Nieuws van leden

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs heeft met belangstelling kennisgenomen van de Nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot Wijziging van enkele...
De Advocaat-Generaal (A-G), adviseur van de Hoge Raad, heeft recentelijk geconcludeerd dat een renteswap met een negatieve waarde in de inkomstenbelasting tot...
De nieuwe Staatssecretaris van Financiën, Menno Snel, heeft tijdens het eerste wetgevingsoverleg over het Belastingpakket 2018 aangegeven dat een aantal...
Op 19 oktober 2017 heeft Hof 's-Hertogenbosch uitspraak gedaan over de herziening omzetbelasting op melkvee en het daarbij behorende jongvee. De uitspraak...
De Hoge Raad heeft recentelijk beslist dat remigratie niet leidt tot een zogenoemde step-up van de verkrijgingsprijs van aanmerkelijk belang aandelen. ...
Een belangrijke stap in het fiscale succes van de hybride structuur. Zo zien fiscalisten de beslissing van het ministerie van Financiën om de rechtszaak ter...
De lokale goederendistributie wordt duurzamer. Een aantal grote distributeurs meldt dat zij voor hun werkzaamheden overstappen op elektrische bestelauto's....
Op 20 juni 2017 heeft de Advocaat-Generaal (A-G) geconcludeerd dat de beperking van de verliesverrekening in strijd is met het ongestoord genot van eigendom. ...
De Hoge Raad heeft antwoord gegeven op de door de Rechtbank Zeeland-West Brabant gestelde prejudiciële vragen of het opleggen van een conserverende aanslag...
Huizenbezitters moeten de uitkering van een kapitaalverzekering of bankspaarrekening kunnen gebruiken voor een verbouwing, vindt Vereniging Eigen Huis. ...
1  2  3  4  5   Volgende

Uitvergroot

Zo aan het eind van het jaar geef ik graag toe aan de neiging van een afstandje naar twee OESO-boeken te kijken. Het zal intrigerend zijn ook in 2018 de...
Al jaren klinken geluiden over mogelijke concurrentievervalsing door onder andere de detacheringsrichtlijn. Verdwijnt die door de voorgestelde maatregelen? Nee,...
Aftrekposten kunnen in de toekomst nog slechts tegen het basistarief van (afgerond) 37% worden vergolden. Dit zou volgens het Regeerakkoord gaan gelden voor ‘alle...
Waarom kiest de wetgever voor een openbaar UBO-register? Naar de werkelijke redenen blijft het gissen. Denkbaar is dat de systemen van het Handelsregister een...
Het is een waar understatement om te stellen dat het Europese belastingrecht in beweging is. In het primaire Unierecht gebeurt het nodige. Op het vlak van de...
Meer Uitvergroot

Columns

Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele serie documenten openbaar over allerlei bedrijven en vermogende particulieren die op legale of...
Lijfrenten. In het regeerakkoord zoek je er tevergeefs naar. En tóch staat lijfrenten wel degelijk wat te wachten. In punt 2.5 van het...
Meer columns

                   

Meest gelezen

Agenda

Meer agenda

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Downloads

Meer downloads

Recente reacties

Dit doet het vertrouwen in de rechtspraak geen goed. Waarom beschermt de rechter de belastingplichtige niet (meer) ? 2017-12-11 08:47:26.0
De ontvanger heeft in de procedure uitdrukkelijk verklaard dat het schrijven van 6 juli 2012 niet als een wettelijke... 2017-12-10 12:41:49.0
Meneer Hoogstraten, De ontwikkelingen van de richlijnen die u beschrijft zijn helaas een uiting de EU geschiedenis. De... 2017-12-03 15:49:40.0
Is de gehanteerde bewijslastverdeling (ook) juist voor zover het de boete betreft? 2017-11-27 13:35:40.0
Dat wordt dan een enkeltje bedriegelijke bankbreuk voor de dames en heren van Loyens & Loeff. 2017-11-24 09:44:33.0

Recente Fiscale ergernissen

Fiscaal recht is luxe recht. Fiscaal recht gaat doorgaans over luxeproblemen van mensen en bedrijven die niet (te) veel belasting willen betalen. Fiscaal recht...
Art. 10a lid 5 onderdeel a Wet Vpb. 1969 is onjuist geformuleerd. Nu zijn wel meer wetsbepalingen ongelukkig, maar het ergerlijke aan deze bepaling is, zo vindt...
Wij lezen: Rechtbank Zeeland-West-Brabant 31 augustus 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:5419. Het betreft een lieve mevrouw die vrijwilligerswerkzaamheden...
Michiel Spanjers ergert zich aan de aftrek zorgkosten en andere fiscale doolhofjes. De Belastingtelefoon krijgt van de Consumentenbond een ...
Frank Herreveld verdenkt Minister Bussemaker van Onderwijs van ordinaire kift toen ze de fiscale scholingsaftrek wilde vervangen door een subsidie. ...
Meer Fiscale ergernissen