Prinsjesdag 2016
Het Belastingpakket 2017 bestaat uit de volgende zes wetsvoorstellen: Belastingplan 2017, Overige fiscale maatregelen 2017, Fiscale vereenvoudingswet, Uitfasering pensioen in eigen beheer Rijksmonumenten en scholingsaftrek en Energiebelasting laadpalen. In dit dossier vindt u alle relevante berichten, artikelen en columns bij elkaar over het Belastingplan 2017 en andere fiscale plannen.

Nieuws over Prinsjesdag 2016

Vanaf 1 januari 2018 kunnen ondernemers btw terugvragen als een klant een factuur niet (volledig) betaalt. Dat meldt de Belastingdienst. Wanneer een...
Volgens belastingadviseur Willem van Kasteren kan het zinvol zijn voor bv's om de winst uit te stellen naar volgend jaar, om zo het hoogste tarief voor de...
In navolging van de goedkeuring door de Europese Gedragscodegroep heeft ook de OESO geconcludeerd dat de Nederlandse innovatiebox geen schadelijke...
CNV-voorzitter Maurice Limmen heeft vandaag een petitie tegen het afschaffen van de scholingsaftrek aangeboden aan de Tweede Kamercommissie voor Onderwijs,...
Staatssecretaris Wiebes van Financiën biedt met een aanvullend wetsvoorstel over de uitfasering van pensioen in eigen beheer duidelijkheid over mogelijke...
Door een indexatiekwestie is stemming over het wetsvoorstel tot uitfasering van het pensioen in eigen beheer tot nader order uitgesteld. Er zou een...
Vanaf 1 januari 2017 gelden andere regels voor het aanmerken van een vordering als oninbaar en voor de manier waarop de betaalde btw kan worden teruggevraagd....
Vanaf 1 januari 2017 zijn niet-winstbeogende watersportorganisaties vrijgesteld van btw voor alle havenwerkzaamheden die zij verrichten aan hun leden. Daarnaast...
Het nieuwe jaar heeft een aantal belangrijke wijzigingen op het terrein van de eigen woning in petto. Hieronder staan de wijzigingen 2017 en het belang voor de...
Staatssecretaris Wiebes van Financiën vraagt de Eerste Kamer de stemming over het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale...
Staatssecretaris Wiebes beantwoordt vragen over het voorstel Wet uitfasering PEB. Dit doet hij in de nota naar aanleiding van het verslag en een brief van 3...
De staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, geeft aan dat er vanuit fiscaal oogpunt geen belemmeringen zijn om de tijdklemmen voor KEW, SEW en BEW geheel te...
De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs heeft met belangstelling kennisgenomen van het parlementaire proces ter zake van het Wetsvoorstel uitfasering...
Moet de dga die straks zijn pensioen in eigen beheer afkoopt of omzet in een oudedagsverplichting, nu wel of niet samen met zijn partner naar de notaris? Die...
Ondernemersorganisatie MKB-Nederland gaat directeuren-grootaandeelhouders (dga's) de komende maanden actief wijzen op de mogelijkheid die zij hebben om hun...
1  2  3  4  5   Volgende

Opinie Prinsjesdag 2016

Wordt het niet eens tijd de fiscale pensioenregelgeving verder tegen het licht te houden? Ik denk hierbij met name aan het nucleaire fiscale wapentuig in art. 19b...
Het uitfaseren van het pensioen in eigen beheer kan mogelijk tot een belaste schenking leiden van de partner aan de DGA of vice versa. Staatssecretaris Wiebes...
De dga heeft vanaf 2017 de mogelijkheid het in eigen beheer opgebouwde ouderdoms- en partnerpensioen af te kopen of om te zetten in een aanspraak ingevolge...
Hans Röben wijst op de samenloop van diverse regelingen, waardoor de marginale belastingdruk hoger is dan het maximumtarief van 52%. Het parlement...
Het Belastingplan 2017 bevat een maatregel die nog relatief weinig pennen in beweging heeft gebracht: het uitvoeren van de motie van de Tweede Kamerleden...
1  2   Volgende

                   

VN Vandaag Prinsjesdag 2016

1  2  3  4  5   Volgende

Meest gelezen Prinsjesdag 2016