Geen schadevergoeding voor bezwaarmaker die 1,5 jaar nodig heeft om bezwaar te motiveren

Hof 's-Hertogenbosch wijst het verzoek van X om een immateriële schadevergoeding af. Het hof verlengt de redelijke termijn van 24 maanden met de 18 maanden die X nodig heeft om zijn bezwaar te motiveren.

Belanghebbende, X, stelt hoger beroep in tegen een uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant. In hoger beroep is alleen nog in geschil of X aanspraak maakt op een schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn.

Hof 's-Hertogenbosch wijst het verzoek van X om een immateriële schadevergoeding af. Tussen de ontvangst van het bezwaarschrift door de inspecteur (27 februari 2014) en de uitspraak van de rechtbank (28 juli 2017) zijn 41 maanden verstreken. Dit is meer dan de voorgeschreven termijn van 24 maanden. Het hof besluit deze periode echter te verlengen met de 18 maanden die X nodig heeft gehad om zijn bezwaarschrift te motiveren. Dat de Inspecteur niet terstond heeft gereageerd op het verzoek van X om nader uitstel van de termijn voor motiveren, doet aan dit oordeel niet af. Rekening houdend met de verlenging met 18 maanden tot 42 maanden is de redelijke termijn niet overschreden.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 6

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

Opinie

Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen...
In 1992 is de Brede Herwaardering I in werking getreden. Drie...
Het debat betreffende AI in de rechtspraak moet nu worden...
De verschillende benaderingen – ‘deferred taxation' en...
De Staatssecretaris van Financiën houdt er rekening mee dat de...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!