Prinsjesdag 2015
Het Belastingpakket 2016 bestaat uit de volgende vijf wetsvoorstellen: het Belastingplan 2016, Overige fiscale maatregelen 2016, de Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-Fonds, de Wet tegemoetkomingen loondomein en de Wet implementatie wijzigingen Moederdochterrichtlijn 2015. In dit dossier vindt u alle relevante berichten, artikelen en columns bij elkaar over het Belastingplan 2016 en andere fiscale plannen.

Nieuws over Prinsjesdag 2015

De heffing in box 3 is met ingang van 1 januari 2017 gewijzigd. Aan de hand van een voorbeeld wordt uitgelegd hoe de nieuwe vermogensrendementsheffing werkt. ...
Een vrouw ontvangt in 2013 en in 2014 een schenking voor de aflossing van de eigenwoningschuld. De rechtbank oordeelt dat de verruimde schenkingsvrijstelling...
In 2015 zijn door de Tweede Kamer belangrijke fiscale wijzigingen aangenomen in de schenkingsvrijstelling en box 3-heffing. Deze wijzigingen gaan in per 1 januari...
De reparatie van het emigratielek dat ontstaat bij vertrek van de aanmerkelijkbelanghouder naar het buitenland heeft meer voeten in de aarde dan in eerste...
Voor burgers en bedrijven komen er volgend jaar belastingverlagingen van in totaal 5 miljard euro. De Eerste Kamer stemde dinsdagavond in met het plan van de...
Op 22 december 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2016. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari. In het ...
In de strijd tegen belastingontwijking bevat het OESO BEPS-rapport diverse aanbevelingen op transfer pricing gebied. Veranderingen in de verrekenprijsregels...
Werkenden met een inkomen tussen de 35.000 en 125.000 euro gaan er vanaf 2017 op vooruit. Dat blijkt uit de gewijzigde belastingplannen van het kabinet, die...
D66 heeft overeenstemming bereikt met het kabinet over de verlaging van de belasting op werk, meer banen en minder vervuiling. De belasting op werk wordt op...
De voorgestelde herziening van box 3 in het Belastingplan 2016 heeft de Tweede Kamer niet onberoerd gelaten. Met een amendement en twee moties wordt alsnog...
Op verzoek van het ministerie van Financiën zijn de structurele werkgelegenheidseffecten berekend van de 4e nota van wijziging van het Belastingplan 2016....
Het wordt mogelijk gemaakt om de inhoudingsplicht over bepaalde rentevoordelen op personeelsleningen (rentekorting) van een gepensioneerde werknemer naar de...
Iedereen moet een erfvrijstelling van één miljoen krijgen, want de erfbelasting is de meest onrechtvaardige belasting die er bestaat. Dat staat in het...
De kogel is nog steeds niet door de kerk. Het debat over het Belastingplan staat in het teken van onzekerheid over de steun van de oppositie. Stemming over het wetsvoorstel en de...
In het kader van de voorbereiding van de behandeling van het Belastingplan 2016 zijn de structurele werkgelegenheidseffecten berekend van een eenmalige...
1  2  3  4  5   Volgende

                   

VN Vandaag Prinsjesdag 2015

1  2  3  4   Volgende

Meest gelezen Prinsjesdag 2015

Opinie Prinsjesdag 2015

In de laatste maanden van 2015 heeft de wetgever ervoor gezorgd dat menig fiscalist zich nog flink bezig kon houden. De inkt van het ene parlementaire stuk...
Wanneer u dit leest, is het Belastingplan 2016 nog niet aangenomen door de Eerste Kamer. De stemming erover is pas op dinsdag 22 december 2016. Heikel punt voor...
Dit jaar bestaat Vakstudie Nieuws 70 jaar. Het jubileumcongres heeft een primeur door een deel van de dag te reserveren voor interactieve sessies via video....
Dit jaar bestaat Vakstudie Nieuws 70 jaar. Het jubileumcongres heeft een primeur door een deel van de dag te reserveren voor interactieve sessies via video....
Van 2013 tot 2015 zijn er verschillende tijdelijk verruimde schenkingsvrijstellingen voor de eigen woning geweest die konden oplopen tot € 100.000. Ze...
1  2  3   Volgende