Nieuws over Prinsjesdag 2014

Tickets naar Waddeneilanden niet belast met 21%-tarief

In het Belastingplan 2018 is geen maatregel opgenomen die een btw-heffing van 21% introduceert voor tickets naar en van de Waddeneilanden. Dit antwoordt de staatssecretaris op vragen vanuit de Tweede Kamer naar aanleiding van het bericht dat de overtocht naar de Waddeneilanden 21% duurder wordt.

In het Belastingplan 2018 is geen maatregel opgenomen die een btw-heffing van 21% introduceert voor tickets naar en van de Waddeneilanden.

Het Belastingplan bevat wel een maatregel waardoor bijvoorbeeld de levering, de verbouwing, de reparatie, enzovoort, van de schepen die worden ingezet voor het vervoer over de Waddenzee niet langer onder het nultarief van de btw vallen, maar onder het tarief van 21%. Dat geldt ook voor de levering van brandstof die wordt verbruikt bij dit vervoer. Het voorstel in het Belastingplan voorziet erin dat het nultarief van de btw voortaan alleen nog van toepassing is op de levering en bevoorrading van schepen die worden gebruikt op de volle zee (dat is buiten de 12 mijlszone) en de diensten die aan deze schepen worden verricht. Deze aanscherping van de voorwaarden voor de toepassing van het nultarief vindt zijn oorsprong in de bestaande strijdigheid van de Nederlandse wet met de BTW-richtlijn 2006.

Dit heeft de Staatssecretaris van Financiën geantwoord op vragen van de Tweede Kamerleden Van Helvert en Van der Molen over het bericht dat de overtocht naar de Waddeneilanden 21% duurder wordt.

De staatssecretaris stelt dat de veerdiensten momenteel geen btw over hun tickets berekenen en dat ze dat ook in de toekomst niet hoeven te doen. Dit heeft dan echter wel tot gevolg dat ze de btw van 21% die hen straks in rekening zal worden gebracht, niet in aftrek kunnen brengen. De veerdiensten hebben evenwel de mogelijkheid om ervoor te kiezen wel btw over vervoertickets te berekenen. Dan kunnen ze de in rekening gebrachte btw wel in aftrek brengen. Het btw-tarief over het binnenlandse personenvervoer per schip is 6%.

[Nieuwsbron]

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

Meest gelezen Prinsjesdag 2017