Nieuws van leden

De box 3-heffing over verloren vermogen door de onteigening van aandelen door de Staat kan onder omstandigheden een individuele en buitensporige last zijn en...
De belastingheffing van de digitale economie staat nationaal, Europees en internationaal in een toenemende belangstelling. Één van de vragen daarbij is of het...
Ondernemers veranderen zelden van rechtsvorm. Alleen ondernemers met hogere winstinkomens stappen soms over naar een vennootschap. Zo voorkomen zij dat de...
In een nieuwsbrief aan klanten geeft Olaf Leurs, partner KPMG Meijburg, kritiek op de voorgenomen afschaffing van de Hillenaftrek. Dinsdagmiddag stemt de...
Wanneer de Bitcoinbubble barst, dreigen mensen die in het verleden hun ontslagvergoeding in een stamrecht bv hebben ondergebracht en daarmee in de digitale...
De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs heeft met belangstelling kennisgenomen van de Nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot Wijziging van enkele...
De Advocaat-Generaal (A-G), adviseur van de Hoge Raad, heeft recentelijk geconcludeerd dat een renteswap met een negatieve waarde in de inkomstenbelasting tot...
De nieuwe Staatssecretaris van Financiën, Menno Snel, heeft tijdens het eerste wetgevingsoverleg over het Belastingpakket 2018 aangegeven dat een aantal...
Op 19 oktober 2017 heeft Hof 's-Hertogenbosch uitspraak gedaan over de herziening omzetbelasting op melkvee en het daarbij behorende jongvee. De uitspraak...
De Hoge Raad heeft recentelijk beslist dat remigratie niet leidt tot een zogenoemde step-up van de verkrijgingsprijs van aanmerkelijk belang aandelen. ...
1  2  3  4  5   Volgende

Uitvergroot

De Staatssecretaris van Financiën houdt er rekening mee dat de per-elementbenadering van toepassing is op de fiscale-eenheidsregeling in Nederland en heeft...
Recent is een aantal documenten over het ‘‘nalevingstekort'' vrijgegeven. Daaruit komt naar voren dat veel belastingplichtigen nog steeds een deel van de...
Het aantrekken van fiscale boegbeelden acht ik een goede HR-tactiek om de gewenste (en broodnodige) toename van kandidaten met specifieke fiscale kennis te...
Ik wil rond de feestdagen nog maar eens benadrukken dat collectiviteit de achilleshiel van belastingheffing is. Collectief betalen is niet (altijd) leuk, maar wel...
Een van de kennelijk meest brisante fiscale maatregelen van het nieuwe kabinet betreft de afschaffing van de dividendbelasting. Naar mijn mening is afschaffing...
Meer Uitvergroot

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor agrarische ondernemers is de landbouwvrijstelling. Deze vrijstelling zorgt ervoor dat de waardestijging van...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele serie documenten openbaar over allerlei bedrijven en vermogende particulieren die op legale of...
Meer columns

                   

Agenda

Meer agenda

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Downloads

Meer downloads

Recente reacties

Bij een vermogensmutatiebelasting, met een vrijstelling per natuurlijk persoon, komen dit soort problemen niet op. De... 2018-01-15 09:42:10.0
Bij een vermogensmutatiebelasting, met een vrijstelling per natuurlijk persoon, komen dit soort problemen niet op. De... 2018-01-15 09:41:40.0
En de EU-communisten blijven maar doorgaan. Het houdt niet op. Niet vanzelf. Stefan Molyneux (youtube) "Being... 2018-01-12 09:26:44.0
Dat is een uitspraak van rechter Soeteman, die kan je toch niet serieus nemen?! 2018-01-08 19:09:09.0
v/h Elsevier (heeft nu een andere naam) is miv 2018 (dus de aangifte over 2017) gestopt met zijn Belastinggids èn met de... 2017-12-30 16:21:16.0

Recente Fiscale ergernissen

Fiscaal recht is luxe recht. Fiscaal recht gaat doorgaans over luxeproblemen van mensen en bedrijven die niet (te) veel belasting willen betalen. Fiscaal recht...
Art. 10a lid 5 onderdeel a Wet Vpb. 1969 is onjuist geformuleerd. Nu zijn wel meer wetsbepalingen ongelukkig, maar het ergerlijke aan deze bepaling is, zo vindt...
Wij lezen: Rechtbank Zeeland-West-Brabant 31 augustus 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:5419. Het betreft een lieve mevrouw die vrijwilligerswerkzaamheden...
Michiel Spanjers ergert zich aan de aftrek zorgkosten en andere fiscale doolhofjes. De Belastingtelefoon krijgt van de Consumentenbond een ...
Frank Herreveld verdenkt Minister Bussemaker van Onderwijs van ordinaire kift toen ze de fiscale scholingsaftrek wilde vervangen door een subsidie. ...
Meer Fiscale ergernissen