In 1992 is de Brede Herwaardering I in werking getreden. Drie jaar later volgden de Brede Herwaardering II en III. Voor wat betreft lijfrenten constateer ik dat...
Wordt het niet eens tijd de fiscale pensioenregelgeving verder tegen het licht te houden? Ik denk hierbij met name aan het nucleaire fiscale wapentuig in art. 19b...
Wanneer wetswijzigingen voornamelijk de burgers treffen waarvan het merendeel niet professioneel wordt bijgestaan, zo stelt Mariëlle Schuurman-van Nifterik, mag...
De tijd lijkt Mark Robben meer dan rijp om art. 3.29 Wet IB 2001 (waardering pensioenverplichtingen) te actualiseren in verband met de Wet uitfasering pensioen in...
Regels zijn bedoeld om het rechtsverkeer te ordenen, maar Jeroen Knuist vindt dat die orde in het geval van pensioen in eigen beheer ver te zoeken is. ...
Edwin Heithuis betoogt dat de afkoopvariant beter kan worden geschrapt, omdat alleen degenen die het geld niet nodig hebben het PEB zullen afkopen. Op...
Hans Röben zou willen dat het douceurtje voor de dga, afschaffing van het dga-pensioen, ook zou gelden voor andere groepen belastingplichtigen die in een...
Wie kent er nog een VUT-ter? De laatste VUT-ters gaan binnenkort met AOW/pensioen. Daarmee komt een einde aan de regeling die eind jaren zeventig van de vorige...
Het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland werd op 12 april 2012 in Berlijn ondertekend. Terwijl Duitsland het verdrag reeds heeft geratificeerd,...
Belastingwetgeving moet eenvoudiger en simpeler. Dat is een van de credo's van Staatssecretaris Wiebes van Financiën. Daar kan niemand op tegen zijn! Hoe jammer...
1  2   Volgende

Gerelateerde artikelen

                   

Meest gelezen

Agenda

Meer agenda