Nieuws van leden

EY; Belastinghervorming Verenigde Staten

De Amerikaanse Senaat en het Huis van Afgevaardigden hebben op 20 december 2017 ingestemd met de grootste belastinghervorming in ruim dertig jaar. Op 22 december 2017 heeft president Trump de ‘Tax Cuts and Jobs Act' ondertekend en daarmee is de laatste stap van het wetgevingsproces voltooid. De nieuwe belastingregels zijn per 1 januari 2018 in werking getreden.

De ‘Tax Cuts and Jobs Act' bevat, onder andere, de volgende wijzigingen die relevant zijn voor het bedrijfsleven (Global Tax Alert - US House and Senate release the Conference Report on the Tax Cuts and Jobs Act):
  • Verlaging van het vennootschapsbelastingtarief van 35% naar 21%.
  • Eenmalige ‘transition tax' over de bij een buitenlandse dochtermaatschappij aanwezige niet-uitgekeerde winsten (‘earnings and profits' (E&P)) tegen een tarief van 15,5% voor liquide middelen en 8% voor de overige E&P.
  • Aanscherping van de renteaftrekbeperking op interne en externe schulden tot 30% van het gecorrigeerde belastbare bedrag.
  • Beperking van de mogelijkheid tot verliesverrekening tot maximaal 80% van het gecorrigeerde belastbare bedrag.
  • 100% aftrek voor dividenden ontvangen van buitenlandse dochtervennootschappen waarin ten minste een belang van 10% wordt gehouden.
  • Invoering van een minimale base erosion belasting (BEAT) in geval van bepaalde aftrekbare betalingen aan buitenlandse groepsvennootschappen.
  • Invoering van een wereldwijde heffing over laag belast inkomen uit intellectueel eigendom buiten de VS (‘Global Intangible Low-Taxed Income' (GILTI)).
  • Laag tarief voor inkomen uit intellectueel eigendom gehouden in de VS.
  • Invoering anti-hybrid wetgeving, die de aftrek weigert van bepaalde betalingen aan groepsmaatschappijen (dubbele aftrek of aftrek en geen belastbaar inkomen).

 

 

[ Bron: EY ]

Uitvergroot

Ondernemen betekent risico nemen. Als internationaal opererende bedrijven een bedrijfsverlies lijden, rijst de vraag welk land dit verlies fiscaal in aanmerking...
Wordt het Model A of Model B bij de implementatie van de CFC-maatregel van ATAD1 in de VPB? Deze vraag houdt de fiscale gemoederen flink bezig. Onlangs heeft...
Na een paar jaarrapportages, is het eenvoudiger te beoordelen of de ANBI wel aan alle regels voldoet. Wijsheid komt immers met de jaren. Voldoet de ANBI echt...
Door de verschraling van het fiscale-eenheidsregime tot louter een horizontale verliesverrekeningsregeling aan te vullen met een lager bezitspercentage – wat mij...
Volgend jaar viert de vennootschapsbelasting haar 50-jarige jubileum. De optelsom van de op komst zijnde wijzigingen leidt ertoe dat we straks de facto van een...
Meer Uitvergroot

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor agrarische ondernemers is de landbouwvrijstelling. Deze vrijstelling zorgt ervoor dat de waardestijging van...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele serie documenten openbaar over allerlei bedrijven en vermogende particulieren die op legale of...
Meer columns

                   

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Downloads

Meer downloads

Recente reacties

n.v.t. 2018-03-23 18:21:48.0
Een VOF is ook geen rechtspersoon en daarmee zijn ook wel eens vergelijkbare standpunten ingenomen. In eerste... 2018-03-17 11:56:54.0
Een zeer terechte waarschuwing. De (fiscale) politiestaat komt steeds dichterbij. 2018-03-09 10:28:09.0
Gewoon niets meer van ElsevierKluwer kopen bij kiosken dan merken ze wel dat het dom is om offline programma productie... 2018-03-01 11:55:26.0
..en zo land de stas én de DG weigeren te investeren in mensen en apparatuur, daar bovenop nog reorganiseren (meer werk... 2018-02-26 14:41:43.0

Recente Fiscale ergernissen

Wat een ergernis is het debat over de afschaffing van de dividendbelasting! Om meteen maar duidelijk te zijn: ik ben niet voor of tegen! De ergernis richt zich op...
Madeleine Merkx ergert zich aan internetconsultaties die worden gebruikt om belastingwetgeving snel door te voeren. Sinds enkele jaren legt het...
Heiko Lohuis ergert zich aan conditionele wetgeving met terugwerkende kracht. Henk heeft een schat van een zoon, Frits. Frits is nu bijna 17 en krijgt...
Fiscaal recht is luxe recht. Fiscaal recht gaat doorgaans over luxeproblemen van mensen en bedrijven die niet (te) veel belasting willen betalen. Fiscaal recht...
Ik ben niet zo van definities en afbakeningen, meer een gevoelsmens. Iets voelt goed of juist niet. Als het juist (of zelfs helemaal) niet goed voelt, klopt er...
Meer Fiscale ergernissen