Geen afwaardering vordering door aanvaarding hoofdelijke aansprakelijkheid door dga

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X bv de vordering op H bv niet mag afwaarderen. Ter zitting verklaart X bv namelijk dat de dga van H bv, vóór het faillissement van H bv, hoofdelijke aansprakelijkheid heeft aanvaard voor de betaling van de vordering.

C houdt de aandelen in belanghebbende, X bv. B bv, een van de gevoegde dochtermaatschappijen van X bv, verstrekt in 2004 een geldlening aan H bv, een van de bv's van D, een broer van C. De bv's van D gaan failliet, waarop X bv de vordering op H bv in 2012 afwaardeert, in verband met de waardevermindering van het onderpand. De inspecteur accepteert de aftrekpost niet.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X bv de vordering niet mag afwaarderen. Ter zitting verklaart X bv namelijk dat D, vóór het faillissement van de bv's, hoofdelijke aansprakelijkheid heeft aanvaard voor de betaling van de vordering. Omdat X bv geen gegevens over de gegoedheid van D als debiteur kan verstrekken, maakt X bv niet aannemelijk dat de waarde van de vordering ultimo 2012 lager is dan de nominale waarde van de vordering. Het gelijk is aan de inspecteur.

Lees ook het thema Afwaardering van bedrijfsmiddelen

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.25

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 8

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

Opinie

Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen...
In 1992 is de Brede Herwaardering I in werking getreden. Drie...
Het debat betreffende AI in de rechtspraak moet nu worden...
De verschillende benaderingen – ‘deferred taxation' en...
De Staatssecretaris van Financiën houdt er rekening mee dat de...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!