Levering van volledig gesloopt en daarna herbouwd pand volgens A-G belast met overdrachtsbelasting

A-G Ettema oordeelt dat Hof Arnhem-Leeuwarden de levering van een winkelpand, nadat de sloopfase volledig was afgerond en de (nieuw)bouwfase was aangevangen, ten onrechte heeft aangemerkt als een van overdrachtsbelasting vrijgestelde levering van een nieuw vervaardigde onroerende zaak.

Belanghebbende, X bv, koopt een oud winkelpand. Ten tijde van de levering was het pand behalve de voorgevel volledig gesloopt. De constructie en de fundering zijn geheel vervangen, waarna het pand is herbouwd met een andere indeling en een grotere inhoud. De inspecteur legt aan X bv voor de levering een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting op. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de werkzaamheden dermate ingrijpend zijn geweest dat in wezen nieuwbouw heeft plaatsgevonden. Het hof concludeert dat aan X bv een nieuw vervaardigde onroerende zaak is geleverd, die van rechtswege is belast met omzetbelasting en vrijgesteld van overdrachtsbelasting.

A-G Ettema oordeelt dat Hof Arnhem-Leeuwarden de levering van een winkelpand, nadat de sloopfase volledig was afgerond en de (nieuw)bouwfase was aangevangen, ten onrechte heeft aangemerkt als de levering van een nieuw vervaardigde onroerende zaak. De inspecteur heeft onbestreden gesteld dat de verkoper niet betrokken is geweest bij de verbouwingswerkzaamheden, maar dat deze werkzaamheden in opdracht en voor rekening en risico van X bv zijn verricht. Deze verbouwingswerkzaamheden, zeker die na de levering op 1 oktober 2007 hebben plaatsgevonden, moeten daarom buiten beschouwing worden gelaten bij de duiding van de prestatie(s) van de verkoper. Het hof is uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting door (ook) de na de levering verrichte verbouwingswerkzaamheden volledig in aanmerking te nemen. De A-G oordeelt dat de feiten geen andere conclusie toelaten dan dat de verkoper een met overdrachtsbelasting belaste levering heeft gedaan van een (gedeelte van een) oud gebouw. De A-G adviseert de Hoge Raad het cassatieberoep van de staatssecretaris gegrond te verklaren en de zaak zelf af te doen.

Lees ook het thema De levering van een bouwterrein: btw of overdrachtsbelasting? en Onroerend goed: vrijgesteld van btw of toch belast?

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op belastingen van rechtsverkeer 15

Wet op de omzetbelasting 1968 11

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

Opinie

Sinds 1 mei 2016 is de Wet DBA van kracht, een klein wetje die...
Een interessante vraag is wat er na de ratificatie van het...
Een nieuwe loot ontspruit aan de stam van fiscale...
Er moet iets gebeuren om de btw toekomstbestendig te maken en...
Ondernemen betekent risico nemen. Als internationaal...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!