Nieuws van leden

Het Europese Hof van Justitie (‘HvJ') heeft op 19 april 2018, in de zaak Firma Hans Bühler KG (nr. C-580/16), beslist dat de vereenvoudigde ABC-regeling ook...
De verschuiving van directe naar indirecte belastingen leidt tot een schevere vermogensverdeling. Zij draagt bij aan toenemende economische ongelijkheid en...
De eetgewoonten van Nederlanders zullen drastisch moeten worden aangepast om de uitstoot van schadelijke broeikasgassen tegen te gaan. Volgens de Raad voor de...
Op 21 maart 2018 is de conclusie van de advocaat-generaal (‘A-G') van het Hof van Justitie (‘HvJ') in de zaak DPAS Limited (nr. C-5/17) gepubliceerd. De A-G...
De Hoge Raad oordeelt in twee procedures over naheffingsaanslagen parkeerbelasting dat een gemeente niet verplicht kan worden om een btw-factuur uit te...
De hogeschool NHL Stenden is als glansrijk winnaar uit de bus gekomen in een proefprocedure die de Belastingdienst tegen de hogeschool had aangespannen over...
De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (hierna: de Orde) heeft met belangstelling kennisgenomen van de concept aanpassing van het Uitvoeringsbesluit...
Op 25 mei 2017 heeft de Rechtbank Amsterdam (meervoudige strafkamer) een vonnis gewezen. Deze strafzaak handelde over een omzetbelastingfraude, gepleegd door...
Bedrijven mogen voortaan onder voorwaarden kajuitzeiljachten tegen het lage btw-tarief verhuren. Dat meldt de Hiswa, de vereniging en...
Huiseigenaren die btw over zonnepanelen gekocht vóór 20 juni 2013 terugvragen, blijken alsnog jaaraangifte te moeten doen over alle jaren na aankoop....
1  2  3  4  5   Volgende

Uitvergroot

Sinds 1 mei 2016 is de Wet DBA van kracht, een klein wetje die feitelijk niet meer regelt dan de afschaffing van de VAR. De impasse duurt voort en de richting...
Een interessante vraag is wat er na de ratificatie van het multilaterale verdrag gaat gebeuren. Het MLI leidt tot aanpassing van bestaande bilaterale...
Een nieuwe loot ontspruit aan de stam van fiscale transparantie-initiatieven. Op 13 maart 2018 is in EU-verband politiek akkoord bereikt over nieuwe...
Er moet iets gebeuren om de btw toekomstbestendig te maken en de uitwassen van de overgangsregeling, zoals de regeldruk en de onuitroeibare fraude, te bestrijden....
Ondernemen betekent risico nemen. Als internationaal opererende bedrijven een bedrijfsverlies lijden, rijst de vraag welk land dit verlies fiscaal in aanmerking...
Meer Uitvergroot

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor agrarische ondernemers is de landbouwvrijstelling. Deze vrijstelling zorgt ervoor dat de waardestijging van...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele serie documenten openbaar over allerlei bedrijven en vermogende particulieren die op legale of...
Meer columns

                   

Agenda

Meer agenda

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Downloads

Meer downloads

Recente reacties

Ik heb altijd begrepen dat de KOR in de kern een inkomenssubsidie was. In feite als je voor de KOR in aanmerking kwam,... 2018-04-19 09:04:23.0
Voor de goede orde, belanghebbende X was alleen maar de gebruiker en niet de eigenaar 2018-04-05 21:19:36.0
Hier denkt de Nationale Ombudsman (terecht) heeeel anders over! 2018-04-05 09:07:54.0
Ook in dit bericht van de Staatssecretaris worden adviseurs slechts in negatieve zin vermeld. Er wordt niet bij gezegd... 2018-04-04 13:56:34.0
n.v.t. 2018-03-23 18:21:48.0

Recente Fiscale ergernissen

Madeleine Merkx ergert zich aan internetconsultaties die worden gebruikt om belastingwetgeving snel door te voeren. Sinds enkele jaren legt het...
Meer Fiscale ergernissen