Thil van Kempen gaat in op het initiatief om het wetsvoorstel personenvennootschappen nieuw leven in te blazen. Wetsvoorstel Titel 7.13 BW inzake de...
Het verlaagde tarief in de overdrachtsbelasting voor de verkrijging van woningen houdt de gemoederen nog steeds bezig. Aan de schier oneindige stroom procedures...
Mark Robben schetst enkele gevallen waarbij in buitenlandse transacties een overdrachtsbelastingclaim ontstaat, die soms zelfs verhaalbaar is op de vervreemder. ...
Marco Gomes Vale Viga vraagt zich af of de overdrachtsbelastingwetgeving nu economisch of juridisch moet worden geïnterpreteerd. Economisme. Een van...
Met ingang van 2012 bevat art. 5bis Uitv.besl. BRV een vrijstelling ter zake van de verkrijging van (fictieve) onroerende zaken, beperkte rechten daarop of de...
De afgelopen jaren zijn diverse wijzigingen doorgevoerd ten aanzien van de overdrachtsbelasting. Zo is het Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer 1971...

Gerelateerde artikelen

                   

Meest gelezen