Nieuws van leden

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) heeft op 10 januari 2018 een principiële uitspraak gedaan over de verhouding tussen...
In een tijd van schaarste aan belastingcontroleurs en van voortschrijdende digitalisering probeert de Belastingdienst steeds efficiënter te werken. Dat is op...
Na een strafrechtelijke veroordeling kan de fiscus ook nog om de hoek komen kijken. Het resultaat daarvan kan zijn: dat begrijpt niemand. Enerzijds hoeven de...
De Hoge Raad en het parket bij de Hoge Raad hebben er in 2017 onverkort naar gestreefd de rechtsontwikkeling via de cassatierechtspraak helder gestalte te...
'Volgens de Nederlandse wet is een fiscale eenheid een wettelijke fictie maar geen rechtspersoon. Dat betekent dat deze voor de omzetbelasting geen boete...
Hertoghs gaat in op de reikwijdte van artikel 67 AWR, zijnde de fiscale geheimhoudingsplicht. Dienstverleners zoals belastingadviseurs en accountants hebben...
Vorig jaar schreef Hertoghs over de conclusies van A-G IJzerman in de zogenoemde ijssalon-zaak en de interieurwinkel-zaak. Beide zaken gingen over de...
Belastingadviseurs en accountants, maar ook andere dienstverleners, zoals family offices, vermogensbeheerders en trustkantoren, hebben een contractuele...
De Belastingdienst brengt belastingrente in rekening voor gemiste rente wanneer een rechtspersoon vennootschapsbelasting (Vpb) moet betalen. Sinds enkele...
Sinds 2005 wordt in aanvulling op verticaal toezicht op belastingplichtigen ook horizontaal toezicht (HT) toegepast. Doel van HT is een gelijkwaardige relatie...
1  2  3  4  5   Volgende

Uitvergroot

Sinds 1 mei 2016 is de Wet DBA van kracht, een klein wetje die feitelijk niet meer regelt dan de afschaffing van de VAR. De impasse duurt voort en de richting...
Een interessante vraag is wat er na de ratificatie van het multilaterale verdrag gaat gebeuren. Het MLI leidt tot aanpassing van bestaande bilaterale...
Een nieuwe loot ontspruit aan de stam van fiscale transparantie-initiatieven. Op 13 maart 2018 is in EU-verband politiek akkoord bereikt over nieuwe...
Er moet iets gebeuren om de btw toekomstbestendig te maken en de uitwassen van de overgangsregeling, zoals de regeldruk en de onuitroeibare fraude, te bestrijden....
Ondernemen betekent risico nemen. Als internationaal opererende bedrijven een bedrijfsverlies lijden, rijst de vraag welk land dit verlies fiscaal in aanmerking...
Meer Uitvergroot

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor agrarische ondernemers is de landbouwvrijstelling. Deze vrijstelling zorgt ervoor dat de waardestijging van...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele serie documenten openbaar over allerlei bedrijven en vermogende particulieren die op legale of...
Meer columns

                   

Agenda

Meer agenda

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Downloads

Meer downloads

Recente reacties

Ik heb altijd begrepen dat de KOR in de kern een inkomenssubsidie was. In feite als je voor de KOR in aanmerking kwam,... 2018-04-19 09:04:23.0
Voor de goede orde, belanghebbende X was alleen maar de gebruiker en niet de eigenaar 2018-04-05 21:19:36.0
Hier denkt de Nationale Ombudsman (terecht) heeeel anders over! 2018-04-05 09:07:54.0
Ook in dit bericht van de Staatssecretaris worden adviseurs slechts in negatieve zin vermeld. Er wordt niet bij gezegd... 2018-04-04 13:56:34.0
n.v.t. 2018-03-23 18:21:48.0

Recente Fiscale ergernissen

Belastingrente betalen is nooit leuk. Belastingrente betalen over een bedrag dat de fiscus gewoon schuldig is, of was, is een van mijn grote ergernissen, zo stelt...
Het is geen strikt fiscale ergernis, maar toch: het nodeloze gebruik door de Hoge Raad van de uitdrukking ‘niet onbegrijpelijk' bij de verwerping van...
Marcella Meeuwissen en Sanne Verhage ergeren zich aan de regeling van de belastingrente die meer weg heeft van een verkapte belastingheffing dan van het...
Rob Cornelisse ergert zich aan het feit dat de Belastingdienst in zijn werkinstructie 'telefonisch horen' standpunten inneemt die contra legem zijn. De...
Meer Fiscale ergernissen