Nieuws over Prinsjesdag 2014

Prinsjesdag 2017: Wijzigingen toeslagen

Het belastingpakket 2018 bestaat uit vier wetsvoorstellen: het Belastingplan 2018, Overige fiscale maatregelen 2018, de afschaffing van de btw-landbouwregeling en het wetsvoorstel inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling. Hieronder staan alle maatregelen op het gebied van de toeslagen.

  • Herinvoeren 10%-regeling: Het meetellen van inkomensstijgingen van de ex-partner of ex-medebewoner na verbreking van het partnerschap/medebewonerschap levert strijd op met het discriminatieverbod van het IVBPR. Voorgesteld wordt om de 10%-regeling opnieuw in te voeren. Dit betekent dat de aanvrager van een toeslag een verzoek kan doen bij de Belastingdienst/Toeslagen om bij de berekening van het toetsingsinkomen van de voormalige partner of medebewoner de inkomensstijging na diens vertrek deels buiten beschouwing te laten als door die inkomensstijging sprake is van een ten minste 10% hoger toetsingsinkomen. In die gevallen wordt het over de periode van partnerschap of medebewonerschap genoten loon van de partner of medebewoner tijdsevenredig herleid tot een jaarinkomen. Beoogde invoeringsdatum is 1 januari 2018.
  • De ontvanger krijgt de bevoegdheid zowel de uitbetaling van toeslagen als belastingteruggaven aan zogenoemde uitreizigers,  die Nederland verlaten om zich aan te sluiten bij een terroristische organisatie, op te schorten.
     
U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

Meest gelezen Prinsjesdag 2017