Nieuws van leden

Vereniging Eigen Huis wil dat de Belastingdienst huiseigenaren op verzoek een ‘beschikking renteaftrekstand' verstrekt. Alleen dan is er zekerheid over de...
Er moet na de Brexit een douane-unie komen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Dat hebben VNO-NCW en MKB-Nederland donderdag gezegd tijdens een...
Milieudefensie stelt voor om een CO2-belasting voor burgers en bedrijven in te voeren. De opbrengst van deze belasting kan gebruikt worden om omschakeling...
In 2015 waren er ruim 124 000 bedrijven waarvan de eigenaren fiscaal partner van elkaar waren. Dit komt relatief vaak voor in de landbouw en in de horeca. Van...
De mogelijkheid van bezwaar en beroep via de fiscale rechter tegen beschikkingen over uitstel en kwijtschelding van belastingen treedt niet per 1 januari 2019...
Het Europese Hof van Justitie (‘HvJ') heeft op 19 april 2018, in de zaak Firma Hans Bühler KG (nr. C-580/16), beslist dat de vereenvoudigde ABC-regeling ook...
De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) adviseert het kabinet om de knelpunten in de vrijwilligersregeling rondom evenementen weg te nemen. Daarvoor zou het...
Drie accountants van fiscaaladviesbureau KPMG mogen niet worden vervolgd wegens witwassen en valsheid in geschrifte. De rechtbank in Utrecht heeft het...
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) heeft op 10 januari 2018 een principiële uitspraak gedaan over de verhouding tussen...
Onlangs is het concept wetsvoorstel inzake de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) door minister Koolmees gepubliceerd en opengesteld voor internetconsultatie....
1  2  3  4  5   Volgende

Uitvergroot

Sinds 1 mei 2016 is de Wet DBA van kracht, een klein wetje die feitelijk niet meer regelt dan de afschaffing van de VAR. De impasse duurt voort en de richting...
Een interessante vraag is wat er na de ratificatie van het multilaterale verdrag gaat gebeuren. Het MLI leidt tot aanpassing van bestaande bilaterale...
Een nieuwe loot ontspruit aan de stam van fiscale transparantie-initiatieven. Op 13 maart 2018 is in EU-verband politiek akkoord bereikt over nieuwe...
Er moet iets gebeuren om de btw toekomstbestendig te maken en de uitwassen van de overgangsregeling, zoals de regeldruk en de onuitroeibare fraude, te bestrijden....
Ondernemen betekent risico nemen. Als internationaal opererende bedrijven een bedrijfsverlies lijden, rijst de vraag welk land dit verlies fiscaal in aanmerking...
Meer Uitvergroot

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor agrarische ondernemers is de landbouwvrijstelling. Deze vrijstelling zorgt ervoor dat de waardestijging van...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele serie documenten openbaar over allerlei bedrijven en vermogende particulieren die op legale of...
Meer columns

                   

Agenda

Meer agenda

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Downloads

Meer downloads

Recente reacties

Ik heb altijd begrepen dat de KOR in de kern een inkomenssubsidie was. In feite als je voor de KOR in aanmerking kwam,... 2018-04-19 09:04:23.0
Voor de goede orde, belanghebbende X was alleen maar de gebruiker en niet de eigenaar 2018-04-05 21:19:36.0
Hier denkt de Nationale Ombudsman (terecht) heeeel anders over! 2018-04-05 09:07:54.0
Ook in dit bericht van de Staatssecretaris worden adviseurs slechts in negatieve zin vermeld. Er wordt niet bij gezegd... 2018-04-04 13:56:34.0
n.v.t. 2018-03-23 18:21:48.0

Recente Fiscale ergernissen

Wat een ergernis is het debat over de afschaffing van de dividendbelasting! Om meteen maar duidelijk te zijn: ik ben niet voor of tegen! De ergernis richt zich op...
Madeleine Merkx ergert zich aan internetconsultaties die worden gebruikt om belastingwetgeving snel door te voeren. Sinds enkele jaren legt het...
Heiko Lohuis ergert zich aan conditionele wetgeving met terugwerkende kracht. Henk heeft een schat van een zoon, Frits. Frits is nu bijna 17 en krijgt...
Fiscaal recht is luxe recht. Fiscaal recht gaat doorgaans over luxeproblemen van mensen en bedrijven die niet (te) veel belasting willen betalen. Fiscaal recht...
Ik ben niet zo van definities en afbakeningen, meer een gevoelsmens. Iets voelt goed of juist niet. Als het juist (of zelfs helemaal) niet goed voelt, klopt er...
Meer Fiscale ergernissen