De Hoge Raad oordeelt dat ook woningen die op charitatieve wijze ter beschikking worden gesteld aan bewoners vallen binnen het bereik van de verhuurderheffing.
De Hoge Raad beslist dat de gemeente Woerden volledig recht op btw-aftrek heeft bij levering van een gebouw, mede bestemd voor scholen, aan een stichting.
Hof Arnhem-Leeuwarden vernietigt de aanslag baatbelasting omdat het besluit tot invoering van de baatbelasting te laat door de gemeenteraad is genomen.
De Hoge Raad oordeelt dat X bv geen recht heeft op EIA voor de warmtekrachtkoppelingsinstallatie. Verplichtingen aangegaan tegenover een gelieerde vennootschap kwalificeren namelijk niet voor de EIA.
De Hoge Raad oordeelt dat de opgelegde aanslag geen ambtshalve vastgestelde aanslag is, ondanks dat ongemotiveerd en - naar achteraf blijkt - zonder redelijke grond is afgeweken van de aangifte. Er is...
Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het in strijd met het EU-recht is dat Duitsland geen aftrek toestaat van de Franse pensioen- en ziektekostenverzekeringspremies. Dit terwijl het loon alleen maar...
Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat er geen sprake is van discriminatie van een niet-ingezetene, als bedoeld in de jurisprudentie van het Hof van Justitie EU. De inspecteur heeft de Belgische...
Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de bv geen onderneming in materiële zin exploiteert, aangezien de verrichte arbeid naar aard en omvang niet meer omvat dan wat bij normaal vermogensbeheer...
De bepalingen in de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) die betrekking hebben op de loonkostenvoordelen treden in werking per 1 januari 2018. Het koninklijk besluit dat dit regelt is nu in het...
Rechtbank Gelderland oordeelt dat de uitzendregeling niet op de Nederlandse woning van belastingplichtige van toepassing is omdat de woning ter beschikking staat aan een derde.
1  2  3  4  5   Volgende

Meer uit deze editie

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!

                   

Columns

Frank Elsweier vraagt zich af of een op Duitse leest...
Terwijl de datum van 1 juli met rasse schreden nadert zijn...
Meer columns