Nieuws over Prinsjesdag 2014

Prinsjesdag 2017: Wijzigingen erf- en schenkbelasting

Het belastingpakket 2018 bestaat uit vier wetsvoorstellen: het Belastingplan 2018, Overige fiscale maatregelen 2018, de afschaffing van de btw-landbouwregeling en het wetsvoorstel inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling. Hieronder staan alle maatregelen op het gebied van erf- en schenkbelasting.

  • In de wet wordt duidelijker vastgelegd in welke gevallen huwelijkse voorwaarden leiden tot verschuldigd zijn van schenk- of erfbelasting. Voor echtgenoten die vanaf 2018 trouwen in een beperkte huwelijksgemeenschap met gelijke delen of daarbij kiezen voor een algehele huwelijksgemeenschap met gelijke aandelen is geen sprake van schenkbelasting, tenzij sprake is van een nephuwelijk. Er is uitsluitend schenkbelasting verschuldigd indien het aandeel van de minstvermogende in het totale vermogen hoger wordt dan 50% of het aandeel van de meestvermogende in het totale vermogen toeneemt. Een soortgelijke bepaling wordt voorgesteld voor de erfbelasting. Het voorstel geldt eveneens voor ongehuwd samenwonenden die een notarieel samenlevingscontract hebben.
  • Toetsing vindt plaats aan het totale vermogen van beide echtgenoten op het moment van huwelijkse voorwaarden. De schenking wordt beperkt tot ten hoogste 50% van het totale vermogen. Indien het huwelijk of notarieel samenlevingscontract wordt gesloten met als voornaamste doel het ontgaan van schenk- of erfbelasting wordt elke vermogensverschuiving aangemerkt als schenking. De inspecteur bewijst.
  • Navordering van schenk- en erfbelasting wordt ook toegestaan indien in verband met een vermindering van een belastingaanslag een navorderingsaanslag aan dezelfde verkrijger moet worden opgelegd. Tevens wordt gecodificeerd wanneer deze termijn voor navordering aanvangt. Deze maatregel gaat in met onmiddellijke werking. 
  • In de wet wordt expliciet opgenomen dat de aanslagtermijnen voor de schenkbelasting voortaan na de dag van het doen van aangifte ingaan wanneer meer dan vier maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de schenking plaatsvond aangifte van die schenking wordt gedaan. Deze maatregel gaat in met onmiddellijke werking.
U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

Meest gelezen Prinsjesdag 2017