Prinsjesdag 2017

In dit dossier vindt u alle relevante berichten, artikelen en columns bij elkaar over het Belastingplan 2018 en andere fiscale plannen.

Nieuws over Prinsjesdag 2017

Het kabinet geeft de geheime ambtelijke stukken over de omstreden afschaffing van de dividendbelasting alsnog vrij. Het kabinet maakt ,,een eenmalige uitzondering...
Opnieuw doet de dividendbelasting stof opwaaien in politiek Den Haag. Het kabinet wil af van de taks die nu nog wordt geheven op de winstuitkering van bedrijven...
Vanaf 1 januari 2018 is de landbouwregeling voor de btw afgeschaft. De Belastingdienst heeft de gevolgen in kaart gebracht voor de landbouwer, tuinbouwer,...
Omdat het heffingvrije vermogen per 2018 wordt verhoogd naar € 30.000, worden de belastingschijven daarop aangepast. De verhoging is geregeld in de ...
De huidige belastingrenteregeling maakt de Belastingdienst slapend en gratis rijk. Dat de Tweede Kamer onlangs een motie over deze rente heeft aangenomen is...
Dat de schenkingsmaatregel bij bepaalde vermogensverschuivingen binnen de huwelijksgemeenschap niet zal worden opgenomen in de Successiewet is welhaast de...
De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs heeft met belangstelling kennisgenomen van de Nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot Wijziging van enkele...
De nieuwe Staatssecretaris van Financiën, Menno Snel, heeft tijdens het eerste wetgevingsoverleg over het Belastingpakket 2018 aangegeven dat een aantal...
De Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus stelt op basis van de nota naar aanleiding van het verslag (Wet afschaffing van de...
De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs heeft met belangstelling kennisgenomen van de Nota's naar aanleiding van het verslag en de Nota's van wijziging bij...
Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus (VLB) betreurt dat in de overgangsregeling bij de afschaffing van de btw-landbouwregeling geen aandacht...
De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs heeft met belangstelling kennisgenomen van het Pakket Belastingplan 2018, bestaande uit: 1. Belastingplan 2018...
Het Register Belastingadviseurs (RB) vindt dat de voorstellen die op Prinsjesdag zijn uitgebracht, te wensen over laten. Volgens dé beroepsvereniging van...
De Belastingplannen voor 2018 bevatten vier reparatiemaatregelen in de vennootschapsbelasting. Daar waar de ene reparatie kan rekenen op sympathie is de...
De Belastingplannen voor 2018 bevatten vier reparatiemaatregelen in de vennootschapsbelasting. Daar waar de ene reparatie kan rekenen op sympathie is de...
1  2  3   Volgende

Opinie Prinsjesdag 2017

Ik heb altijd geleerd dat, als je de wereld wilt verbeteren, je bij jezelf moet beginnen. En niet bij een ander. Als deze Kamerleden inderdaad willen dat zij...
Het dagelijkse leven wordt in plaats van eenvoudiger steeds ingewikkelder. Deze trend is ironisch genoeg aanleiding om een ingewikkelde regeling voor eenvoudige...
Het belang van de schatkist staat bij de inkeerregeling voorop. Maar die vraagt eerder om verruiming dan om afschaffing van de inkeerregeling. De...

                   

VN Vandaag Prinsjesdag 2017

1  2  3  4   Volgende

Meest gelezen Prinsjesdag 2017