Nieuws over Prinsjesdag 2014

Prinsjesdag 2017: Wijzigingen autobelastingen

Het belastingpakket 2018 bestaat uit vier wetsvoorstellen: het Belastingplan 2018, Overige fiscale maatregelen 2018, de afschaffing van de btw-landbouwregeling en het wetsvoorstel inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling. Hieronder staan alle maatregelen op het gebied van autobelastingen.

Belasting van personenauto's en motorrijwielen

 • Toepassing werkelijke waarde voor bestelauto's: Naar aanleiding van jurisprudentie van de Hoge Raad wordt voorgesteld dat voor de berekening van bpm in bepaalde situaties in plaats van de forfaitaire afschrijvingstabel mag worden uitgegaan van de werkelijke waardevermindering. Het gaat om de volgende situaties:
  • geïmporteerde bestelauto's waarvoor bij eerste registratie in Nederland is geopteerd voor de ondernemersvrijstelling en waarbij de auto binnen 5 jaar wordt verkocht;
  • ombouw van een bestelauto tot een personenauto waardoor verschuldigdheid van bpm ontstaat.

   Beoogde invoeringsdatum: 1 januari 2018.
 • Met ingang van 1 januari 2018 moet de (wijziging van de) catalogusprijs van een (bijzondere) personenauto, bestelauto of motorrijwiel (motorrijtuig) publiekelijk kenbaar gemaakt worden. De fabrikant of de door de fabrikant aangewezen importeur voor Nederland is hiervoor verantwoordelijk.

Motorrijtuigenbelasting

Massa rijklaar
 • Bij de grondslag van de berekening van de motorrijtuigenbelasting (MRB) zal niet langer gebruik worden gemaakt van de ‘eigen massa' van het motorrijtuig, maar van de ‘massa rijklaar' zoals opgenomen in het kentekenregister. Door deze aanpassing wordt ook de definitie van ‘toegestane maximum massa' aangepast en wordt voortaan ook rechtstreeks verwezen naar het kentekenregister. Met de introductie van de definitie "massa rijklaar" in de provinciale opcenten wordt het betreffende artikel van de Provinciewet vereenvoudigd.
Schorsen en naheffen
 • In de Wet MRB 1994 is geregeld dat naheffing van de MRB mogelijk is voor  een geschorst motorrijtuig dat wordt gebruikt op de weg, maar de Wegenverkeerswet 1994 laat de schorsing van rechtswege eindigen bij aanvang van een gebruik van de weg. De Wet MRB 1994 wordt dusdanig aangepast dat er geen onduidelijkheid meer bestaat dat de MRB in dergelijke situaties nageheven kan worden.
U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

Meest gelezen Prinsjesdag 2017