Nieuws van leden

Heeft een ondernemer ten onrechte btw voldaan op aangifte? Een vordering tot schadevergoeding behoort tot de mogelijkheden, mits die voldoende is onderbouwd....
Minister Hoekstra van Financiën gaat de btw-sportvrijstellingen in 2019 uitbreiden. Gemeenten worden vanaf 2019 volledig gecompenseerd voor de btw op kosten...
Je hoort er niemand over. Ja... moord en brand over de dividendbelasting. Maar weinigen realiseren zich dat een gemiddeld mkb-bedrijf een fikse...
De Staatssecretaris van Financiën heeft op 10 oktober jl. het beleidsbesluit inzake administratieve verplichtingen, factureringsverplichtingen en andere...
De Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus stelt op basis van de nota naar aanleiding van het verslag (Wet afschaffing van de...
Verhoging van de btw is in gebieden met dalende koopkracht en scherpe concurrentie een extra dreun en maakt stadscentra nog minder attractief. Daarom pleit...
In een door BDO gevoerde hoger beroepsprocedure heeft Gerechtshof 's-Hertogenbosch geoordeeld dat het verlaagde btw-tarief van toepassing is op...
Het Europese Hof van Justitie (hierna: HvJ EU) is in een drietal uitspraken ingegaan op de toepasbaarheid van de koepelvrijstelling. Deze vrijstelling geldt...
Er is momenteel veel aan de hand in btw-land. Waar het nieuwe kabinet het lage btw-tarief wil verhogen van 6% naar 9%, kwam de Europese Commissie begin...
Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus (VLB) betreurt dat in de overgangsregeling bij de afschaffing van de btw-landbouwregeling geen aandacht...
1  2  3  4  5   Volgende

Uitvergroot

Waarom kiest de wetgever voor een openbaar UBO-register? Naar de werkelijke redenen blijft het gissen. Denkbaar is dat de systemen van het Handelsregister een...
Het is een waar understatement om te stellen dat het Europese belastingrecht in beweging is. In het primaire Unierecht gebeurt het nodige. Op het vlak van de...
In 2017 wijst de Hoge Raad fiscaal Nederland tot twee keer toe op de toepassing van de vertrouwensleer in relatie tot de uitlegging van beleidsbesluiten en...
Wordt het niet eens tijd de fiscale pensioenregelgeving verder tegen het licht te houden? Ik denk hierbij met name aan het nucleaire fiscale wapentuig in art. 19b...
Ik heb altijd geleerd dat, als je de wereld wilt verbeteren, je bij jezelf moet beginnen. En niet bij een ander. Als deze Kamerleden inderdaad willen dat zij...
Meer Uitvergroot

Columns

Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele serie documenten openbaar over allerlei bedrijven en vermogende particulieren die op legale of...
Lijfrenten. In het regeerakkoord zoek je er tevergeefs naar. En tóch staat lijfrenten wel degelijk wat te wachten. In punt 2.5 van het...
Meer columns

                   

Agenda

Meer agenda

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Downloads

Meer downloads

Recente reacties

Interessant, maar die HR negeert toch die 24 maanden en kloot maar wat aan. 2017-11-16 08:33:20.0
Wie begrijpt r.o. 4.8 ? Uitzondering niet uit te sluiten volgens het Hof, terwijl er geen enkele aanleiding is voor die... 2017-11-12 17:43:28.0
Agree on this one 2017-11-09 10:49:42.0
Het huurwaardeforfait is een beperkte correctie op de rente aftrek, het matige het verschil in loonheffing percentage.... 2017-11-08 09:57:37.0
Wanneer wordt er een einde gemaakt aan de willekeur van de waterschappen. Deze lasten horen gewoon uit de algemene... 2017-11-06 11:07:10.0

Recente Fiscale ergernissen

Madeleine Merkx ergert zich aan internetconsultaties die worden gebruikt om belastingwetgeving snel door te voeren. Sinds enkele jaren legt het...
Meer Fiscale ergernissen