President Reagan had geen zorgen over het begrotingstekort: "It is big enough to take care of itself." Maar de staatsschuld vond hij kennelijk niet groot...
Peter Wattel
Peter J. Wattel is advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, hoogleraar Europees belastingrecht aan de Universiteit van Amsterdam, redacteur van het NJB en lid van de afdeling letterkunde van de KNAW. Meer lezen