Nieuws van leden

Doordat het aantal Nederlanders dat in Duitsland werkt toeneemt, groeit ook het aantal mensen dat problemen krijgt met de belastingen in beide landen. ...
Na een strafrechtelijke veroordeling kan de fiscus ook nog om de hoek komen kijken. Het resultaat daarvan kan zijn: dat begrijpt niemand. Enerzijds hoeven de...
De Hoge Raad en het parket bij de Hoge Raad hebben er in 2017 onverkort naar gestreefd de rechtsontwikkeling via de cassatierechtspraak helder gestalte te...
De verschuiving van directe naar indirecte belastingen leidt tot een schevere vermogensverdeling. Zij draagt bij aan toenemende economische ongelijkheid en...
De eetgewoonten van Nederlanders zullen drastisch moeten worden aangepast om de uitstoot van schadelijke broeikasgassen tegen te gaan. Volgens de Raad voor de...
'Volgens de Nederlandse wet is een fiscale eenheid een wettelijke fictie maar geen rechtspersoon. Dat betekent dat deze voor de omzetbelasting geen boete...
Maatregelen die Nederland neemt om brievenbusfirma's aan te pakken, hebben geen effect. Dat stellen onderzoekers van de Stichting Onderzoek Multinationale...
Een huishouden met een eigen woning betaalt dit jaar gemiddeld 0,8 procent meer belasting aan de gemeente, de provincie en het waterschap. Die stijging ligt...
De Algemene Rekenkamer gaat vervolgonderzoek uitvoeren naar het thema belastingontwijking. Aanleiding hiervoor vormt een in de Tweede Kamer...
PvdA-Tweede Kamerlid Henk Nijboer vindt dat huisjesmelkers die nu maximaal 1,61% belasting betalen over hun vastgoed in box 3 veel zwaarder moeten worden...
Vorige 1  2  3  4  5   Volgende

Uitvergroot

Sinds 1 mei 2016 is de Wet DBA van kracht, een klein wetje die feitelijk niet meer regelt dan de afschaffing van de VAR. De impasse duurt voort en de richting...
Een interessante vraag is wat er na de ratificatie van het multilaterale verdrag gaat gebeuren. Het MLI leidt tot aanpassing van bestaande bilaterale...
Een nieuwe loot ontspruit aan de stam van fiscale transparantie-initiatieven. Op 13 maart 2018 is in EU-verband politiek akkoord bereikt over nieuwe...
Er moet iets gebeuren om de btw toekomstbestendig te maken en de uitwassen van de overgangsregeling, zoals de regeldruk en de onuitroeibare fraude, te bestrijden....
Ondernemen betekent risico nemen. Als internationaal opererende bedrijven een bedrijfsverlies lijden, rijst de vraag welk land dit verlies fiscaal in aanmerking...
Meer Uitvergroot

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor agrarische ondernemers is de landbouwvrijstelling. Deze vrijstelling zorgt ervoor dat de waardestijging van...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele serie documenten openbaar over allerlei bedrijven en vermogende particulieren die op legale of...
Meer columns

                   

Agenda

Meer agenda

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Downloads

Meer downloads

Recente reacties

Ik heb altijd begrepen dat de KOR in de kern een inkomenssubsidie was. In feite als je voor de KOR in aanmerking kwam,... 2018-04-19 09:04:23.0
Voor de goede orde, belanghebbende X was alleen maar de gebruiker en niet de eigenaar 2018-04-05 21:19:36.0
Hier denkt de Nationale Ombudsman (terecht) heeeel anders over! 2018-04-05 09:07:54.0
Ook in dit bericht van de Staatssecretaris worden adviseurs slechts in negatieve zin vermeld. Er wordt niet bij gezegd... 2018-04-04 13:56:34.0
n.v.t. 2018-03-23 18:21:48.0

Recente Fiscale ergernissen

Wat een ergernis is het debat over de afschaffing van de dividendbelasting! Om meteen maar duidelijk te zijn: ik ben niet voor of tegen! De ergernis richt zich op...
Madeleine Merkx ergert zich aan internetconsultaties die worden gebruikt om belastingwetgeving snel door te voeren. Sinds enkele jaren legt het...
Heiko Lohuis ergert zich aan conditionele wetgeving met terugwerkende kracht. Henk heeft een schat van een zoon, Frits. Frits is nu bijna 17 en krijgt...
Fiscaal recht is luxe recht. Fiscaal recht gaat doorgaans over luxeproblemen van mensen en bedrijven die niet (te) veel belasting willen betalen. Fiscaal recht...
Ik ben niet zo van definities en afbakeningen, meer een gevoelsmens. Iets voelt goed of juist niet. Als het juist (of zelfs helemaal) niet goed voelt, klopt er...
Meer Fiscale ergernissen