller af en heeft ook een aanzienlijke achterstand weggewerkt. Dat blijkt uit een doelmatigheidsonderzoek van de...
As part of continuing efforts to improve the international tax framework, the OECD has released the first analysis of individual country efforts to improve...
De Belgische belastingdienst stapt in 2018 over op horizontaal toezicht. Bedrijven die vooraf duidelijke fiscale afspraken maken met de fiscus, vastgelegd in een...
Tax administrations are playing a critical role as governments start implementing new international measures to counter offshore evasion and combat tax avoidance...
Request for a preliminary ruling from the Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság in the case Human Operator. Must Council Implementing Decision (EU) 2015/2349 be...
Meer Internationaal

Recente columns

Sinds jaar en dag roept het kabinet dat het belastingstelsel in Nederland eenvoudiger moet worden. Gepleit wordt voor één tarief voor iedereen, de zogenoemde...
Frank Elsweier vraagt zich af of een op Duitse leest geschoeide Gewerbesteuer iets voor Nederland zou kunnen zijn. In een brief van 24 juni 2016...
Meer columns

Corporate nieuws

Accountants- en adviesbureau Deloitte is ten prooi gevallen aan hackers. Daardoor zijn mogelijk vertrouwelijke plannen en e-mailwisselingen van een aantal...
Met het oog op het langtermijnbelang van cliënten en medewerkers zal BRG Accountants & Belastingadviseurs per 1 januari 2018 aansluiten bij DRV...
Mr. Sander van Dijk is benoemd tot partner bij ESJ Financial Engineering. Sander van Dijk (1974) is sinds 2008 als belastingadviseur verbonden aan ESJ. ...
De Zuid-Afrikaanse tak van accountantsbureau KPMG ligt zwaar onder vuur vanwege het corruptieschandaal rond de omstreden ondernemersfamilie Gupta in...
In boekjaar 2016/2017 heeft Deloitte Nederland een omzet weten te realiseren van 814 miljoen euro. Dit is een omzetgroei van 3,7 procent ten opzichte van...
Meer corporate nieuws

Uitvergroot

Het belang van de schatkist staat bij de inkeerregeling voorop. Maar die vraagt eerder om verruiming dan om afschaffing van de inkeerregeling. De...
Het multilaterale instrument is een bijzonderheid en beoogt (versnelde) harmonie. In hoeverre het instrument zal leiden tot harmonieuze muziek, of ook tot ruis of...
De OESO publiceerde onlangs de ‘‘Public Discussion Draft BEPS Action 7 Additional Guidance on Attribution of Profits to Permanent Establishments''. Wat er ook van...
Momenteel zijn de onderhandelingen over een nieuw kabinet druk gaande. Voor een nieuw pakket aan fiscale maatregelen om gestelde beleidsdoelen te realiseren lijkt...
KEI, het grote moderniseringsprogramma van de rechtspraak, moet erin resulteren dat de rechtspraak een betere aansluiting krijgt bij de digitalisering van de...
Meer Uitvergroot

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

De link naar de arresten van HvJ EU ("nieuwsbron") is de laatste tijd niet meer juist. 2017-09-25 08:39:32.0
De A-G merkt op dat het hof ook een brief van de ontvanger (d.d. 6 juli 2012), waarin invorderingsrentebedragen worden... 2017-09-18 15:28:20.0
Het wordt tijd dat er een regeringscommissaris wordt aangesteld bij KPMG. Het bedrijf is te vaak in opspraak en wordt... 2017-09-18 12:27:00.0
U moet beginnen bij het begin.Waarom was er een inkeerregeling? Om fraudeurs milder te stemmen om hun zwart geld terug... 2017-09-18 09:07:31.0
Ook de uitspraak van Hof Amsterdam met aantekening (Hof Amsterdam 15-11-2016, 15/00708 en 15/00709,... 2017-09-08 11:25:30.0

Dossier Prinsjesdag 2017

Ook dit jaar heeft de redactie een dossier samengesteld met daarin alle relevante berichten, artikelen en columns over het Belastingplan 2018 en andere fiscale plannen. Bezoek het dossier >>>

                   

Fiscaal nieuws

Het pakket Belastingplan 2018 is, zoals viel te...
Met het doen van een uitspraak over de uitleg van het...
Meer fiscaal nieuws

Actueel

Het Europese Hof van Justitie wikkelt zaken sneller af en heeft ook een aanzienlijke achterstand weggewerkt. Dat blijkt uit een doelmatigheidsonderzoek van de...
Een belangrijke stap in het fiscale succes van de hybride structuur. Zo zien fiscalisten de beslissing van het ministerie van Financiën om de rechtszaak ter...
As part of continuing efforts to improve the international tax framework, the OECD has released the first analysis of individual country efforts to improve...
1  2  3  4  5   Volgende

Recente Fiscale ergernissen

Fiscaal recht is luxe recht. Fiscaal recht gaat doorgaans over luxeproblemen van mensen en bedrijven die niet (te) veel belasting willen betalen. Fiscaal recht...
Ik ben niet zo van definities en afbakeningen, meer een gevoelsmens. Iets voelt goed of juist niet. Als het juist (of zelfs helemaal) niet goed voelt, klopt er...
In het Financieele Dagblad van 22 juni 2017 staat een stuk met de kop ‘Baas fiscus: naleving wetten en regels volstaat niet voor belastingadviseurs'. Ik ben...
Belastingrente betalen is nooit leuk. Belastingrente betalen over een bedrag dat de fiscus gewoon schuldig is, of was, is een van mijn grote ergernissen, zo stelt...
Art. 10a lid 5 onderdeel a Wet Vpb. 1969 is onjuist geformuleerd. Nu zijn wel meer wetsbepalingen ongelukkig, maar het ergerlijke aan deze bepaling is, zo vindt...
Meer Fiscale ergernissen

Meest gelezen

Agenda

Meer agenda

Downloads

Meer downloads

Nieuws van leden

Meer nieuws van leden