Nieuws van leden

De Hoge Raad heeft antwoord gegeven op de door de Rechtbank Zeeland-West Brabant gestelde prejudiciële vragen of het opleggen van een conserverende aanslag...
De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs heeft met belangstelling kennis genomen van het "Consultatiedocument implementatie ATAD1" en stuurt een eerste...
Een IT-bedrijf krijgt een loonbelastingcontroleur op bezoek. Door middel van een steekproefsgewijs onderzoek wordt een controle uitgevoerd. Het IT-bedrijf...
A new edition of 612 pages of the OECD Transfer Pricing Guidelines was published on July 10, 2017. The 2017 Transfer Pricing Guidelines provide new guidance...
De Europese commissie heeft op 21 juni 2017 een voorstel gelanceerd inzake de automatische uitwisseling van informatie op het gebied van belastingheffing en...
"Hoge Raad brengt oude ontslagregeling terug", "Ontslagvergoeding op maat?" en "Kans op hogere ontslagvergoeding bij misdragen...
Als een frauderende vennootschap tegen de lamp loopt, kan deze rechtspersoon strafrechtelijk worden vervolgd. Echter kunnen ook degenen die achter de schermen...
Recent meldde een zorgbestuurder dat hij geconfronteerd werd met vennootschapsbelastingplicht door een onjuiste formulering van de statuten van de...
Uit het jaarverslag blijkt dat de Hoge Raad zich focust op de zaken die er toe doen. Daarbij is terughoudendheid getoond in zaken waarin de Hoge Raad geen...
On 10 July 2017, the Netherlands published a preliminary proposal (the Proposal) to implement the Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD1), as adopted by the EU...
1  2  3  4  5   Volgende

Uitvergroot

Marco Gomes Vale Viga vraagt zich na bestudering van het Baštová-arrest en de uitspraak van Rechtbank Noord-Holland van 9 juni 2017 af wat waar is van de stelling...
Er is nog geen nieuwe regering, maar fiscale wetenschappers hebben voorstellen gepresenteerd over een grondige herziening van het belastingstelsel. Anna van Aalst...
Kan de Belastingdienst op korte termijn allerlei hervormingen wel aan? Deze vraag stelt Hans Röben als hij na een buitenlandse reis de kranten doorneemt en ziet...
Astrid van Dongen begrijpt niet veel van de VPB-adepten: waarom niet gewoon belasting betalen volgens de regels van de wet? Gelukkig ligt dat in de OB anders,...
Het onderzoek door wetenschappers die ook verbonden zijn aan belastingadvieskantoren is doorgaans van uitstekende kwaliteit. Maar daar gaat het helaas niet om....
Meer Uitvergroot

Columns

Sinds jaar en dag roept het kabinet dat het belastingstelsel in Nederland eenvoudiger moet worden. Gepleit wordt voor één tarief voor iedereen, de zogenoemde...
Frank Elsweier vraagt zich af of een op Duitse leest geschoeide Gewerbesteuer iets voor Nederland zou kunnen zijn. In een brief van 24 juni 2016...
Meer columns

                   

Agenda

Meer agenda

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Downloads

Meer downloads

Recente reacties

Prima arrest Henk. Volledig in lijn met eerder arrest inzake valutaverlies op een omgezette Zwitserse hypotheek weer... 2017-07-17 17:05:01.0
Te bizar voor woorden dit arrest. 2017-07-14 15:18:23.0
Reactie op sc We leven met ruim 7 mld. medemensen. Dan wordt het belang van het individu m.i. beperkt door de... 2017-07-04 15:10:25.0
In lijn met de opvatting van hr. Manders zou men zijn kinderen 's avonds kunnen antwoorden dat men een onschuldige... 2017-07-04 14:59:20.0
Dank voor uw beschouwing en de links in de blog. Graag deel ik mijn visie. Soms heeft een onderwerp zoveel facetten dat... 2017-07-02 10:51:11.0

Recente Fiscale ergernissen

Ik ben niet zo van definities en afbakeningen, meer een gevoelsmens. Iets voelt goed of juist niet. Als het juist (of zelfs helemaal) niet goed voelt, klopt er...
In het Financieele Dagblad van 22 juni 2017 staat een stuk met de kop ‘Baas fiscus: naleving wetten en regels volstaat niet voor belastingadviseurs'. Ik ben...
Belastingrente betalen is nooit leuk. Belastingrente betalen over een bedrag dat de fiscus gewoon schuldig is, of was, is een van mijn grote ergernissen, zo stelt...
Art. 10a lid 5 onderdeel a Wet Vpb. 1969 is onjuist geformuleerd. Nu zijn wel meer wetsbepalingen ongelukkig, maar het ergerlijke aan deze bepaling is, zo vindt...
Het is geen strikt fiscale ergernis, maar toch: het nodeloze gebruik door de Hoge Raad van de uitdrukking ‘niet onbegrijpelijk' bij de verwerping van...
Meer Fiscale ergernissen