Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat X bv niet aannemelijk maakt dat een bedrag aan goodwill is betaald. In de koopakte wordt namelijk nergens gesproken over goodwill.
Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat het onderscheid in de verordening rioolheffing tussen gebruikers van woningen en niet-woningen geen schending oplevert van het discriminatieverbod.
Rechtbank Overijssel stelt twee prejudiciële vragen over de verrekening van belastingteruggaven van ná het faillissement met belastingschulden van vóór het faillissement.
Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat de aanslag forensenbelasting tijdig is opgelegd. De heffingsambtenaar heeft de aanslag ook niet te vroeg opgelegd.
Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat tussen partijen niet in geschil was dat geen parkeerbelasting was voldaan. Dit kan belanghebbende echter niet baten.
Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat de heffingsambtenaar met het door hem overgelegde taxatierapport aannemelijk heeft gemaakt dat de WOZ-waarde van de woning van X niet te hoog is vastgesteld.
Rechtbank Gelderland oordeelt dat X geen btw is verschuldigd in verband met de ingebruikneming van de appartementen. X heeft namelijk voldaan aan de voorwaarden van Mededeling 26 en het besluit van 23...
Hof Den Haag oordeelt dat de naheffingsaanslag parkeerbelasting die is opgelegd toen er bij de gemeente Leiden een reorganisatie gaande was, niet door een bevoegde functionaris is opgelegd.
Hof Den Haag oordeelt dat bij een parkeerkaartje waarvan de parkeertijd is verstreken alleen de parkeerbelasting kan worden nageheven die te weinig is betaald.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de hoge sectorpremie van toepassing is omdat de bepaling in de uitzendovereenkomsten dat de uitzendkrachten voor één jaar in dienst treden, geen reële...
1  2  3  4  5   Volgende

Meer uit deze editie

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!

                   

Columns

Sinds jaar en dag roept het kabinet dat het...
Frank Elsweier vraagt zich af of een op Duitse leest...
Meer columns