Prinsjesdag 2013
De crisis is nog niet voorbij. Ook dit jaar worden op Prinsjesdag forse bezuinigingen bekendgemaakt. De fiscale plannen bevatten maatregelen die iedereen in Nederland zullen raken. Van burger tot grote onderneming en van lage tot hoge inkomens. Ook werkgevers en werknemers worden niet ontzien. In dit dossier vindt u alle relevante berichten, artikelen en columns bij elkaar over het Belastingplan 2014 en andere fiscale plannen.

Nieuws over Prinsjesdag 2013

Advocaat-Generaal Wattel heeft met zijn recente uitvoerige conclusie over de crisisheffing 2013 het venijn van de terugwerkende kracht opengelegd. De...
Op donderdag 25 juni jl. is een conclusie gepubliceerd van advocaat-generaal Wattel naar aanleiding van een cassatieberoep dat is ingesteld bij de Hoge Raad...
Het zijn onzekere tijden voor buitenlandse belastingplichtigen die vanaf 1 januari 2015 te maken krijgen met de nieuwe kwalificatieregeling en niet voldoen...
Wanneer de aangiftegegevens over 2013, 2014 en 2015 definitief zijn, kan het ministerie van Financiën "indirect schatten" wat de 80-procents-regeling met betrekking tot de...
Staatssecretaris Weekers van Financiën staat positief tegenover het amendement van Tweede Kamerlid Schouten (CU). Zij wil dat schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn...
In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Weekers van Financiën vrijdag de voorwaarden gepreciseerd voor de afbakening van een op 31 december 2013 bestaand stamrecht. Die...
De eisen die staatssecretaris Weekers van Financiën wil stellen aan schakelvennootschappen wat betreft hun aanwezigheid in Nederland kunnen in de praktijk in bepaalde gevallen...
De problematiek rondom de onzakelijke lening is nog lang niet uitgekristalliseerd. Staatssecretaris Weekers van Financiën is dan ook niet van plan om nu al een duidelijk kader voor de...
Werknemers die voor 30 juni 2014 worden ontslagen, kunnen onder voorwaarden toch nog een stamrechtfaciliteit verkrijgen. Dat heeft staatssecretaris Weekers van Financiën maandag gezegd...
Door een recente uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie kan de Belastingdienst de herzienings-btw bij een onterechte optie voor een belaste levering van onroerend...
1  2  3  4   Volgende

                   

VN Vandaag Prinsjesdag 2013

1  2  3  4   Volgende