Uitvergroot -- De opinierubriek van Vakstudienieuws

In Vakstudienieuws schrijven redacteuren en medewerkers wekelijks een opiniestuk, waarin zij belangrijke discussiepunten aan de orde stellen. Deze rubriek heet Uitvergroot en wordt speciaal voor de discussie met het lezerspubliek ook gepubliceerd op deze website. Klik hieronder op een artikel en reageer!

De tijden zijn ontegenzeggelijk veranderd. In de ijver om belastingontwijking te bestrijden, raakt het rechtszekerheidsbeginsel meer en meer op de achtergrond....
Ruud de Smit betoogt dat de Belastingdienst bij voorkeur niet zijn eigen rulings controleert. Controle is goed, maar dan door een partij die echt onafhankelijk...
Bart Kosters vraagt zich af wat de gevolgen zijn van de stortvloed aan documenten van het BEPS-project. Sinds de start van het BEPS-project in 2013...
Pieter Jansen pleit voor een beperkt gebruik van een meldplicht betreffende mogelijke belastingontwijking. De Europese Raad is van mening dat het...
Op 25 oktober 2016 kwam de Europese Commissie opnieuw met het voorstel voor een Europese gemeenschappelijke (geconsolideerde) belastinggrondslag voor de...
Hein Vermeulen vraagt zich af hoe ruim de Nederlandse wetgever de ATAD gaat implementeren. De anti-belastingontwijkingsrichtlijn (ATAD) is het...
Daniël Smit betoogt dat het niet duidelijk is hoe in het kader van staatssteun de omvang van de terugbetalingsverplichting moet worden vastgesteld. ...
Maarten Bosch geeft zijn visie over een onlangs door de Tweede Kamer aangenomen motie over het akkoord over maatregelen om belastingontwijking door multinationals...
Een bevriende Duitse deelstaat speelde onlangs aan Nederland gegevens door van honderden Nederlandse zwartspaarders bij een Zwitserse bank. ‘Zwartspaarder de...
Mark Robben schetst enkele gevallen waarbij in buitenlandse transacties een overdrachtsbelastingclaim ontstaat, die soms zelfs verhaalbaar is op de vervreemder. ...
1  2  3   Volgende

                   

Recente reacties opinie

Dag David, Dat is een andere discussie dan ik probeer aan te gaan. Ik heb op zichzelf geen moeite met het verkondigen... 2017-06-23 13:35:37.0
Inderdaad, wetenschap is een vluchtig iets. We moeten, denk ik, een cognitieve revolutie ontketenen. Zoals Einstein... 2017-06-22 10:36:21.0
Je kan je afvragen of belastingwetenschap wel wetenschap. M.i. wordt het begrip wetenschap veel te ruim opgevat. Een te... 2017-06-21 11:48:38.0
Het is zeer terecht, dat voor deze aspecten aandacht wordt gevraagd. Dat ook de heren van de Coördinatiegroep... 2017-06-19 09:36:05.0
Ik heb een algemene vraag betreffende bovenstaande uitspraak. Is de belasting in cassatie gegaan. Is dit een bindende... 2017-06-14 12:29:56.0

Meest gelezen Uitvergroot

Downloads

Meer downloads