Nieuws van leden

Op 20 juni 2017 heeft de Advocaat-Generaal (A-G) geconcludeerd dat de beperking van de verliesverrekening in strijd is met het ongestoord genot van eigendom. ...
De Hoge Raad heeft antwoord gegeven op de door de Rechtbank Zeeland-West Brabant gestelde prejudiciële vragen of het opleggen van een conserverende aanslag...
Huizenbezitters moeten de uitkering van een kapitaalverzekering of bankspaarrekening kunnen gebruiken voor een verbouwing, vindt Vereniging Eigen Huis. ...
De Staatssecretaris van Financiën heeft in september 2016 de voortgangsrapportage ‘'Heffing box 3 op basis van werkelijk rendement'' aan de Tweede Kamer...
Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft recentelijk de Kamer geïnformeerd over een mogelijke oplossing voor de situatie waarin pleegkinderen kwalificeren...
Stichting ZZP Nederland en MKB Belangen hebben een brief gestuurd naar demissionair staatssecretaris Eric Wiebes waarin zij de bewindsman verzoeken de...
Vereniging Eigen Huis (VEH) pleit voor het behoud van de fiscale restschuldregeling omdat er nog steeds heel veel woningen financieel 'onder water' staan in...
Aftrek van toekomstige inkomstenbelastingschuld bij overdracht van ondernemingsvermogen ziet alleen op het belaste deel van de schenking. De Hoge...
De Staatssecretaris van Financiën heeft recentelijk Kamervragen beantwoord over de uitfasering Pensioen in Eigen Beheer (PEB). De maatregelen uit de wet...
Zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) in de zakelijke dienstverlening worden ,,onverminderd hard" getroffen door de nieuwe wet Deregulering...
1  2  3  4  5   Volgende

Uitvergroot

KEI, het grote moderniseringsprogramma van de rechtspraak, moet erin resulteren dat de rechtspraak een betere aansluiting krijgt bij de digitalisering van de...
Peter Hoogstraten gaat in op een voor hem toenemende discrepantie tussen het recht en het rechtsgevoel in de fiscaliteit. Als de wetssystematiek goed...
Marco Gomes Vale Viga vraagt zich na bestudering van het Baštová-arrest en de uitspraak van Rechtbank Noord-Holland van 9 juni 2017 af wat waar is van de stelling...
Er is nog geen nieuwe regering, maar fiscale wetenschappers hebben voorstellen gepresenteerd over een grondige herziening van het belastingstelsel. Anna van Aalst...
Kan de Belastingdienst op korte termijn allerlei hervormingen wel aan? Deze vraag stelt Hans Röben als hij na een buitenlandse reis de kranten doorneemt en ziet...
Meer Uitvergroot

Columns

Sinds jaar en dag roept het kabinet dat het belastingstelsel in Nederland eenvoudiger moet worden. Gepleit wordt voor één tarief voor iedereen, de zogenoemde...
Frank Elsweier vraagt zich af of een op Duitse leest geschoeide Gewerbesteuer iets voor Nederland zou kunnen zijn. In een brief van 24 juni 2016...
Meer columns

                   

Agenda

Meer agenda

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Downloads

Meer downloads

Recente reacties

LS, Logisch en terecht. Eigenlijk moet elke garage een lijntje hebben naar een salarisspecialist. Een goed advies aan... 2017-08-22 08:26:32.0
Ik vermoed dat de gedachte van het HvJ is dat het prijzengeld geen vergoeding voor een prestatie is omdat het winnen van... 2017-08-17 18:30:06.0
Weet je Thomas, de ZZP'er klaagt dan misschien wel niet of nooit, maar jij klaagt wel en dat bevreemd mij. Vervang het... 2017-08-16 08:44:07.0
Bovenstaande betreft Wet IB 2001. Zou dit voor Wet VPB 1968 ook gelden, als de Hoge Raad het advies van de A-G volgt? 2017-08-02 11:48:42.0
Ik betaalde de maximale premie ZvW over zowel mijn pensioeninkomsten als over mijn werkzaamheden die ik tegelijkertijd... 2017-07-31 15:00:56.0

Recente Fiscale ergernissen

Fiscaal recht is luxe recht. Fiscaal recht gaat doorgaans over luxeproblemen van mensen en bedrijven die niet (te) veel belasting willen betalen. Fiscaal recht...
Art. 10a lid 5 onderdeel a Wet Vpb. 1969 is onjuist geformuleerd. Nu zijn wel meer wetsbepalingen ongelukkig, maar het ergerlijke aan deze bepaling is, zo vindt...
Wij lezen: Rechtbank Zeeland-West-Brabant 31 augustus 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:5419. Het betreft een lieve mevrouw die vrijwilligerswerkzaamheden...
Michiel Spanjers ergert zich aan de aftrek zorgkosten en andere fiscale doolhofjes. De Belastingtelefoon krijgt van de Consumentenbond een ...
Frank Herreveld verdenkt Minister Bussemaker van Onderwijs van ordinaire kift toen ze de fiscale scholingsaftrek wilde vervangen door een subsidie. ...
Meer Fiscale ergernissen