Nieuws van leden

Op 3 november jl. heeft Minister Hoekstra van Financiën de Tweede Kamer de zogenoemde startnota van het kabinet Rutte III gestuurd. Deze nota bevat de...
De nationale rapporten waarin de questionnaires voor FIDE 2018 worden besproken, zijn afgerond en gepresenteerd tijdens de Najaarsvergadering op 17 november...
Het Centraal Planbureau (CPB) gaat niet berekenen wie profiteert van de omstreden afschaffing van de dividendbelasting. Een zestal oppositiepartijen had het...
De Nederlandse fiscale wetgeving kent meerdere hiaten bij het beprijzen van de milieuschade die bij de productie van goederen ontstaat. Ongeveer 55% van het...
De Hoge Raad heeft recentelijk beslist dat een navorderingsaanslag schenkingsrecht 18 jaar na de schenking toch tijdig door de inspecteur is opgelegd. ...
Het uitgangspunt binnen een (fiscale) strafprocedure is een uitspraak van de rechter binnen twee jaren nadat de procedure is aangevangen. Het Gerechtshof ‘-s...
Heeft een ondernemer ten onrechte btw voldaan op aangifte? Een vordering tot schadevergoeding behoort tot de mogelijkheden, mits die voldoende is onderbouwd....
Kleine bedrijven willen graag investeren in groei maar hebben veel moeite financiering te regelen voor hun plannen. Dat meldt accountantsvereniging SRA na...
Op 26 oktober 2017 heeft het Hof van Justitie EU (HvJ) arrest gewezen in de zaak Argenta Spaarbank NV. In deze zaak oordeelt het HvJ dat een...
Na de Paradise Papers lijkt het gedaan met belasting­paradijs Nederland. Maar we moeten ons niet laten meeslepen door onthullingen met een vooropgezet...
1  2  3  4  5   Volgende

Uitvergroot

Waarom kiest de wetgever voor een openbaar UBO-register? Naar de werkelijke redenen blijft het gissen. Denkbaar is dat de systemen van het Handelsregister een...
Het is een waar understatement om te stellen dat het Europese belastingrecht in beweging is. In het primaire Unierecht gebeurt het nodige. Op het vlak van de...
In 2017 wijst de Hoge Raad fiscaal Nederland tot twee keer toe op de toepassing van de vertrouwensleer in relatie tot de uitlegging van beleidsbesluiten en...
Wordt het niet eens tijd de fiscale pensioenregelgeving verder tegen het licht te houden? Ik denk hierbij met name aan het nucleaire fiscale wapentuig in art. 19b...
Ik heb altijd geleerd dat, als je de wereld wilt verbeteren, je bij jezelf moet beginnen. En niet bij een ander. Als deze Kamerleden inderdaad willen dat zij...
Meer Uitvergroot

Columns

Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele serie documenten openbaar over allerlei bedrijven en vermogende particulieren die op legale of...
Lijfrenten. In het regeerakkoord zoek je er tevergeefs naar. En tóch staat lijfrenten wel degelijk wat te wachten. In punt 2.5 van het...
Meer columns

                   

Agenda

Meer agenda

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Downloads

Meer downloads

Recente reacties

Een emotionele ingeving die gelukkig niet raakt aan de schriftelijke afspraken bij echtscheiding. Daarom heb ik bij... 2017-11-20 14:06:28.0
Interessant, maar die HR negeert toch die 24 maanden en kloot maar wat aan. 2017-11-16 08:33:20.0
Wie begrijpt r.o. 4.8 ? Uitzondering niet uit te sluiten volgens het Hof, terwijl er geen enkele aanleiding is voor die... 2017-11-12 17:43:28.0
Agree on this one 2017-11-09 10:49:42.0
Het huurwaardeforfait is een beperkte correctie op de rente aftrek, het matige het verschil in loonheffing percentage.... 2017-11-08 09:57:37.0

Recente Fiscale ergernissen

Madeleine Merkx ergert zich aan internetconsultaties die worden gebruikt om belastingwetgeving snel door te voeren. Sinds enkele jaren legt het...
Heiko Lohuis ergert zich aan conditionele wetgeving met terugwerkende kracht. Henk heeft een schat van een zoon, Frits. Frits is nu bijna 17 en krijgt...
Fiscaal recht is luxe recht. Fiscaal recht gaat doorgaans over luxeproblemen van mensen en bedrijven die niet (te) veel belasting willen betalen. Fiscaal recht...
Ik ben niet zo van definities en afbakeningen, meer een gevoelsmens. Iets voelt goed of juist niet. Als het juist (of zelfs helemaal) niet goed voelt, klopt er...
In het Financieele Dagblad van 22 juni 2017 staat een stuk met de kop ‘Baas fiscus: naleving wetten en regels volstaat niet voor belastingadviseurs'. Ik ben...
Meer Fiscale ergernissen