Nieuws van leden

De Staatssecretaris van Financiën heeft in september 2016 de voortgangsrapportage ‘'Heffing box 3 op basis van werkelijk rendement'' aan de Tweede Kamer...
Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft recentelijk de Kamer geïnformeerd over een mogelijke oplossing voor de situatie waarin pleegkinderen kwalificeren...
Stichting ZZP Nederland en MKB Belangen hebben een brief gestuurd naar demissionair staatssecretaris Eric Wiebes waarin zij de bewindsman verzoeken de...
Vereniging Eigen Huis (VEH) pleit voor het behoud van de fiscale restschuldregeling omdat er nog steeds heel veel woningen financieel 'onder water' staan in...
Aftrek van toekomstige inkomstenbelastingschuld bij overdracht van ondernemingsvermogen ziet alleen op het belaste deel van de schenking. De Hoge...
De Staatssecretaris van Financiën heeft recentelijk Kamervragen beantwoord over de uitfasering Pensioen in Eigen Beheer (PEB). De maatregelen uit de wet...
Zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) in de zakelijke dienstverlening worden ,,onverminderd hard" getroffen door de nieuwe wet Deregulering...
Met ingang van 2017 is in de inkomstenbelasting de regeling van box 3 gewijzigd. Waar in het verleden een rendementsfictie gold van 4 procent en een...
In de situatie van werken in meerdere lidstaten dient elke werkstaat naar rato van het daar verdiende inkomen rekening te houden met de persoonlijke en...
Het overgrote merendeel (bijna 65%) werkt nog niet met modelovereenkomsten. Alternatieven die men daarvoor aangeeft zijn: eigen contracten waarin aangegeven...
1  2  3  4  5   Volgende

Uitvergroot

Het onderzoek door wetenschappers die ook verbonden zijn aan belastingadvieskantoren is doorgaans van uitstekende kwaliteit. Maar daar gaat het helaas niet om....
De schier eindeloze herhaling van vragen over rulings vanuit de Tweede Kamer stemt soms wel droevig. Belangrijk is dat rulings altijd zien op toepassing van de...
De tijden zijn ontegenzeggelijk veranderd. In de ijver om belastingontwijking te bestrijden, raakt het rechtszekerheidsbeginsel meer en meer op de achtergrond....
Ronald den Ouden vraagt zich af of de regel dat geen commentaar wordt gegeven op zaken die onder de rechter zijn, ook van toepassing is of zou moeten zijn op...
Dick van den Hoeven vindt dat het de hoogste tijd is om een aantal aftrekposten in de inkomstenbelasting de nek om te draaien. De recent verschenen evaluatie van...
Meer Uitvergroot

Columns

Frank Elsweier vraagt zich af of een op Duitse leest geschoeide Gewerbesteuer iets voor Nederland zou kunnen zijn. In een brief van 24 juni 2016...
Terwijl de datum van 1 juli met rasse schreden nadert zijn er nog grote onduidelijkheden over de fiscale behandeling van DGA-pensioenpolissen. Er is daarom...
Meer columns

                   

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Downloads

Meer downloads

Recente reacties

Dag David, Dat is een andere discussie dan ik probeer aan te gaan. Ik heb op zichzelf geen moeite met het verkondigen... 2017-06-23 13:35:37.0
Inderdaad, wetenschap is een vluchtig iets. We moeten, denk ik, een cognitieve revolutie ontketenen. Zoals Einstein... 2017-06-22 10:36:21.0
Je kan je afvragen of belastingwetenschap wel wetenschap. M.i. wordt het begrip wetenschap veel te ruim opgevat. Een te... 2017-06-21 11:48:38.0
Het is zeer terecht, dat voor deze aspecten aandacht wordt gevraagd. Dat ook de heren van de Coördinatiegroep... 2017-06-19 09:36:05.0
Ik heb een algemene vraag betreffende bovenstaande uitspraak. Is de belasting in cassatie gegaan. Is dit een bindende... 2017-06-14 12:29:56.0

Recente Fiscale ergernissen

Art. 10a lid 5 onderdeel a Wet Vpb. 1969 is onjuist geformuleerd. Nu zijn wel meer wetsbepalingen ongelukkig, maar het ergerlijke aan deze bepaling is, zo vindt...
Wij lezen: Rechtbank Zeeland-West-Brabant 31 augustus 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:5419. Het betreft een lieve mevrouw die vrijwilligerswerkzaamheden...
Michiel Spanjers ergert zich aan de aftrek zorgkosten en andere fiscale doolhofjes. De Belastingtelefoon krijgt van de Consumentenbond een ...
Frank Herreveld verdenkt Minister Bussemaker van Onderwijs van ordinaire kift toen ze de fiscale scholingsaftrek wilde vervangen door een subsidie. ...
Koos Boer ergert zich aan de box 3-heffing voor spaarders. Voor spaarders is een fictieve en forfaitaire regeling niet nodig en hij stelt dan ook voor dat de...
Meer Fiscale ergernissen