Belastingpakket 2018 aangenomen door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op 23 november 2017 het Belastingplan 2018, de Overige fiscale maatregelen 2018, het wetsvoorstel afschaffing van de btw-landbouwregeling, het wetsvoorstel inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling en het wetsvoorstel uitfaseren aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld aangenomen. De Tweede Kamer bracht nog enkele wijzigingen aan:

  • De aanpassing tariefbepalingen omzetbelasting met betrekking tot zeeschepen en de vormgeving tariefbepalingen luchtvaartuigen treden per 1 januari 2019 in werking in plaats van per 1 januari 2018 (amendement 34785, nr. 28)
  • De aansprakelijkheid van een pandhouder, hypotheekhouder of executant voor de omzetbelasting die is verschuldigd ter zake van de levering van een zaak geldt alleen als de pandhouder, de hypotheekhouder, of de executant, wist of behoorde te weten dat de omzetbelasting niet of niet volledig door de belastingschuldige is voldaan en ook niet of niet volledig door de belastingschuldige zal worden voldaan (amendement 34785, nr. 34)
  • De accijns van sigaretten en rooktabak wordt voor het jaar 2018 extra verhoogd. De tarieven voor de jaren 2019, 2020 en 2021 worden ook aangepast (amendement 34785, nr. 28)
  • De verhoogde aftrek in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting voor giften aan culturele instellingen wordt structureel van aard (amendement 34786, nr. 9)
  • De inkeerregeling wordt uitsluitend afgeschaft ter zake van verzwegen inkomen uit sparen en beleggen dat in het buitenland is opgekomen (amendement 34786, 15)
  • Het opnemen in de wet van de verschuldigdheid van schenkbelasting bij een vermogensoverdracht bij huwelijk of samenlevingscontract van meer dan de helft van het gezamenlijke vermogen vervalt (amendement 34786, nr. 18)
  • De mogelijkheid voor de ontvanger om vereenvoudigd derdenbeslag te leggen op alle soorten vorderingen zal niet in werking treden op 1 januari 2019, maar op een bij koninklijk besluit vast te stellen tijdstip (amendement 34786, nr. 17)
  • Het vervallen van de schorsende werking van verzet wordt binnen drie jaar na de inwerkingtreding hiervan geëvalueerd (amendement 34786, nr. 11).

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

Opinie

Wordt het Model A of Model B bij de implementatie van de...
Na een paar jaarrapportages, is het eenvoudiger te beoordelen...
Door de verschraling van het fiscale-eenheidsregime tot louter...
Volgend jaar viert de vennootschapsbelasting haar 50-jarige...
Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!