Nieuws van leden

In het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2018 is voorgesteld de tweede zin van het tweede lid van artikel 17 Invorderingswet 1990 te schrappen. Daarin...
Register Belastingadviseurs (RB) vraagt zich in een reactie af wat de noodzaak is om te komen tot een conceptwetsvoorstel aanpak belastingontduiking. Fons...
De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs heeft met belangstelling kennis genomen van de internetconsultatie "Wet aanpak belastingontduiking". Het...
De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs heeft commentaar gegeven op het wetsvoorstel Regels voor de terugvordering van staatssteun (Wet terugvordering...
Op 24 juli jl. verscheen het bericht dat demissionair staatssecretaris van Financiën Wiebes een internetconsultatie is gestart voor een reeks maatregelen...
Een aansprakelijkgestelde heeft volgens de Invorderingswet 1990 recht op inzage in alle gegevens met betrekking tot de belasting waarvoor hij aansprakelijk is...
Een bestuurder kan aansprakelijk worden gesteld voor belastingschulden van de bv die al zijn ontstaan vóór zijn of haar toetreden, hoewel men dit niet direct...
De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen wil dat overheidsinstanties en gerechtsdeurwaarders ook bij bankbeslag de beslagvrije voet respecteren. Op dit...
De invordering van rijksbelastingen is opgedragen aan de ontvanger van de Belastingdienst. Bij deze invordering gaat het niet alleen om de daadwerkelijke...
Nederland mogen verlaten, is een grondrecht. De Grondwet bepaalt echter ook dat aan dat recht ‘bij wet' beperkingen kunnen worden gesteld. Een van die...
1  2  3  4  5   Volgende

Uitvergroot

Wordt het Model A of Model B bij de implementatie van de CFC-maatregel van ATAD1 in de VPB? Deze vraag houdt de fiscale gemoederen flink bezig. Onlangs heeft...
Na een paar jaarrapportages, is het eenvoudiger te beoordelen of de ANBI wel aan alle regels voldoet. Wijsheid komt immers met de jaren. Voldoet de ANBI echt...
Door de verschraling van het fiscale-eenheidsregime tot louter een horizontale verliesverrekeningsregeling aan te vullen met een lager bezitspercentage – wat mij...
Volgend jaar viert de vennootschapsbelasting haar 50-jarige jubileum. De optelsom van de op komst zijnde wijzigingen leidt ertoe dat we straks de facto van een...
Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen gezorgd voor wettelijke maximale verhoudingen tussen de OZB-tarieven, maar deze zijn vervangen door een...
Meer Uitvergroot

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor agrarische ondernemers is de landbouwvrijstelling. Deze vrijstelling zorgt ervoor dat de waardestijging van...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele serie documenten openbaar over allerlei bedrijven en vermogende particulieren die op legale of...
Meer columns

                   

Meest gelezen

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Downloads

Meer downloads

Recente reacties

Een VOF is ook geen rechtspersoon en daarmee zijn ook wel eens vergelijkbare standpunten ingenomen. In eerste... 2018-03-17 11:56:54.0
Een zeer terechte waarschuwing. De (fiscale) politiestaat komt steeds dichterbij. 2018-03-09 10:28:09.0
Gewoon niets meer van ElsevierKluwer kopen bij kiosken dan merken ze wel dat het dom is om offline programma productie... 2018-03-01 11:55:26.0
..en zo land de stas én de DG weigeren te investeren in mensen en apparatuur, daar bovenop nog reorganiseren (meer werk... 2018-02-26 14:41:43.0
Als aanvulling op "voorzet #3": de stakingslijfrente kan (verplicht) al (veel) eerder ingaan (artikel 3.129... 2018-02-12 10:38:01.0

Recente Fiscale ergernissen

Er zijn geen resultaten.
Meer Fiscale ergernissen