Nieuw in Vakstudienieuws Vandaag

De Hoge Raad oordeelt dat het hof terecht heeft beslist dat X bv ten tijde van het doen van de aangiften naar objectieve maatstaven gemeten niet redelijkerwijs kon en mocht menen dat haar uitleg over...
Rechtbank Gelderland oordeelt dat X bv het BPM-tarief van 2013 kan toepassen ook zonder dat zij een concrete auto aanwijst die in de eerste twee maanden van 2014 in het kentekenregister is opgenomen...
Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de naheffing van motorrijtuigenbelasting terecht is, aangezien de auto was geparkeerd op het deel van het parkeerterrein waar geen verbodsborden van...
Hof Den Haag oordeelt dat het hoger beroep van de inspecteur niet-ontvankelijk is, aangezien hiermee enkel het verbeteren van de door rechtbank gebezigde gronden wordt voorgestaan. Tussen partijen is...
Hof Amsterdam oordeelt dat X Ltd. in Nederland is gevestigd. De feitelijke leiding van X Ltd. wordt namelijk in Nederland uitgeoefend. Ook is er sprake van een fictieve dienstbetrekking. De inspecteur...
Meer VN Vandaag

Internationaal

There have been dramatic improvements in tax transparency over the past decade. However, challenges still remain. High profile leaks, such as the release of the...
The Commission has put forward new guidelines on withholding taxes to help Member States reduce costs and simplify procedures for cross-border investors in the EU. The new...
Judgment of the General Court in the case Léon Van Parys v Commission. The General Court hereby:  1. annuls Article 1(4) of Commission Decision C(2016) 95 final of 20...
Het plan van het kabinet om de heffingskortingen in de inkomstenbelasting voor buitenlandse belastingplichtigen te beperken heeft tot onbegrip geleid bij de...
Request for a preliminary ruling from the Hoge Raad in the case Geelen. Should the first indent of Article 9(2)(c) of the Sixth Directive, or Article 52(a) of the VAT...
Meer Internationaal

Recente columns

Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele serie documenten openbaar over allerlei bedrijven en vermogende particulieren die op legale of...
Lijfrenten. In het regeerakkoord zoek je er tevergeefs naar. En tóch staat lijfrenten wel degelijk wat te wachten. In punt 2.5 van het...
Meer columns

Corporate nieuws

Zijne Majesteit de Koning heeft vanmorgen op Paleis Noordeinde achtereenvolgens mevrouw mr. A.E.M. Röttgering, de heer mr. P.A.G.M. Cools en mevrouw mr. H.M....
Met ingang van deze maand maken de vestigingen van Van Noord Accountants & Belastingadviseurs deel uit van advies- en accountantsorganisatie Accon avm. De...
Peter Josten (44) is per 13 november toegetreden als partner in de belastingadviespraktijk van Houthoff. Josten maakt de overstap vanuit PwC. De toetreding...
Accountants- en advieskantoor Baker Tilly Berk moet een groot deel van de schade betalen die een ondernemer heeft geleden als gevolg van een fiscale...
Met de aanstelling van Therèse van 't Westende als algemeen directeur van het Register Belastingadviseurs (RB), is de leiding van de beroepsvereniging van...
Meer corporate nieuws

Uitvergroot

Zo aan het eind van het jaar geef ik graag toe aan de neiging van een afstandje naar twee OESO-boeken te kijken. Het zal intrigerend zijn ook in 2018 de...
Al jaren klinken geluiden over mogelijke concurrentievervalsing door onder andere de detacheringsrichtlijn. Verdwijnt die door de voorgestelde maatregelen? Nee,...
Aftrekposten kunnen in de toekomst nog slechts tegen het basistarief van (afgerond) 37% worden vergolden. Dit zou volgens het Regeerakkoord gaan gelden voor ‘alle...
Waarom kiest de wetgever voor een openbaar UBO-register? Naar de werkelijke redenen blijft het gissen. Denkbaar is dat de systemen van het Handelsregister een...
Het is een waar understatement om te stellen dat het Europese belastingrecht in beweging is. In het primaire Unierecht gebeurt het nodige. Op het vlak van de...
Meer Uitvergroot

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

Dit doet het vertrouwen in de rechtspraak geen goed. Waarom beschermt de rechter de belastingplichtige niet (meer) ? 2017-12-11 08:47:26.0
De ontvanger heeft in de procedure uitdrukkelijk verklaard dat het schrijven van 6 juli 2012 niet als een wettelijke... 2017-12-10 12:41:49.0
Meneer Hoogstraten, De ontwikkelingen van de richlijnen die u beschrijft zijn helaas een uiting de EU geschiedenis. De... 2017-12-03 15:49:40.0
Is de gehanteerde bewijslastverdeling (ook) juist voor zover het de boete betreft? 2017-11-27 13:35:40.0
Dat wordt dan een enkeltje bedriegelijke bankbreuk voor de dames en heren van Loyens & Loeff. 2017-11-24 09:44:33.0

                   

Fiscaal nieuws

Het nieuwe innovatiebox-besluit geeft antwoord op...
De huidige belastingrenteregeling maakt de Belastingdienst...
Meer fiscaal nieuws

Actueel

Recente Fiscale ergernissen

Madeleine Merkx ergert zich aan internetconsultaties die worden gebruikt om belastingwetgeving snel door te voeren. Sinds enkele jaren legt het...
Heiko Lohuis ergert zich aan conditionele wetgeving met terugwerkende kracht. Henk heeft een schat van een zoon, Frits. Frits is nu bijna 17 en krijgt...
Fiscaal recht is luxe recht. Fiscaal recht gaat doorgaans over luxeproblemen van mensen en bedrijven die niet (te) veel belasting willen betalen. Fiscaal recht...
Ik ben niet zo van definities en afbakeningen, meer een gevoelsmens. Iets voelt goed of juist niet. Als het juist (of zelfs helemaal) niet goed voelt, klopt er...
In het Financieele Dagblad van 22 juni 2017 staat een stuk met de kop ‘Baas fiscus: naleving wetten en regels volstaat niet voor belastingadviseurs'. Ik ben...
Meer Fiscale ergernissen

Agenda

Meer agenda

Downloads

Meer downloads

Nieuws van leden

Meer nieuws van leden