‘De inspecteur dient in acht te nemen dat hij met een boete de belastingplichtige straft, voordat diezelfde belastingplichtige de kans heeft gehad zijn zaak...
Jordy Baron en Stef Bekker
Jordy Baron is meer dan 10 jaar onderdeel van het fiscale team van Punt & Van de Weerdt Belastingadviseurs te Den Haag. Zijn passie ligt in het formele belastingrecht. Met name op de gebieden van navordering/naheffing, de geldende rechtsbescherming bij een fiscale boete en invordering.

Stef Bekker is eveneens verbonden aan Punt & Van de Weerdt Belastingadviseurs te Den Haag. Het werkterrein van Stef bestrijkt voornamelijk het nationale belastingrecht met als aandachtsgebieden het formele belastingrecht alsmede estate planning. Stef is tevens lid van het register estate planners (REP). Meer lezen