Nieuws van leden

In het eerste halfjaar van 2017 zijn de belastingopbrengsten gestegen met ruim 5 miljard ten opzichte van 2016. Door de hogere belastingopbrengsten is de...
Op Prinsjesdag is het voorstel gedaan om fiscale grenzen te stellen aan trouwen of het maken van huwelijkse voorwaarden en samenlevingscontracten met alleen...
Following the informal meeting of the Economic and Financial Affairs Council (Ecofin) of the European Union held in Tallinn on September 15 and 16, 2017, the...
In fiscalibus is het procesbelang een buitenwettelijke voorwaarde voor ontvankelijkheid. Anders gezegd, wanneer een procesbelang ontbreekt, word je...
Het Register Belastingadviseurs (RB) vindt dat het Belastingplan 2018 zeer beperkt is wat inhoud betreft. Volgens dé beroepsvereniging van fiscalisten voor...
The EU Council of Economy and Finance ministers (Ecofin) agreed at their meeting in Tallinn on 16 September 2017 that companies active in the ‘digital...
Een bestaande alimentatieverplichting kan gewijzigd worden. Bijvoorbeeld indien de financiële positie van betaler of ontvanger verandert. Zo kan een...
De Staatssecretaris van Financiën heeft recentelijk een besluit gepubliceerd met daarin beleid voor de behandeling van bepaalde hybride geldverstrekkingen in...
Vanaf 1 januari 2018 treedt de volledige Wet tegemoetkomingen loondomein in werking. Na invoering van het lage-inkomensvoordeel (LIV) per 2017, treedt per...
Per 1 januari 2018 wordt er een belangrijke fiscale wijziging in het pensioenstelsel doorgevoerd die invloed kan hebben op de pensioenregeling die de...
1  2  3  4  5   Volgende

Uitvergroot

Het belang van de schatkist staat bij de inkeerregeling voorop. Maar die vraagt eerder om verruiming dan om afschaffing van de inkeerregeling. De...
Het multilaterale instrument is een bijzonderheid en beoogt (versnelde) harmonie. In hoeverre het instrument zal leiden tot harmonieuze muziek, of ook tot ruis of...
De OESO publiceerde onlangs de ‘‘Public Discussion Draft BEPS Action 7 Additional Guidance on Attribution of Profits to Permanent Establishments''. Wat er ook van...
Momenteel zijn de onderhandelingen over een nieuw kabinet druk gaande. Voor een nieuw pakket aan fiscale maatregelen om gestelde beleidsdoelen te realiseren lijkt...
KEI, het grote moderniseringsprogramma van de rechtspraak, moet erin resulteren dat de rechtspraak een betere aansluiting krijgt bij de digitalisering van de...
Meer Uitvergroot

Columns

Sinds jaar en dag roept het kabinet dat het belastingstelsel in Nederland eenvoudiger moet worden. Gepleit wordt voor één tarief voor iedereen, de zogenoemde...
Frank Elsweier vraagt zich af of een op Duitse leest geschoeide Gewerbesteuer iets voor Nederland zou kunnen zijn. In een brief van 24 juni 2016...
Meer columns

                   

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Downloads

Meer downloads

Recente reacties

De A-G merkt op dat het hof ook een brief van de ontvanger (d.d. 6 juli 2012), waarin invorderingsrentebedragen worden... 2017-09-18 15:28:20.0
Het wordt tijd dat er een regeringscommissaris wordt aangesteld bij KPMG. Het bedrijf is te vaak in opspraak en wordt... 2017-09-18 12:27:00.0
U moet beginnen bij het begin.Waarom was er een inkeerregeling? Om fraudeurs milder te stemmen om hun zwart geld terug... 2017-09-18 09:07:31.0
Ook de uitspraak van Hof Amsterdam met aantekening (Hof Amsterdam 15-11-2016, 15/00708 en 15/00709,... 2017-09-08 11:25:30.0
Beste Dinkla, jouw reactie verbaast mij: heb je dan niet begrepen waar het bericht van Thomas over gaat??? Het betreft... 2017-08-27 12:49:52.0

Recente Fiscale ergernissen

Fiscaal recht is luxe recht. Fiscaal recht gaat doorgaans over luxeproblemen van mensen en bedrijven die niet (te) veel belasting willen betalen. Fiscaal recht...
Ik ben niet zo van definities en afbakeningen, meer een gevoelsmens. Iets voelt goed of juist niet. Als het juist (of zelfs helemaal) niet goed voelt, klopt er...
In het Financieele Dagblad van 22 juni 2017 staat een stuk met de kop ‘Baas fiscus: naleving wetten en regels volstaat niet voor belastingadviseurs'. Ik ben...
Belastingrente betalen is nooit leuk. Belastingrente betalen over een bedrag dat de fiscus gewoon schuldig is, of was, is een van mijn grote ergernissen, zo stelt...
Art. 10a lid 5 onderdeel a Wet Vpb. 1969 is onjuist geformuleerd. Nu zijn wel meer wetsbepalingen ongelukkig, maar het ergerlijke aan deze bepaling is, zo vindt...
Meer Fiscale ergernissen