Bezwaar na faillissement is niet-ontvankelijk wegens termijnoverschrijding

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de heer X niet zo spoedig als redelijkerwijs van hem kon worden verlangd bezwaar tegen de IB-aanslag heeft gemaakt. Dit is namelijk pas gebeurd drie maanden nadat hij kennis kreeg van de aanslag.

De heer X gaat in 2006 in privé failliet. In september 2010 eindigt het faillissement door het verbindend worden van de slotuitdelingslijst. X haalt kort daarna zijn administratie op bij de curator, bestaande uit circa 40 dossiers. X maakt bezwaar tegen de IB-aanslag over 2006. De bezwaartermijn eindigde op 22 januari 2010. Het bezwaar is op 11 mei 2011 door de inspecteur ontvangen. In geschil is of dit bezwaar terecht wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk is verklaard. Volgens Rechtbank Gelderland leveren gebreken in de communicatie tussen de curator en X geen excuus op voor het overschrijden van de bezwaartermijn (zie HR 14 mei 2004, nr. 39.246, V-N 2004/26.5). X gaat in hoger beroep.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X niet zo spoedig als redelijkerwijs van hem kon worden verlangd bezwaar heeft gemaakt. Dit is namelijk pas gebeurd drie maanden nadat hij kennis kreeg van de aanslag. Het bezwaar is dus terecht niet-ontvankelijk verklaard. Ten overvloede merkt het hof op dat het oordeel van de rechtbank dat, onder verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad van 14 mei 2004, nr. 39246, gebreken in de communicatie tussen de curator en belanghebbende geen excuus opleveren voor de overschrijding van de bezwaartermijn, geldt in de situatie waarin de belastingplichtige lopende de bezwaartermijn op de hoogte is van het bestaan van de opgelegde aanslag, maar niet in dit geval waarin belanghebbende daarvan niet op de hoogte was. De rechtbank is derhalve uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting. Het beroep van X is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 6:11

Algemene wet bestuursrecht 6:9

Algemene wet bestuursrecht 6:7

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

Opinie

Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen...
In 1992 is de Brede Herwaardering I in werking getreden. Drie...
Het debat betreffende AI in de rechtspraak moet nu worden...
De verschillende benaderingen – ‘deferred taxation' en...
De Staatssecretaris van Financiën houdt er rekening mee dat de...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!