Nieuws van leden

Ondernemers die lijfrentepremies betalen, kunnen mogelijk binnenkort een belastingvoordeel tegemoetzien. De Hoge Raad buigt zich over een zaak waarin een...
Werkgevers moeten kijken naar het totaalplaatje en niet slechts één maatregel uit het regeerakkoord eruit lichten. Dat stelt minister Wouter Koolmees (Sociale...
Op een inwoner van Nederland die in Duitsland een dienstbetrekking heeft, is het Duitse sociale zekerheidsstelsel van toepassing, en niet het Nederlandse....
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de loonkostenvoordelen niet uitstellen, hoewel dit wel het advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT)...
Bij het werken in meerdere lidstaten komen naast de fiscale positie van de werknemer of zelfstandige ook de sociale verzekeringen om de hoek kijken. De...
Wie over vijf jaar 65 jaar wordt, leeft daarna nog 20,5 jaar, blijkt uit de laatste berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). ...
De parlementaire behandeling van het socialezekerheidsverdrag tussen Nederland en China is in beide landen afgerond. Vanaf 1 september 2017 treedt het verdrag...
Vier op de vijf zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) zijn niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Zij vinden zo'n verzekering veelal te duur. Een...
Een probleem is de belasting van de inkomsten die mensen genereren via deelplatformen zoals Uber of Airbnb. Die zijn nu nog moeilijk te controleren en het is...
Iedere werkgever is op basis van zijn werkzaamheden ingedeeld in een sector. Deze sector is bepalend voor de hoogte van de af te dragen premie sectorfonds....
1  2  3  4  5   Volgende

Uitvergroot

Ondernemen betekent risico nemen. Als internationaal opererende bedrijven een bedrijfsverlies lijden, rijst de vraag welk land dit verlies fiscaal in aanmerking...
Wordt het Model A of Model B bij de implementatie van de CFC-maatregel van ATAD1 in de VPB? Deze vraag houdt de fiscale gemoederen flink bezig. Onlangs heeft...
Na een paar jaarrapportages, is het eenvoudiger te beoordelen of de ANBI wel aan alle regels voldoet. Wijsheid komt immers met de jaren. Voldoet de ANBI echt...
Door de verschraling van het fiscale-eenheidsregime tot louter een horizontale verliesverrekeningsregeling aan te vullen met een lager bezitspercentage – wat mij...
Volgend jaar viert de vennootschapsbelasting haar 50-jarige jubileum. De optelsom van de op komst zijnde wijzigingen leidt ertoe dat we straks de facto van een...
Meer Uitvergroot

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor agrarische ondernemers is de landbouwvrijstelling. Deze vrijstelling zorgt ervoor dat de waardestijging van...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele serie documenten openbaar over allerlei bedrijven en vermogende particulieren die op legale of...
Meer columns

                   

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Downloads

Meer downloads

Recente reacties

n.v.t. 2018-03-23 18:21:48.0
Een VOF is ook geen rechtspersoon en daarmee zijn ook wel eens vergelijkbare standpunten ingenomen. In eerste... 2018-03-17 11:56:54.0
Een zeer terechte waarschuwing. De (fiscale) politiestaat komt steeds dichterbij. 2018-03-09 10:28:09.0
Gewoon niets meer van ElsevierKluwer kopen bij kiosken dan merken ze wel dat het dom is om offline programma productie... 2018-03-01 11:55:26.0
..en zo land de stas én de DG weigeren te investeren in mensen en apparatuur, daar bovenop nog reorganiseren (meer werk... 2018-02-26 14:41:43.0

Recente Fiscale ergernissen

Er zijn geen resultaten.
Meer Fiscale ergernissen