Nieuws van leden

Column in KPMG Meijburg nieuwsbrief over de voorgenomen afschaffing van de Hillenaftrek

In een nieuwsbrief aan klanten geeft Olaf Leurs, partner KPMG Meijburg, kritiek op de voorgenomen afschaffing van de Hillenaftrek. Dinsdagmiddag stemt de Eerste Kamer over de afschaffing.

De onderwerpen lagen voor het oprapen deze maand: Hillen, dividendbelasting of de punnikset*. Het wordt Hillen…

Tijdens de Kamerbehandeling over de afbouw van de hypotheekrente in 2005 stelde het Kamerlid Hans Hillen een amendement voor. Dit hield in dat mensen die hun hypotheek zo ver zouden aflossen dat de hypotheekrenteaftrek lager zou zijn dan de bijtelling voor de eigen woning, een extra aftrekpost (de ‘Hillenaftrek') zouden moeten krijgen ter grootte van het verschil. Dit zou er  toe moeten leiden dat het saldo van de bijtelling voor de eigen woning en de hypotheekrenteaftrek nooit positief zou kunnen worden. Mensen die geen hypotheek op de eigen woning hadden zouden dan dus ook geen bijtelling voor de eigen woning hebben. Dit was een sympathieke maatregel om mensen te stimuleren hun eigenwoningschuld af te lossen. En zo geschiedde…

En het werkte. Veel mensen die het zich konden veroorloven gingen ertoe over om hun spaargeld (waarvoor de rente ook verwaarloosbaar laag was geworden) te gebruiken om hun eigenwoningschuld af te lossen. Twee vliegen in één klap, minder box 3-heffing en geen of minder bijtelling voor de eigen woning.

Vervolgens werd in 2013 de renteaftrek voor aflossingsvrije schulden afgeschaft. Vanaf dat moment is – afgezien van overgangsrecht voor bestaande situaties – de rente op een eigenwoningschuld alleen nog aftrekbaar als er elk jaar wordt afgelost (lineair of annuïtair).

In oktober 2017 wordt in het regeerakkoord afgesproken dat de Hillenaftrek vanaf 2019 in dertig jaar wordt afgebouwd. Dat was eerst twintig en de staatssecretaris heeft de garantie tot aan de (zijn) deur gegeven dat dit niet versneld wordt. Een van de argumenten voor de afschaffing was dat het sowieso al verplicht is om af te lossen, zodat de Hillenaftrek niet meer nodig is. Dit gelegenheidsargument klinkt wat onzinnig, aangezien de verplichte aflossing al sinds 2013 bestaat.

De ophef over de onbetrouwbare overheid is groot, en terecht wat mij betreft. Ik kan een aantal varianten bedenken die veel en veel beter waren geweest:

  • afschaffen Hillenaftrek voor alle hypotheken afgesloten na 1 januari 2019;
  • afschaffen Hillenaftrek voor alle annuïtaire en lineaire hypotheken;
  • Hillenaftrek in stand laten, omdat het nog steeds een goed idee is om mensen te stimuleren hun hypotheek af te lossen.

Al die varianten gaan het niet halen, omdat het belangrijkste argument uiteraard het budgettaire argument is. Het zou de Eerste Kamer dus sieren als hij de afschaffing van de Hillenaftrek torpedeert. Dat kan redelijk eenvoudig, omdat deze apart in de Eerste Kamer zal worden behandeld.

Bij dezen dus een oproep aan de regering om zich te bezinnen en aan de Eerste Kamer om zijn werk te doen en een begin te maken met het herstel van vertrouwen in de politiek.

Olaf Leurs

*Voor de liefhebbers: ECLI:NL:HR:2017:3036, over de vraag of een punnikset kwalificeert als ‘speelgoed' (4,9% douanerechten) of als ‘andere houtwaren' (0% douanerechten

[ Bron: KPMG Meijburg ]

Uitvergroot

Recent is een aantal documenten over het ‘‘nalevingstekort'' vrijgegeven. Daaruit komt naar voren dat veel belastingplichtigen nog steeds een deel van de...
Het aantrekken van fiscale boegbeelden acht ik een goede HR-tactiek om de gewenste (en broodnodige) toename van kandidaten met specifieke fiscale kennis te...
Ik wil rond de feestdagen nog maar eens benadrukken dat collectiviteit de achilleshiel van belastingheffing is. Collectief betalen is niet (altijd) leuk, maar wel...
Een van de kennelijk meest brisante fiscale maatregelen van het nieuwe kabinet betreft de afschaffing van de dividendbelasting. Naar mijn mening is afschaffing...
Zo aan het eind van het jaar geef ik graag toe aan de neiging van een afstandje naar twee OESO-boeken te kijken. Het zal intrigerend zijn ook in 2018 de...
Meer Uitvergroot

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor agrarische ondernemers is de landbouwvrijstelling. Deze vrijstelling zorgt ervoor dat de waardestijging van...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele serie documenten openbaar over allerlei bedrijven en vermogende particulieren die op legale of...
Meer columns

                   

Agenda

Meer agenda

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Downloads

Meer downloads

Recente reacties

Bij een vermogensmutatiebelasting, met een vrijstelling per natuurlijk persoon, komen dit soort problemen niet op. De... 2018-01-15 09:42:10.0
Bij een vermogensmutatiebelasting, met een vrijstelling per natuurlijk persoon, komen dit soort problemen niet op. De... 2018-01-15 09:41:40.0
En de EU-communisten blijven maar doorgaan. Het houdt niet op. Niet vanzelf. Stefan Molyneux (youtube) "Being... 2018-01-12 09:26:44.0
Dat is een uitspraak van rechter Soeteman, die kan je toch niet serieus nemen?! 2018-01-08 19:09:09.0
v/h Elsevier (heeft nu een andere naam) is miv 2018 (dus de aangifte over 2017) gestopt met zijn Belastinggids èn met de... 2017-12-30 16:21:16.0

Recente Fiscale ergernissen

Madeleine Merkx ergert zich aan internetconsultaties die worden gebruikt om belastingwetgeving snel door te voeren. Sinds enkele jaren legt het...
Heiko Lohuis ergert zich aan conditionele wetgeving met terugwerkende kracht. Henk heeft een schat van een zoon, Frits. Frits is nu bijna 17 en krijgt...
Fiscaal recht is luxe recht. Fiscaal recht gaat doorgaans over luxeproblemen van mensen en bedrijven die niet (te) veel belasting willen betalen. Fiscaal recht...
Ik ben niet zo van definities en afbakeningen, meer een gevoelsmens. Iets voelt goed of juist niet. Als het juist (of zelfs helemaal) niet goed voelt, klopt er...
In het Financieele Dagblad van 22 juni 2017 staat een stuk met de kop ‘Baas fiscus: naleving wetten en regels volstaat niet voor belastingadviseurs'. Ik ben...
Meer Fiscale ergernissen