Nieuws van leden

EY; Belastinghervorming Verenigde Staten

De Amerikaanse Senaat en het Huis van Afgevaardigden hebben op 20 december 2017 ingestemd met de grootste belastinghervorming in ruim dertig jaar. Op 22 december 2017 heeft president Trump de ‘Tax Cuts and Jobs Act' ondertekend en daarmee is de laatste stap van het wetgevingsproces voltooid. De nieuwe belastingregels zijn per 1 januari 2018 in werking getreden.

De ‘Tax Cuts and Jobs Act' bevat, onder andere, de volgende wijzigingen die relevant zijn voor het bedrijfsleven (Global Tax Alert - US House and Senate release the Conference Report on the Tax Cuts and Jobs Act):
  • Verlaging van het vennootschapsbelastingtarief van 35% naar 21%.
  • Eenmalige ‘transition tax' over de bij een buitenlandse dochtermaatschappij aanwezige niet-uitgekeerde winsten (‘earnings and profits' (E&P)) tegen een tarief van 15,5% voor liquide middelen en 8% voor de overige E&P.
  • Aanscherping van de renteaftrekbeperking op interne en externe schulden tot 30% van het gecorrigeerde belastbare bedrag.
  • Beperking van de mogelijkheid tot verliesverrekening tot maximaal 80% van het gecorrigeerde belastbare bedrag.
  • 100% aftrek voor dividenden ontvangen van buitenlandse dochtervennootschappen waarin ten minste een belang van 10% wordt gehouden.
  • Invoering van een minimale base erosion belasting (BEAT) in geval van bepaalde aftrekbare betalingen aan buitenlandse groepsvennootschappen.
  • Invoering van een wereldwijde heffing over laag belast inkomen uit intellectueel eigendom buiten de VS (‘Global Intangible Low-Taxed Income' (GILTI)).
  • Laag tarief voor inkomen uit intellectueel eigendom gehouden in de VS.
  • Invoering anti-hybrid wetgeving, die de aftrek weigert van bepaalde betalingen aan groepsmaatschappijen (dubbele aftrek of aftrek en geen belastbaar inkomen).

 

 

[ Bron: EY ]

Uitvergroot

Recent is een aantal documenten over het ‘‘nalevingstekort'' vrijgegeven. Daaruit komt naar voren dat veel belastingplichtigen nog steeds een deel van de...
Het aantrekken van fiscale boegbeelden acht ik een goede HR-tactiek om de gewenste (en broodnodige) toename van kandidaten met specifieke fiscale kennis te...
Ik wil rond de feestdagen nog maar eens benadrukken dat collectiviteit de achilleshiel van belastingheffing is. Collectief betalen is niet (altijd) leuk, maar wel...
Een van de kennelijk meest brisante fiscale maatregelen van het nieuwe kabinet betreft de afschaffing van de dividendbelasting. Naar mijn mening is afschaffing...
Zo aan het eind van het jaar geef ik graag toe aan de neiging van een afstandje naar twee OESO-boeken te kijken. Het zal intrigerend zijn ook in 2018 de...
Meer Uitvergroot

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor agrarische ondernemers is de landbouwvrijstelling. Deze vrijstelling zorgt ervoor dat de waardestijging van...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele serie documenten openbaar over allerlei bedrijven en vermogende particulieren die op legale of...
Meer columns

                   

Agenda

Meer agenda

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Downloads

Meer downloads

Recente reacties

Bij een vermogensmutatiebelasting, met een vrijstelling per natuurlijk persoon, komen dit soort problemen niet op. De... 2018-01-15 09:42:10.0
Bij een vermogensmutatiebelasting, met een vrijstelling per natuurlijk persoon, komen dit soort problemen niet op. De... 2018-01-15 09:41:40.0
En de EU-communisten blijven maar doorgaan. Het houdt niet op. Niet vanzelf. Stefan Molyneux (youtube) "Being... 2018-01-12 09:26:44.0
Dat is een uitspraak van rechter Soeteman, die kan je toch niet serieus nemen?! 2018-01-08 19:09:09.0
v/h Elsevier (heeft nu een andere naam) is miv 2018 (dus de aangifte over 2017) gestopt met zijn Belastinggids èn met de... 2017-12-30 16:21:16.0

Recente Fiscale ergernissen

Madeleine Merkx ergert zich aan internetconsultaties die worden gebruikt om belastingwetgeving snel door te voeren. Sinds enkele jaren legt het...
Heiko Lohuis ergert zich aan conditionele wetgeving met terugwerkende kracht. Henk heeft een schat van een zoon, Frits. Frits is nu bijna 17 en krijgt...
Fiscaal recht is luxe recht. Fiscaal recht gaat doorgaans over luxeproblemen van mensen en bedrijven die niet (te) veel belasting willen betalen. Fiscaal recht...
Ik ben niet zo van definities en afbakeningen, meer een gevoelsmens. Iets voelt goed of juist niet. Als het juist (of zelfs helemaal) niet goed voelt, klopt er...
In het Financieele Dagblad van 22 juni 2017 staat een stuk met de kop ‘Baas fiscus: naleving wetten en regels volstaat niet voor belastingadviseurs'. Ik ben...
Meer Fiscale ergernissen