Terwijl kabinet en oppositiepartijen onderhandelen over de begroting voor volgend jaar, debatteert de Eerste Kamer dinsdag over de aanscherping van het Witteveen-kader en de...
De kracht en de kwaliteit van de Nederlandse belastingdienst is de belangrijkste verklarende factor voor het gegeven dat Nederland vrijwel het kleinste VAT Gap...
De economische effecten van het aanscherpen van de substance-eisen voor doorstroomvennootschappen zijn volgens het kabinet onbekend. In de begroting voor 2014 is...
Zoals verwacht is in het Belastingplan een verlenging opgenomen van de vorig jaar als eenmalige aangekondigde crisisheffing hoge lonen. Staatssecretaris Weekers...
Terwijl Nederlandse politici nog twijfelen tussen de economische logica van een actief fiscaal vestigingsbeleid en de morele aanvaardbaarheid van de resultaten...
De besluitvorming over twee wetsvoorstellen rond pensioenhervorming is vanmiddag in de Eerste Kamer verschoven naar 8 oktober. Naar aanleiding van de antwoorden...
De meeste fracties in de Eerste Kamer hebben buitengewoon kritisch gereageerd op het wetsvoorstel dat de fiscaal gefaciliteerde opbouw van pensioenen moet...
Belastingverdragen tussen Nederland en ontwikkelingslanden schieten mogelijk tekort wat betreft antimisbruikbepalingen. Het kabinet heeft aangekondigd per verdrag...
D66-Kamerlid Kees Verhoeven wil zo snel mogelijk opheldering over de plannen van het kabinet om paal en perk te stellen aan de fiscale voordelen voor zzp'ers en...
De Europese Commissie zal bij de hervorming van de accountantsmarkt wat betreft de scheiding tussen controle- en adviesdiensten een zwarte lijst van verboden...
Vorige 1  2  3  4  5   Volgende

Gerelateerde artikelen