Premieheffing WGA niet in strijd met artikel 1 Eerste Protocol EVRM

Volgens Hof 's-Hertogenbosch is de premieheffing WGA, die voortvloeit uit de aan een WSW-instelling gegeven beschikking gedifferentieerde premie, niet in strijd met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM.

Aan X, een instelling in het kader van de Wet sociale werkvoorziening (hierna: WSW), is voor het jaar 2013 een beschikking gedifferentieerde premie gegeven. Daarbij is het premiepercentage voor de gedifferentieerde premie Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (hierna: WGA) voor 2013, na ambtshalve vermindering, vastgesteld op 0,68%. Tot het jaar 2013 zijn aparte beschikkingen gedifferentieerde premie WAO afgegeven voor het ambtelijke personeel van X en het WSW-personeel. Vanaf 1 januari 2013 vallen beide groepen in dezelfde sector. Hierdoor stijgt de premie voor het ambtelijk personeel van 0,13% over het premieloon in het jaar 2012 tot 0,68% in het jaar 2013. Volgens X is de premieheffing die voortvloeit uit de beschikking in strijd met artikel 1 van het Eerste Protocol (hierna: het EP) bij het EVRM.

Hof 's-Hertogenbosch beslist, in navolging van de rechtbank, dat de premieheffing gedifferentieerde premie Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten niet in strijd is met artikel 1 van het EP. De wettelijke bepalingen voor de berekening van deze premie zijn niet in strijd met het beginsel van ‘fair balance'. X maakt niet aannemelijk dat er sprake is van een buitensporige last. Het hoger beroep van X is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet financiering sociale verzekeringen 38

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

Opinie

Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen...
In 1992 is de Brede Herwaardering I in werking getreden. Drie...
Het debat betreffende AI in de rechtspraak moet nu worden...
De verschillende benaderingen – ‘deferred taxation' en...
De Staatssecretaris van Financiën houdt er rekening mee dat de...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!