Het Nederlandse fiscale vestigingsklimaat komt meteen na het zomerreces van de Tweede Kamer weer hoog op de politieke agenda te staan. Het debat wordt begin...
De kabinetsplannen voor versobering van het Nederlandse pensioenstelsel, inclusief de aftopping van de pensioenopbouw vanaf een inkomen van 100.000 euro, hebben...
Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers heeft nog niet de vrees kunnen wegnemen dat de op handen zijnde vpb-plicht voor overheidsbedrijven uitmondt in een...
Staatssecretaris Weekers wil "de rotte appels uit de mand met belastingplichtigen" halen. "Ik heb er moeite mee als onze belastingverdragen door bedrijven worden...
De vraag wanneer tax planning wel of niet 'in de geest van de wet' is, kreeg donderdag veel aandacht bij een briefing van Tweede Kamerleden over het SEO-onderzoek...
Regeringspartijen VVD en PvdA verwelkomen de openheid die verstrekt wordt met het vandaag gepubliceerde SEO-onderzoek naar bijzondere financiële instellingen...
De fiscale facilitering van pensioensparen moet volgens D66 verder worden ingeperkt dan in het huidige voorstel, dat uitgaat van een plafond van 100.000 euro....
De negatieve inkomenseffecten van het sinds 1 januari 2013 in werking getreden uniform loonbegrip zullen dit jaar zeker niet meer worden gecompenseerd. Daarnaast...
Een groot deel van de oppositie heeft dinsdagnacht het vertrouwen in staatssecretaris Weekers opgezegd naar aanleiding van de Bulgaarse toeslagenfraude. De motie...
De Eerste Kamer heeft dinsdag in ruime meerderheid ingestemd met de Wet uitstel van betaling exitheffingen. Alleen de PVV stemde tegen (en OSF was afwezig). Het CDA vond de toezegging...
Vorige 1  2  3  4  5   Volgende

Gerelateerde artikelen