Nakomeling KNIL-militair terecht betrokken in gemeente- en waterschapsbelastingen

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de nakomeling van een voormalig KNIL-militair terecht is aangeslagen voor aanslagen OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing, watersysteemheffing en zuiveringsheffing.

Belanghebbende, X, is nakomeling van een militair van het voormalige Koninklijk Nederlands-Indonesische Leger (hierna: KNIL). Op grond daarvan meent X vrijgesteld te zijn van lokale belastingaanslagen.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de nakomeling van een voormalig KNIL-militair terecht is aangeslagen voor aanslagen OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing, watersysteemheffing en zuiveringsheffing. Aan de bevoegdheid van de heffingsambtenaar om aanslagen op te leggen wordt geen afbreuk gedaan door onder meer de overgangsovereenkomst, de wettelijke regelingen en de administratieve voorschriften van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië. Het hof onderschrijft het oordeel van de heffingsambtenaar dat het bezwaar, gelet op eerdere procedures, kennelijk ongegrond is. De heffingsambtenaar mocht van het horen afzien. Het hoger beroep van X is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Gemeentewet 228a

Wet milieubeheer 15.33

Gemeentewet 220

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

Opinie

Sinds 1 mei 2016 is de Wet DBA van kracht, een klein wetje die...
Een interessante vraag is wat er na de ratificatie van het...
Een nieuwe loot ontspruit aan de stam van fiscale...
Er moet iets gebeuren om de btw toekomstbestendig te maken en...
Ondernemen betekent risico nemen. Als internationaal...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!