Leo Mertens beschrijft de wettelijke instrumenten die kunnen worden ingezet in de strijd tegen de Brabantse drugscriminaliteit. Er staan veel,...
Leo Mertens
Leonard P.J. Mertens was vier jaar werkzaam als kandidaat-notaris. Hij was 28 jaar hoofd juridische dienst bij de (rechtsvoorganger van) de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie, thans te Den Bosch. Hij is sinds 2000 redacteur van het Land- en Tuinbouwbulletin van Wolters Kluwer. Hij is nu gepensioneerd, maar werkt nog als zelfstandig juridisch adviseur te Tilburg. Meer lezen