Nieuw in Vakstudienieuws Vandaag

Volgens de Hoge Raad volstaat een diploma voor het bewijs dat een werknemer de beroepspraktijkvorming van een beroepsopleiding heeft gevolgd. Op de inspecteur rust dan de bewijslast het tegendeel te...
Volgens de Hoge Raad volstaat een diploma voor het bewijs dat een werknemer de beroepspraktijkvorming van een beroepsopleiding heeft gevolgd. Op de inspecteur rust dan de bewijslast het tegendeel te...
De Hoge Raad oordeelt dat het voordeel dat G uit de opties geniet, is onderworpen aan LB-heffing. Dat G op dat moment niet meer in Nederland woont, is niet van belang.
De Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie EU. Onder meer is niet duidelijk of art. 9 lid 2 letter c eerste streepje Zesde richtlijn over 'vermakelijkheidsactiviteiten' en art. 52...
De Hoge Raad oordeelt dat het voordeel uit de opties in september 2013, ten tijde van de uitoefening van de opties, is genoten. De 30%-regeling is niet van toepassing op dit voordeel. De 30%-regeling...
Meer VN Vandaag

Internationaal

As part of the ongoing work of the Task Force on the Digital Economy (TFDE), the OECD is seeking public comments on key issues identified in a request for input...
De Deense regering overweegt een tolheffing voor buitenlandse automobilisten in te voeren. Dat moet de schatkist volgens persbureau Ritzau jaarlijks zo'n 40...
Kort voor de parlementsverkiezingen in Duitsland is duidelijk dat zeker vier van de zes partijen die kans op zetels maken, tegenstanders zijn van tolheffing op...
Het Europese Hof van Justitie heeft een btw-vrijstelling voor bedrijven uit de financiële en onroerende sector afgeschoten. Dat zadelt banken en verzekeraars...
Judgment of the Court of Justice in the state aid case Commission v Frucona Košice. In this case Slovakian tax authorities agreed to a creditor settlement instead of opting...
Meer Internationaal

Recente columns

Sinds jaar en dag roept het kabinet dat het belastingstelsel in Nederland eenvoudiger moet worden. Gepleit wordt voor één tarief voor iedereen, de zogenoemde...
Frank Elsweier vraagt zich af of een op Duitse leest geschoeide Gewerbesteuer iets voor Nederland zou kunnen zijn. In een brief van 24 juni 2016...
Meer columns

Corporate nieuws

Met het oog op het langtermijnbelang van cliënten en medewerkers zal BRG Accountants & Belastingadviseurs per 1 januari 2018 aansluiten bij DRV...
Mr. Sander van Dijk is benoemd tot partner bij ESJ Financial Engineering. Sander van Dijk (1974) is sinds 2008 als belastingadviseur verbonden aan ESJ. ...
De Zuid-Afrikaanse tak van accountantsbureau KPMG ligt zwaar onder vuur vanwege het corruptieschandaal rond de omstreden ondernemersfamilie Gupta in...
In boekjaar 2016/2017 heeft Deloitte Nederland een omzet weten te realiseren van 814 miljoen euro. Dit is een omzetgroei van 3,7 procent ten opzichte van...
De Europese Unie heeft een EU-minister van economische en financiële zaken nodig. Deze toekomstige baan kan worden vervuld door de EU-commissaris met die...
Meer corporate nieuws

Uitvergroot

Het belang van de schatkist staat bij de inkeerregeling voorop. Maar die vraagt eerder om verruiming dan om afschaffing van de inkeerregeling. De...
Het multilaterale instrument is een bijzonderheid en beoogt (versnelde) harmonie. In hoeverre het instrument zal leiden tot harmonieuze muziek, of ook tot ruis of...
De OESO publiceerde onlangs de ‘‘Public Discussion Draft BEPS Action 7 Additional Guidance on Attribution of Profits to Permanent Establishments''. Wat er ook van...
Momenteel zijn de onderhandelingen over een nieuw kabinet druk gaande. Voor een nieuw pakket aan fiscale maatregelen om gestelde beleidsdoelen te realiseren lijkt...
KEI, het grote moderniseringsprogramma van de rechtspraak, moet erin resulteren dat de rechtspraak een betere aansluiting krijgt bij de digitalisering van de...
Meer Uitvergroot

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

De A-G merkt op dat het hof ook een brief van de ontvanger (d.d. 6 juli 2012), waarin invorderingsrentebedragen worden... 2017-09-18 15:28:20.0
Het wordt tijd dat er een regeringscommissaris wordt aangesteld bij KPMG. Het bedrijf is te vaak in opspraak en wordt... 2017-09-18 12:27:00.0
U moet beginnen bij het begin.Waarom was er een inkeerregeling? Om fraudeurs milder te stemmen om hun zwart geld terug... 2017-09-18 09:07:31.0
Ook de uitspraak van Hof Amsterdam met aantekening (Hof Amsterdam 15-11-2016, 15/00708 en 15/00709,... 2017-09-08 11:25:30.0
Beste Dinkla, jouw reactie verbaast mij: heb je dan niet begrepen waar het bericht van Thomas over gaat??? Het betreft... 2017-08-27 12:49:52.0

Dossier Prinsjesdag 2017

Ook dit jaar heeft de redactie een dossier samengesteld met daarin alle relevante berichten, artikelen en columns over het Belastingplan 2018 en andere fiscale plannen. Bezoek het dossier >>>

                   

Fiscaal nieuws

Het pakket Belastingplan 2018 is, zoals viel te...
Met het doen van een uitspraak over de uitleg van het...
Meer fiscaal nieuws

Actueel

Recente Fiscale ergernissen

Fiscaal recht is luxe recht. Fiscaal recht gaat doorgaans over luxeproblemen van mensen en bedrijven die niet (te) veel belasting willen betalen. Fiscaal recht...
Ik ben niet zo van definities en afbakeningen, meer een gevoelsmens. Iets voelt goed of juist niet. Als het juist (of zelfs helemaal) niet goed voelt, klopt er...
In het Financieele Dagblad van 22 juni 2017 staat een stuk met de kop ‘Baas fiscus: naleving wetten en regels volstaat niet voor belastingadviseurs'. Ik ben...
Belastingrente betalen is nooit leuk. Belastingrente betalen over een bedrag dat de fiscus gewoon schuldig is, of was, is een van mijn grote ergernissen, zo stelt...
Art. 10a lid 5 onderdeel a Wet Vpb. 1969 is onjuist geformuleerd. Nu zijn wel meer wetsbepalingen ongelukkig, maar het ergerlijke aan deze bepaling is, zo vindt...
Meer Fiscale ergernissen

Agenda

Meer agenda

Downloads

Meer downloads

Nieuws van leden

Meer nieuws van leden