Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de WOZ-waarde van de maisonnette van X niet te laag is vastgesteld, gelet op de verkoopcijfers van vergelijkbare objecten.
Hof ’s-Hertogenbosch ziet geen reden om de kostenvergoeding voor de hoorzittingen te matigen.
Hof Amsterdam oordeelt dat X Ltd. in Nederland is gevestigd. De feitelijke leiding van X Ltd. wordt namelijk in Nederland uitgeoefend. Ook is er sprake van een fictieve dienstbetrekking. De inspecteur...
Eventuele alternatieven voor de aangekondigde spoedmaatregelen in de Wet VPB 1969 en Wet Div. bel. 1965 inzake de fiscale eenheid kunnen, gezien de daarvoor benodigde voldoende kenbaarheid, niet meer...
Rechtbank Oost-Brabant oordeelt dat de gemeente voor woningen in aanbouw de stichtingskosten inzichtelijk moet maken en niet blind mag varen op landelijke kengetallen.
Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de heffingsambtenaar de gehele bebouwde eigendom terecht als één onroerende zaak heeft aangemerkt.
Hof Den Haag oordeelt dat het hoger beroep van de inspecteur niet-ontvankelijk is, aangezien hiermee enkel het verbeteren van de door rechtbank gebezigde gronden wordt voorgestaan. Tussen partijen is...
Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de naheffing van motorrijtuigenbelasting terecht is, aangezien de auto was geparkeerd op het deel van het parkeerterrein waar geen verbodsborden van...
Rechtbank Gelderland oordeelt dat X bv het BPM-tarief van 2013 kan toepassen ook zonder dat zij een concrete auto aanwijst die in de eerste twee maanden van 2014 in het kentekenregister is opgenomen...
De Hoge Raad oordeelt dat het hof terecht heeft beslist dat X bv ten tijde van het doen van de aangiften naar objectieve maatstaven gemeten niet redelijkerwijs kon en mocht menen dat haar uitleg over...
1  2  3  4  5   Volgende

Meer uit deze editie

Opinie

Zo aan het eind van het jaar geef ik graag toe aan de neiging...
Al jaren klinken geluiden over mogelijke...
Aftrekposten kunnen in de toekomst nog slechts tegen het...
Madeleine Merkx ergert zich aan internetconsultaties die...
Waarom kiest de wetgever voor een openbaar UBO-register? Naar...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!