Het debat betreffende AI in de rechtspraak moet nu worden gevoerd, om te voorkomen dat de onbekendheid ermee ten koste gaat van het draagvlak van de rechtspraak....
In 2017 wijst de Hoge Raad fiscaal Nederland tot twee keer toe op de toepassing van de vertrouwensleer in relatie tot de uitlegging van beleidsbesluiten en...
Ik heb altijd geleerd dat, als je de wereld wilt verbeteren, je bij jezelf moet beginnen. En niet bij een ander. Als deze Kamerleden inderdaad willen dat zij...
Het belang van de schatkist staat bij de inkeerregeling voorop. Maar die vraagt eerder om verruiming dan om afschaffing van de inkeerregeling. De...
KEI, het grote moderniseringsprogramma van de rechtspraak, moet erin resulteren dat de rechtspraak een betere aansluiting krijgt bij de digitalisering van de...
Bart van Walderveen is verbaasd dat zo weinig belastingplichtigen in de rechtszaal zijn te vinden. In de rechtszaal is het belangrijk dat de feiten...
Edwin Heithuis vraagt zich af waarom de procedure bij de Hoge Raad van 3 maart jl. met nummer 16/03506 is gevoerd. In V-N 2016/31.0 schreef ik een...
Hans van Ruiten betoogt dat een opdrachtgever in het geval van ROW geen BSN aan de Belastingdienst mag verstrekken, doch dat zonder dat nummer de gegevens niet...
Ronald den Ouden betoogt dat elke zaak een inhoudelijke beoordeling verdient en dat de Hoge Raad minder vaak art. 80a Wet RO moet toepassen. De Hoge...
Edwin Heithuis betoogt aan de hand van een praktijkvoorbeeld dat het enerzijds in rekening brengen van belastingrente, maar anderzijds niet vergoeden van...
1  2  3  4   Volgende

Gerelateerde artikelen

                   

Meest gelezen