Nieuws van leden

Het Ministerie van Financiën wil de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 aanpassen om de herzieningsregeling die nu geldt voor investeringsgoederen ook...
Het Central Liaison Office van de Belastingdienst heeft op 31 mei jl. bekend gemaakt dit jaar een brief te sturen aan 8.400 ondernemers inzake de rapportage...
De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (hierna: de Orde) heeft met belangstelling kennis genomen van de "Conceptteksten tot aanpassen van artikel 13...
SRA vraagt samen met andere koepelorganisaties (RB, NOB, NOAB en NBA) uitstel voor de gegeven termijn van zes weken voor de nadere cijfermatige onderbouwing...
Sinds 1 januari is het begrip ‘bouwterrein' verruimd om aan te sluiten bij de Europese regels. Onbebouwde grond wordt eerder aangemerkt als bouwterrein....
The AG concludes in the case Mercedes Benz (C-164/16) that a lease qualifies as a supply of a good instead of a service if the agreement contains an ownership...
Naar aanleiding van de arresten van 21 april 2017 van de Hoge Raad over het privégebruik van de auto en btw heeft de inspecteur van de Belastingdienst...
Het Ministerie van Financiën heeft een voorstel gepubliceerd om de btw-herziening uit te breiden. Nu geldt er alleen een herzieningsregeling voor...
Op 11 mei 2017 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie bepaalt dat er geen sprake is van een met btw belastbare levering van goederen onder bezwarende...
Rechtbank Gelderland heeft op 21 april 2017 een uitspraak gedaan die met name relevant is voor gemeenten die onroerend goed gratis verhuren. Daarnaast kan de...
1  2  3  4  5   Volgende

Uitvergroot

Astrid van Dongen begrijpt niet veel van de VPB-adepten: waarom niet gewoon belasting betalen volgens de regels van de wet? Gelukkig ligt dat in de OB anders,...
Het onderzoek door wetenschappers die ook verbonden zijn aan belastingadvieskantoren is doorgaans van uitstekende kwaliteit. Maar daar gaat het helaas niet om....
De schier eindeloze herhaling van vragen over rulings vanuit de Tweede Kamer stemt soms wel droevig. Belangrijk is dat rulings altijd zien op toepassing van de...
De tijden zijn ontegenzeggelijk veranderd. In de ijver om belastingontwijking te bestrijden, raakt het rechtszekerheidsbeginsel meer en meer op de achtergrond....
Ronald den Ouden vraagt zich af of de regel dat geen commentaar wordt gegeven op zaken die onder de rechter zijn, ook van toepassing is of zou moeten zijn op...
Meer Uitvergroot

Columns

Frank Elsweier vraagt zich af of een op Duitse leest geschoeide Gewerbesteuer iets voor Nederland zou kunnen zijn. In een brief van 24 juni 2016...
Terwijl de datum van 1 juli met rasse schreden nadert zijn er nog grote onduidelijkheden over de fiscale behandeling van DGA-pensioenpolissen. Er is daarom...
Meer columns

                   

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Downloads

Meer downloads

Recente reacties

Het wordt pas echt problematisch als de mening als adviseur gekleurd wordt door de gewenste uitkomst; en dat is, zo is... 2017-06-28 10:25:58.0
Dag David, Dat is een andere discussie dan ik probeer aan te gaan. Ik heb op zichzelf geen moeite met het verkondigen... 2017-06-23 13:35:37.0
Inderdaad, wetenschap is een vluchtig iets. We moeten, denk ik, een cognitieve revolutie ontketenen. Zoals Einstein... 2017-06-22 10:36:21.0
Je kan je afvragen of belastingwetenschap wel wetenschap. M.i. wordt het begrip wetenschap veel te ruim opgevat. Een te... 2017-06-21 11:48:38.0
Het is zeer terecht, dat voor deze aspecten aandacht wordt gevraagd. Dat ook de heren van de Coördinatiegroep... 2017-06-19 09:36:05.0

Recente Fiscale ergernissen

Er zijn geen resultaten.
Meer Fiscale ergernissen