Bij financieringsvorm van Mercedes Benz UK is sprake van levering van goederen

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat er sprake is van de levering van een goed als uitoefening van de optie de enige economisch rationele keuze is bij een standaardhuurovereenkomst met koopoptie.

Mercedes-Benz Financial Services UK Ltd verleent financiële diensten met betrekking tot het gebruik en de verwerving van voertuigen. MB UK biedt drie verschillende standaardovereenkomsten aan: een huurovereenkomst (leasing), een huurkoopovereenkomst (hire purchase agreement) en een gemengde overeenkomst (Agility-overeenkomst). De Agility-overeenkomst houdt in dat de huurder na de huurperiode de optie heeft het voertuig te kopen onder voorwaarde van betaling van een eindbedrag dat overeenstemt met de gemiddelde verwachte waarde van het voertuig op het tijdstip van de koop. Hierbij stemt de som van de termijnen overeen met het resterende deel van de prijs van het voertuig, vermeerderd met de financieringskosten. Ongeveer de helft van de klanten maakt gebruik van deze optie. De Britse fiscus is van mening dat er voor de btw-heffing sprake is van een levering van goederen. De Britse rechter stelt prejudiciële vragen in deze zaak.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat er sprake is van de levering van een goed, in de zin van art. 14 lid 2 onderdeel b Btw-richtlijn, als uitoefening van de optie de enige economisch rationele keuze is bij een standaardhuurovereenkomst met koopoptie. Het Hof van Justitie EU merkt hierbij nog wel op dat de nationale rechter moet nagaan of daar sprake van is.

[Bron Uitspraak]

[Nieuwsbron]

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

Opinie

Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen...
In 1992 is de Brede Herwaardering I in werking getreden. Drie...
Het debat betreffende AI in de rechtspraak moet nu worden...
De verschillende benaderingen – ‘deferred taxation' en...
De Staatssecretaris van Financiën houdt er rekening mee dat de...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!