Nieuws over Prinsjesdag 2014

NOB commentaar Belastingplan 2018

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs heeft met belangstelling kennisgenomen van het Pakket Belastingplan 2018, bestaande uit: 1. Belastingplan 2018 (34.785), 2. Overige fiscale maatregelen 2018 (34.786), 3. Wet afschaffing van de btw-landbouwregeling (34.787), en 4. Wet inhoudingsplicht houdstercoöperaties en uitbreiding inhoudingsvrijstelling (34.788).

Gezien de huidige demissionaire status van het kabinet, is de relatief geringe omvang van het Pakket Belastingplan 2018 begrijpelijk. Desalniettemin zijn er de nodige maatregelen die met name impact hebben op kleinere groepen belastingplichtigen.
 
Daarnaast is opvallend dat een behoorlijk aantal maatregelen van het Pakket Belastingplan 2018 voortvloeien uit jurisprudentie. Het lijkt dan met name te gaan om ‘reparatie' respectievelijk codificatie van jurisprudentie en die reparaties lijken voornamelijk in het voordeel van de overheid te zijn. De Orde begrijpt dat reparatie van onwelgevallige jurisprudentie soms noodzakelijk is, maar waarschuwt voor het feit dat incidentwetgeving het zicht op het systeem van de wet en op het doel en strekking specifieke regelingen ernstig vertroebelt. De uitvoering, maar ook gerechtelijke beoordeling, van de wetgeving wordt daardoor bemoeilijkt. Ook lijkt na detailwetgeving steeds minder ruimte om structuren eventueel met fraus legis te kunnen bestrijden.
 
De Orde constateert voorts dat een aantal uitspraken die in het voordeel van de belastingplichtige zijn gedaan, nog steeds wacht op een wetswijziging. Vanuit het oogpunt van rechtszekerheid dient ook deze jurisprudentie zo spoedig mogelijk te worden gecodificeerd. Missende onderwerpen:
  • aanpassing regeling kwalificerende buitenlands belastingplichtige (artikel 7.8 Wet IB 2001);
  • restschuldregeling eigen woning (artikel 3.120a lid 2 Wet inkomstenbelasting 2001);
  • voortgang herziening box 3; en
  • teruggaven gestort kapitaal op commanditaire participatie in open CV.
De Orde verzoekt de staatssecretaris aan te geven wanneer ook deze uitspraken worden omgezet in wetgeving.
 
Het commentaar is hieronder als bijlage opgenomen.
 
 
[ Bron: NOB ]
U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

Meest gelezen Prinsjesdag 2017