Nieuws over Prinsjesdag 2014

Nota van wijziging Overige fiscale maatregelen 2018

De Staatssecretaris van Financiën heeft nota van wijziging bij het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2018 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Hierin wordt een wijziging aangebracht op de in het wetsvoorstel opgenomen wijziging van de schenk- en erfbelasting op het gebied van het huwelijksvermogensrecht. Oudedagsvoorzieningen die in de Successiewet zijn vrijgesteld worden uitgesloten van het voor de nieuwe regeling in aanmerking te nemen vermogen. Daarnaast gaat het partnertarief niet gelden voor personen voor wie de antimisbruikbepaling geldt. Andere wijzigingen in deze nota van wijziging betreffen:

  • de fictieve dienstbetrekking voor niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen;
  • redactionele aanpassingen in het kader van de maatregel die betrekking heeft op de berekening van de voorkomingswinst bij interne gebruiksvergoedingen binnen fiscale eenheid;
  • aanpassingen in de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIB); en
  • enkele aanpassingen van de Invorderingswet, onder andere in verband met de beoogde inwerkingtreding per 1 januari 2019 van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Stb. 2017, 110).

Ook de nota naar aanleiding van het verslag is naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin wordt onder andere ingegaan op de aanpassing van de liquidatieverliesregeling, de aanpassing van de berekening van de voorkomingswinst bij interne gebruiksvergoedingen binnen fiscale eenheid en de country-by-country reporting bij niet-tijdige implementatie door andere landen.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

Meest gelezen Prinsjesdag 2017