Italië handelt niet in strijd met EU-recht door aanslagen op te leggen zonder te horen

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Italië niet in strijd met het EU-recht handelt door rectificatieaanslagen aan Prequ' Italia op te leggen, zonder dat Prequ' Italia is gehoord. Dat het instellen van administratief beroep niet tot gevolg heeft dat de tenuitvoerlegging van de bestreden handeling automatisch wordt opgeschort, is niet van belang.

Prequ' Italia Srl voert goederen in met schorsing van de btw. In haar invoeraangiften verbindt zij zich ertoe om de gekochte goederen in een bepaald btw-entrepot te plaatsen, zodat zij de btw niet hoeft te betalen. Omdat Prequ' Italia het btw-entrepot louter virtueel gebruikt, legt de Italiaanse Belastingdienst rectificatieaanslagen op. Prequ' Italia is het hier niet mee eens. Zij voert onder andere aan dat haar rechten van verdediging zijn geschonden, omdat zij voorafgaande aan het opleggen van de rectificatieaanslagen niet is gehoord. De Italiaanse rechter stelt een prejudiciële vraag in deze zaak.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Italië niet in strijd met het EU-recht handelt door rectificatieaanslagen aan Prequ' Italia op te leggen, zonder dat Prequ' Italia is gehoord. Hierbij is volgens het Hof van Justitie EU niet van belang dat het instellen van administratief beroep niet tot gevolg heeft dat de tenuitvoerlegging van de bestreden handeling automatisch wordt opgeschort. Het Hof van Justitie EU merkt nog wel op dat de toekenning van opschorting van de tenuitvoerlegging niet mag worden beperkt als er redenen zijn om aan de overeenstemming van de aangevochten beschikking met de douanewetgeving te twijfelen, of indien de belastingplichtige onherstelbare schade dreigt te lijden.

[Nieuwsbron]

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

Opinie

De Staatssecretaris van Financiën houdt er rekening mee dat de...
Recent is een aantal documenten over het ‘‘nalevingstekort''...
Het aantrekken van fiscale boegbeelden acht ik een goede...
Ik wil rond de feestdagen nog maar eens benadrukken dat...
Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!