Nieuws van leden

Per 1 juli 2011 zijn er ingrijpende wijzigingen doorgevoerd in de heffing van btw over het privégebruik van een auto van de zaak. Sinds die datum is de...
Sinds 11 november 2016 vallen bepaalde tandpasta en zonnebrandmiddelen onder het verlaagde btw-tarief en worden sindsdien als geneesmiddel aangemerkt. De...
Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft op 24 mei 2017 goedgekeurd dat een binnenlandse verleggingsregeling mogelijk is bij het in Nederland verrichten...
Met ingang van 1 januari 2018 gaan de landen die deel uitmaken van de Gulf Cooperation Council (GCC) btw invoeren. De zes olierijke Golfstaten Bahrein,...
Ondernemers die een bezwaarschrift hebben ingediend over het privégebruik van de auto en de btw hebben nog tot 15 juli 2017 de tijd om een nadere onderbouwing...
In deze einduitspraak over de aftrek van btw voor de bouw van een brede school door de gemeente Woerden oordeelt de Hoge Raad in lijn met het Hof van Justitie...
Het Ministerie van Financiën wil de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 aanpassen om de herzieningsregeling die nu geldt voor investeringsgoederen ook...
Het Central Liaison Office van de Belastingdienst heeft op 31 mei jl. bekend gemaakt dit jaar een brief te sturen aan 8.400 ondernemers inzake de rapportage...
De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (hierna: de Orde) heeft met belangstelling kennis genomen van de "Conceptteksten tot aanpassen van artikel 13...
SRA vraagt samen met andere koepelorganisaties (RB, NOB, NOAB en NBA) uitstel voor de gegeven termijn van zes weken voor de nadere cijfermatige onderbouwing...
1  2  3  4  5   Volgende

Uitvergroot

Momenteel zijn de onderhandelingen over een nieuw kabinet druk gaande. Voor een nieuw pakket aan fiscale maatregelen om gestelde beleidsdoelen te realiseren lijkt...
KEI, het grote moderniseringsprogramma van de rechtspraak, moet erin resulteren dat de rechtspraak een betere aansluiting krijgt bij de digitalisering van de...
Peter Hoogstraten gaat in op een voor hem toenemende discrepantie tussen het recht en het rechtsgevoel in de fiscaliteit. Als de wetssystematiek goed...
Marco Gomes Vale Viga vraagt zich na bestudering van het Baštová-arrest en de uitspraak van Rechtbank Noord-Holland van 9 juni 2017 af wat waar is van de stelling...
Er is nog geen nieuwe regering, maar fiscale wetenschappers hebben voorstellen gepresenteerd over een grondige herziening van het belastingstelsel. Anna van Aalst...
Meer Uitvergroot

Columns

Sinds jaar en dag roept het kabinet dat het belastingstelsel in Nederland eenvoudiger moet worden. Gepleit wordt voor één tarief voor iedereen, de zogenoemde...
Frank Elsweier vraagt zich af of een op Duitse leest geschoeide Gewerbesteuer iets voor Nederland zou kunnen zijn. In een brief van 24 juni 2016...
Meer columns

                   

Agenda

Meer agenda

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Downloads

Meer downloads

Recente reacties

LS, Logisch en terecht. Eigenlijk moet elke garage een lijntje hebben naar een salarisspecialist. Een goed advies aan... 2017-08-22 08:26:32.0
Ik vermoed dat de gedachte van het HvJ is dat het prijzengeld geen vergoeding voor een prestatie is omdat het winnen van... 2017-08-17 18:30:06.0
Weet je Thomas, de ZZP'er klaagt dan misschien wel niet of nooit, maar jij klaagt wel en dat bevreemd mij. Vervang het... 2017-08-16 08:44:07.0
Bovenstaande betreft Wet IB 2001. Zou dit voor Wet VPB 1968 ook gelden, als de Hoge Raad het advies van de A-G volgt? 2017-08-02 11:48:42.0
Ik betaalde de maximale premie ZvW over zowel mijn pensioeninkomsten als over mijn werkzaamheden die ik tegelijkertijd... 2017-07-31 15:00:56.0

Recente Fiscale ergernissen

Er zijn geen resultaten.
Meer Fiscale ergernissen