Rechtbank Gelderland oordeelt dat de gemeente geen recht heeft op een aanvullende bijdrage uit het BCF voor het ter beschikking stellen van de binnensportaccommodaties aan basisscholen. De inspecteur...
Hof Amsterdam oordeelt dat de rechtbank ten onrechte twee zeer goed vergelijkbare referentiewoningen buiten beschouwing heeft gelaten. Op basis van deze twee referentiewoningen is het hof van oordeel...
Hof Amsterdam beslist dat de door erflater aan zijn dochters vergoede reiskosten niet aftrekbaar zijn als uitgaven voor specifieke zorgkosten.
Hof Amsterdam oordeelt dat de gemeente de aanvragers van een omgevingsvergunning in dit geval geen bedenktijd hoefde te geven.
Hof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat zowel wat betreft het verrichten van arbeid – de ‘plus arbeid’-toets – als het behalen van overrendement – de ‘plus rendement’-toets – sprake is van meer dan...
Hof Amsterdam beslist dat het bezwaar tegen de aanslag ib/pvv en de (vaststelling van) het inkomensgegeven in het kader van de beschikking zorgtoeslag te laat is ingediend.
Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat er bij de inspecteur tot tweemaal toe sprake was van een verwijtbaar onjuist inzicht in de feiten die bepalend zijn voor de (omvang van de)...
Hof Amsterdam beslist dat X recht heeft op een forfaitaire aftrek voor extra kleding en beddengoed en daarmee samenhangende uitgaven vanwege een dermatologische aandoening van zijn echtgenote.
Staatssecretaris Snel van Financiën komt in antwoord op Kamervragen met een overgangsmaatregel die beoogt de gevolgen van de spoedreparatiemaatregelen te voorkomen.
Hof Amsterdam verklaart de legesverordening onverbindend voor zover daarin een heffingsmaatstaf wordt gehanteerd waarin wordt verwezen naar het normblad NEN 2631. Dit omdat de gemeente het...
1  2  3  4  5   Volgende

Meer uit deze editie

Opinie

Sinds 1 mei 2016 is de Wet DBA van kracht, een klein wetje die...
Een interessante vraag is wat er na de ratificatie van het...
Een nieuwe loot ontspruit aan de stam van fiscale...
Er moet iets gebeuren om de btw toekomstbestendig te maken en...
Ondernemen betekent risico nemen. Als internationaal...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!