Volgens de Hoge Raad moet de bestuursrechter, in geval van vernietiging van een belastingaanslag of boetebeschikking, de inspecteur als regel veroordelen in de proceskosten van het (hoger) beroep.
De Hoge Raad beslist dat een vof niet als inhoudingsplichtige kan worden aangemerkt voor het moment waarop zij tot stand is gekomen en als zodanig aan het maatschappelijk verkeer is gaan deelnemen.
Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur terecht de KSB-naheffingsaanslagen heeft opgelegd. Volgens de rechtbank maakt het Nederlandse heffingsregime namelijk geen onderscheid tussen aanbieders...
Hof 's-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat de oldtimervrijstelling van rechtswege wordt verleend, zodat deze ook van rechtswege wordt beëindigd als niet langer aan de voorwaarden wordt voldaan....
Rechtbank Den Haag oordeelt dat Pokerstars.eu op Malta is gevestigd. KSB-heffing voor wat betreft de opbrengsten bij Pokerstars.eu moet dan achterwege blijven. Aangezien Pokerstars.fr niet op Malta is...
Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur voor het niet doen van suppletieaangifte omzetbelasting door A bv terecht een boete heeft opgelegd aan de directeur grootaandeelhouder.
Rechtbank Den Haag oordeelt dat X bv het verlies niet kan verrekenen. Het verlies van Y bv is namelijk door de liquidatie verloren gegaan.
De Hoge Raad oordeelt dat voor de toepassing van de afdrachtvermindering onderwijs niet meer is vereist dan dat werknemers ter zake van deelkwalificaties van een beroepsopleiding een...
De Hoge Raad oordeelt dat de wetswijziging van 1 oktober 2015 die het mogelijk maakt de WOZ-waarde te verhogen ook van toepassing is op lopende procedures van vóór die datum.
De Hoge Raad oordeelt dat de informatiebeschikking ten onrechte betrekking heeft op de partnertoedelingskeuze van de eventuele correcties. De heer X kan de overige in de informatiebeschikking...
1  2  3  4  5   Volgende

Meer uit deze editie

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!

                   

Meest gelezen

Columns

Lijfrenten. In het regeerakkoord zoek je er tevergeefs...
Niet eerder stond het onderscheid tussen...
Meer columns